1-700-700-655 חודש מתנה

פתיחת תיק עוסק מורשה במס הכנסה

מספר נקודות חשובות לפני פתיחת תיק במס הכנסה

פתיחת עסק מתחילה מבחינה אופרטיבית על ידי פתיחת תיק במס הכנסה ומע"מ. שלב זה הוא השלב שבו נוצרת ישות חדשה הרשומה במרשמי רשויות המס, ויכולה לפעול במסגרת הכללים המאפשרים רישום הוצאות והפקת הכנסות. מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק מספק הסבר פשוט עבור מי שחפץ להיות עוסק מורשה או עוסק פטור, איך פותחים תיק במס הכנסה בקלות ובמהירות.  

 

עוסק פטור? איך לפתוח תיק במס הכנסה?

הביטוי עוסק פטור מתייחס לתחולת החובה לגבות מע"מ אשר חלה על עסקים בישראל. מע"מ הוא מס בשיעור 17% אשר באופן רגיל מתווסף לכל עסקה, כך שאם בעל עסק מסוים מעוניין להפיק תמורה של 100 ₪ ממוצר מסוים, הוא יגבה בעבור 117 ₪ כאשר את אותם 17% הוא יעביר מידיו לידי רשויות המס. עוסק פטור הוא מי שאינו מחויב בהוספת המע"מ למחיר העסקה.

פתיחת תיק מס הכנסה לעוסק פטור או מורשה, מתבצעת בראשית תחילת פעילותו של העסק והיא פעולה משלימה לפתיחת התיק במע"מ. אדם שאינו עוסק בתחום אשר מוגדר כזה שאינו מאפשר פטור מגביית מע"מ ושאינו צפוי להרוויח מעל סכום של 102,292 ₪ בשנת המס, יכול לפתוח תיק של עוסק פטור במע"מ. במקביל, עליו לפתוח תיק עסק במס הכנסה לצורך דיווח על הכנסתו.

 

מי צריך לפתוח תיק במס הכנסה?

חובת פתיחת תיק במס הכנסה חלה הן על עוסק פטור והן על עוסק מורשה, כמו גם על חברה בע"מ. זאת, בשונה ממי שהוא שכיר אשר אינו נדרש לשאלה איך פותחים תיק במס הכנסה משום שהכנסתו מדווחת לרשויות המס על ידי המעביד שלו אשר גם פועל כשלוח של מס הכנסה וגובה מהעובד שלו מס הכנסה באופן חודשי. פתיחת התיק צריכה להיעשות מיד עם תחילת פעילות העסק.

 

כל כמה זמן יש צורך בחידוש תיק (אם בכלל)?

על פי מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק, מומלץ לבצע את ניהול החשבונות ורישום הוצאות וההכנסות של העסק בצורה קפדנית ורציפה. לאחר פתיחת תיק מס הכנסה לעוסק פטור או מורשה, ניתן לעשות זאת באמצעות מערכת ממוחשבת ייעודית. המערכת של UCAN2 היא מערכת המותאמת במיוחד עבור ניהול החשבונות של העסק, בין עבור עוסק פטור ובין עבור עוסק מורשה.

 

אילו טפסים נחוצים?

אחת ממטרות מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק היא למנוע מצב של הגעה חוזרת למשרדי המס בשלב של רישום העסק במס הכנסה ומע"מ. לאחר שהובהרו הסוגיות הנוגעות לשאלה איך פותחים תיק במס הכנסה, לרבות פתיחת תיק מס הכנסה לעוסק פטור ופתיחת תיק למי שהוא עוסק מורשה, רצוי להגיע אל משרדי המס מצוידים במספר מסמכים אשר נחוצים לצורך פתיחת התיק.

ביחס לשאלה איך פותחים תיק במס הכנסה בפועל, התשובה היא כי לצורך פתיחת תיק מס הכנסה לעוסק פטור או מורשה, יש להצטייד באישור קיומו של חשבון בנק, אישור בעלות או חוזה שכירות בנוגע למקום פעילות העסק ותעודת זהות. כאשר מדובר בעסק המוגדר תחת שירות מקצועי בתחום הדרוש רישוי, יש להביא את הרישיון המעיד על הסמכה לספק שירות בתחום זה.

 

סיכום

כפי שתואר במסגרת מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק אשר דן בשאלה איך פותחים תיק במס הכנסה, ניכר כי פתיחת תיק מס הכנסה לעוסק פטור או עוסק מורשה אינה הליך מסובך או מורכב. אם זאת, בעל העסק נדרש להגדיר את תחום עיסוקו וצפי הכנסותיו על מנת שיסווג עצמו כמי שהוא עוסק פטור או עוסק מורשה, ולהצטייד במסמכים הדרושים לצורך רישום העסק ברשויות המס.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי