1-700-700-655 חודש מתנה

עסק מהבית

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מציגה: הכרה בהוצאות עסק המתנהל כעסק מהבית

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מפרטת על הכרה של עסק מהבית

ככלל – מותר לנכות כל סוג הוצאה המשמשת לצורכי העסק ולשם השגת הכנסות העסק (סעיף 17 לפקודת מס הכנסה).

לגבי הוצאה מעורבת (הוצאה אשר לא נועדה אך ורק לצורכי העסק ויש בה סממנים של שימוש פרטי או הוצאה פרטית) – נראה לכאורה כי קיימת בעיה בניכוייה לצורכי מס אולם , בית המשפט קבע באחד מפסקי הדין (עמ"ה 703/71 ) כי במידה וניתן לפצל את ההוצאה באופן ברור – יש להתיר את החלק העסקי לצורך מס.

בעקבות פסק הדין נקבע על ידי מס הכנסה – "בעל עסק העובד בביתו יותרו לו הוצאות השייכות לחדר שבו מתנהל עסקו או משלח ידו , אם ניתן לזהות בבירור אילו הוצאות הוצאו בייצור הכנסתו בחדר זה".

לעומת זאת אם אין אפשרות לבצע את ההבחנה בין החלק העסקי לבין החלק הפרטי – לא יותר ניכוי ההוצאה כולה.

לאור האמור לעיל הרי שניתן לנכות הוצאות לבעל עסק המנהל עסק מהבית ומבצע עבודה מהבית – בלבד.

לא ניתן לנכות הוצאות כאלה כאשר עסק מהבית נלווית לעבודה במשרד או בכל מקום מחוץ לבית.

כיצד מנכים את ההוצאות של עסק מהבית? – על פי החלק היחסי של השימוש בדירה לצורכי העסק כלומר , אם בדירת 4 חדרים , חדר אחד משמש את העסק – אזי ניתן לנכות 25% מההוצאות המשותפות לבית המגורים כגון – ארנונה , חשמל וכד'.

לגבי דמי שכירות קיימת בעיה לניכוי הוצאות של עסק מהבית. אמנם כאמור לעיל , לכאורה ניתן לנכות את ההוצאה אבל קיימת מגבלה של חובת ניכוי במקור מתשלום דמי שכירות וחבות המקבל במס על דמי השכירות לצורכי עסק, בשעה שהם פטורים ממס כאשר הם מתקבלים בידי המשכיר עבור מגורים. אי לכך לא נראה כי ניתן ליישם את האמור לעיל על הוצאות שכירות של חדר המשמש לעסק בבית המגורים.

לאלה המנהלים את עסקם כ עסק מהבית ניתן להכיר, בין היתר, בהוצאות לפי הרשימה להלן על

לאלה המנהלים את עסקם כ עסק מהבית ניתן להכיר, בין היתר, בהוצאות לפי הרשימה להלן על תחזוקת הבית – באופן יחסי ו/או בתנאים מסוימים

 • הוצאות טלפון, טלפון סלולרי
 • הוצאות ארנונה, ועד הבית
 • הוצאות חשמל
 • הוצאות בנקאיות
 • הוצאות שכר דירה - בתנאים מסוימים
 • הוצאות גינון
 • כיבודים
 • הוצאות על אירוח אורחים מחו"ל
 • מתנות לאירועים
 • תיקונים ושיפוצים
 • קניית ציוד וריהוט משרדי
 • הוצאות אינטרנט ותחזוקת אתר
 • הוצאות פחת על החלק שנמצא בשימוש העסקי
 • הוצאות ריבית על משכנתא בחלק היחסי

רשימת ההוצאות של עסק מהבית כמובן אינה כוללת את ההוצאות העסקיות הרגילות, אשר מוכרות בכל מיקרה בעת עסק מהבית, אלא רק את ההוצאות הקשורות באופן ספציפי של עסק מהבית והקשורות להוצאות הבית אשר באופן רגיל אינן מוכרות כהוצאות עסק מהבית לצורך מס הכנסה.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי