1-700-700-655 חודש מתנה

פתיחת עסק חדש

סקירה של סיוע שנותנים גופים שונים בישראל לעסקים קטנים ובינוניים של עולים חדשים

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מציגה במסמך זה, אשר נכתב לבקשת חה"כ מרינה סולודקין, נסקר הסיוע שנותנים גופים שונים בישראל לעסקים קטנים ובינוניים של עולים חדשים. יצוין כי סקירה זו היא המשך למסמך קודם, שנסקר בו הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים מטעם הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל והקרן לסיוע לעסקים קטנים.

הגדרות

 

עסק קטן

מוגדר עסק המעסיק עד 50 עובדים, עם מחזור מכירות עד 5 מיליוני דולרים בשנה, ש-90% לפחות ממנו הם בבעלות פרטית.

עסק בינוני

מוגדר עסק המעסיק עד 100 עובדים, עם מחזור מכירות עד 20 מיליון דולר בשנה, ש-90% ממנו לפחות הם בבעלות פרטית.

עולה חדש

בהקשר של יזמות – מוגדר אדם הנמצא בארץ עשר שנים או פחות. עם זאת, כפי שיפורט להלן, בתנאים מסוימים ייחשב אדם עולה חדש גם לאחר תקופת עשר שנים בארץ.

 

התאחדות יזמים בישראל – עמותה לקידום היוזמה הפרטית בקרב העולים

גוף זה (להלן: ההתאחדות) הוקם בשנת 1992, ומאז הוא פועל במגוון תחומים הקשורים ליזמות בקרב העולים החדשים, במטרה לאחד, לייצג ולקדם את היזמות העסקית בקרב העולים ולפתח את קשריהם עם הקהילה העסקית בארץ ובחו"ל. ההתאחדות פועלת בשיתוף עם גורמים שונים במשק הישראלי, ובהם המשרד לקליטת העלייה, משרד התמ"ת, "ג'וינט – ישראל" והסוכנות היהודית.

 

תקציב ההתאחדות מורכב מכספים המועברים אליה מהרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל ומהמשרד לקליטת העלייה – לפרויקטים המתבצעים ישירות עמו.

 

הסיוע הניתן

 • ייעוץ, הדרכה ושירותים בהתארגנות ובהפעלת עסק;
 • תיווך בהחלפת מידע ועזרה הדדית בקרב היזמים במטרה לחזק עסקים קיימים וכדי לשמש דוגמה חיובית למבקשים לפתוח עסקים עצמאיים;
 • קורסים מקצועיים בתחום היזמות, הניהול והקמת עסק חדש;
 • ייעוץ עסקי לבעלי עסקים פעילים ולבעלי עסקים שנקלעו למשבר כלכלי בשנים האחרונות;
 • הפעלת מרכז מידע עסקי בשיתוף פעולה עם המשרד לקליטת העלייה, שמטרותיו הן אלה:
 1. מתן מידע עסקי לעולים חדשים בכל הקשור לפתיחת עסק בארץ ולניהולו (כתובות, סקרי שוק, מידע סטטיסטי, תערוכות, סחר בין-לאומי, קטלוגים ומדריכים, מידע על חברות זרות, מכרזים ועוד);
 2. הכוונה אל גורמים רלוונטיים לפתיחת עסק, לרישויו ולניהולו, הפניה אליהם ועזרה ביצירת קשר עמם, ובכלל זה יצירת קשר עם מערך סיוע קיים ליזמים עולים (כמו ארגונים כלכליים, משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, קרנות מימון, יועצים ובעלי מקצוע, מדריכים, ערוצי פרסום שונים וכו').

 

הקריטריונים למתן הסיוע

הסיוע ניתן לעולים חדשים. כאשר הפרויקט שמדובר בו מתקיים בשיתוף פעולה עם המשרד לקליטת העלייה, זכאים לסיוע עולים על-פי הגדרות המשרד לקליטת העלייה – כלומר מי שנמצאים בישראל לא יותר מעשר שנים. כאשר הפרויקט הוא עצמאי, של ההתאחדות, ההתאחדות מגמישה את הגדרת העולה, ובמידת הצורך מעניקה לאדם סיוע גם אם הוא נמצא בארץ יותר מעשר שנים.

 

המשרד לקליטת העלייה

במשרד לקליטת העלייה פועל אגף שתפקידו לסייע ליזמים עולים ולצדו קרן המעניקה סיוע כספי לעולים חדשים, כפי שיפורט בהמשך. נוסף על אלה נמצאים בשלבי פיתוח שירותים נוספים כגון סיוע בהקמת עסקים בארץ לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, בין השאר באמצעות אתר אינטרנט שיספק מידע באופן זמין.

 

האגף לסיוע ליזמים עולים

הסיוע הניתן

 • ייעוץ בתכנון עסקי ובדיקת כדאיות כלכלית;
 • מידע על עולם העסקים בארץ ובחו"ל;
 • הכנת תוכנית עסקית;
 • הלוואות מקרנות מימון שונות;
 • ליווי עסקי לעסקים קיימים;
 • קורסים והכשרה בניהול עסקים.

המשרד לקליטת העלייה מעניק סיוע לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות רשת של כ-30 מרכזים לטיפוח יזמות (מט"י) [9]. מרכזים אלה מנוהלים בידי אנשי מקצוע, אנשי עסקים ונציגי הרשויות המקומיות, ואף שהם אינם בהכרח מיועדים לעולים, ברובם מועסקים יועצים דוברי רוסית ואנגלית, ובמרכזים ייעודיים לעולי אתיופיה מועסקים יועצים דוברי אמהרית.

 

הקרן לעולה העצמאי

המשרד לקליטת העלייה מעמיד קרן הלוואות לעולים יזמים המבקשים לפתוח עסק או לקדם עסק קיים. כדי לקבל הלוואה מקרן זו יש לפנות למט"י. יועץ מטעם מט"י בוחן את כדאיות העסק ומכין תוכנית עסקית בהתאם לממצאיו. מטרת התוכנית העסקית היא לסייע ליזם בתכנון העסק, בהקמתו ובהפעלתו, או להגדיר את צרכיו של עסק מתפתח.

 

גובה ההלוואה הניתנת מותאם לצורכי העסק ולטבלת סכומי ההלוואה ותנאיה(טבלה זו מצורפת בנספח). בפועל, מכיוון שההלוואה אינה משמעותית יחסית לצורכי עסק גדול (כיום: מקסימום 35,000 ש"ח [11]), עיקר הסיוע ניתן לעסקים קטנים ובינוניים.

 

הקריטריונים לקבלת הלוואה מהקרן לעולה העצמאי ותנאי ההלוואה

 • כאים להלוואה: עולים, אזרחים עולים, תושבים חוזרים, קטינים חוזרים ובני עולים בתקופת הזכאות.
 • עולים חדשים למעט עולים מאתיופיה זכאים להלוואה מכספי הקרן עד עשר שנים מיום קבלת מעמד עולה, עולים מאתיופיה זכאים לה עד 15 שנים מיום קבלת מעמד עולה ותושבים חוזרים זכאים לה עד שנתיים מיום קבלת מעמד זה.
 • בני עולים המקיימים משק בית נפרד זכאים לסיוע מהקרן ככל עולה חדש, ובתנאי שימציאו כתב ויתור מהוריהם. אם הם מקיימים משק בית נפרד אך הם שותפים בעסק עם הוריהם, ההלוואה שיהיו זכאים לה תהא בשיעור 50% מההלוואה המרבית.
 • היזם או בן/בת-הזוג לא קיבלו הלוואה מהקרן בעבר.
 • ליזם כישורים מקצועיים המתאימים להפעלת עסק, ובכלל זה רשיון מקצועי במקרים רלוונטיים.
 • על היזם להשקיע בעסק מהונו העצמי בהתאם לקריטריונים המוצגים בטבלת סכומי ההלוואה ותנאיה (המצורפת בנספח).
 • ועדת הקרן הבוחנת את ההלוואה קובעת אילו ביטחונות וערבויות על היזם להמציא. לצורך מימוש ההלוואה היזם מופנה לבנק שהמשרד לקליטת העלייה קשור עמו, ועליו להמציא לבנק ביטחונות וערבויות בהתאם לקביעת הוועדה.
 • התוכנית העסקית (שהוכנה במט"י) מציגה יכולת אישית, סבירות כלכלית להצלחת העסק ויכולת לפרוע את ההלוואה בעתיד.
 • כספי ההלוואה ישמשו רק למטרה המופיעה בתוכנית העסקית, או בהתאם לאישור ועדת הקרן.
 • ביצוע ההלוואה מותנה בפנייה לקבלת רשיון הקמת עסק מהרשויות המתאימות.
 • העסק יהיה מקור פרנסתו העיקרי של היזם, והוא עצמו יעבוד בו.

 

ז"בשן" – מרכז סיוע ליזמות עולים

"בשן" הוא גוף ממשלתי שמטרותיו מגוונות, ואינן מתמצות בסיוע לעסקים קטנים ובינוניים. להלן עיקריהן:

 

הבאת הפוטנציאל הטכנולוגי והמדעי של עולים חדשים לידי מיצוי, סיוע בקליטת מדענים ומהנדסים עולים ושילובם בתעשייה, הענקת הכוונה וייעוץ למדענים ולמהנדסים הנמצאים בחו"ל והשוקלים לעלות לישראל, פיתוח קשרים טכנו-מדעיים עם מדינות מזרח אירופה וחבר המדינות וקידום מיזמים טכנולוגיים בילטרליים.

 

הסיוע הניתן

"בשן" מפעיל נציגים אזוריים (בחיפה ובצפון, בבאר-שבע ובדרום, ובאזור המרכז ובירושלים) אשר פוגשים את היזמים העולים סמוך למקום מגוריהם ומסייעים להם בהכנת תיק הפרויקט. עיקר פעילות "בשן" בכל הקשור לעסקים קטנים היא סיוע בגיבוש פרויקט שיאפשר השגת מקורות מימון או שילוב בתעשייה קיימת.

 

הסיוע בשלב המקדמי:

סיוע בגיבוש רעיון טכנולוגי ואפליקציה יישומית; בחינה טכנולוגית שיווקית של המיזם המוצע; סריקת פטנטים ומידע טכנולוגי הרלוונטי למיזם; סיוע בהתוויית חלופות אפשריות לקידום המיזם ולמימושו המסחרי; סיוע בגיוס הון ראשוני (ממלכתי, פרטי או מקרנות הון סיכון); סיוע באיתור שותפים אסטרטגיים בתעשייה המקומית ובחו"ל; חניכה עסקית לפרויקטים נבחרים בדרך של הצמדת מלווה עסקי שהוא מומחה בתחום ומתן ייעוץ מומחים בנושאים שונים כגון משפט מסחרי, הגנה על קניין רוחני, שיווק וניהול כלליים, הסתייעות במסלולי סיוע של משרד התמ"ת ושל המשרד לקליטת העלייה.

 

הסיוע במישור העסקי:

 • סיוע בהקמת מיזמים טכנולוגיים חדשים;
 • סיוע בפיתוח חברות קיימות;
 • סיוע בשיתוף פעולה עם התעשייה;
 • סיוע לבעלי עסקים בחו"ל בבחינת אפשרויות השקעה והעתקת הפעילות לישראל;
 • סיוע בהכנת פרויקטים לחממות טכנולוגיות וסיוע בהכוונת פרויקטים למסלולי הסיוע של משרד התמ"ת.

 

זכאים לקבלת סיוע מ"בשן":

 • עולים חדשים זכאים לסיוע עד עשר שנים מיום עלייתם לישראל.
 • תושבים חוזרים (מי ששהו בחו"ל שלוש שנים ויותר באופן רציף) זכאים לקבל סיוע עד שנה מיום הגעתם לישראל.
 • עולים פוטנציאליים: "בשן" מציעה שירותי ייעוץ בחו"ל לשוקלים לעלות לישראל.

 

קרנות

להלן מידע על קרנות המעניקות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים של עולים.

הקרן לעולה העצמאי במשרד לקליטת העלייה

פירוט בסעיף 3.2 לעיל.

קרנות הסוכנות היהודית

הסוכנות היהודית מפעילה שתי קרנות לעידוד עסקים קטנים, האחת (קרן ניו-יורק) ייעודית לעולים והאחרת (קרן פיטסבורג) אינה ייעודית לעולים אך נותנת להם עדיפות, ומסייעת במענק לעולים חדשים ממדינות מסוימות, כדלקמן:

קרן ניו-יורק

קרן ניו-יורק היא קרן ייעודית לעולים חדשים, המעניקה סיוע לעולים מארצות מצוקה – על-פי הגדרת הסוכנות היהודית (בהן אתיופיה, הקווקז, מדינות דרום אמריקה ומדינות המזרח).

הקרן מעניקה הלוואות עד 30,000 דולר בערבות עד 95% לצורך פתיחת עסק קטן מכל סוג. ברוב המקרים ההלוואה מוענקת דרך בנק אוצר החייל (ובמקרים אחרים דרך בנק דיסקונט).

 

הקריטריונים ותנאי הסיוע

 • המבקש הוא עולה חדש – על-פי קרן זו: מי שנמצא בישראל לא יותר משלוש שנים – אולם קריטריון זה הוא גמיש. לעולים מאתיופיה מספר השנים אינו מוגבל, ונבחן על-פי הפנייה.
 • כדאיות עסקית של העסק, על סמך תוכנית עסקית.
 • המבקש יעבור קורס הכשרה בתחום העסקי ויקבל ליווי עסקי מקצועי – שירותים הניתנים במט"י וממומנים בכספי הקרן.

 

קרן פיטסבורג

קרן פיטסבורג מעניקה הלוואה עד 75,000 דולר, בערבויות הסוכנות עד 70% מערך ההלוואה ובריבית מסובסדת. הקרן מעניקה סיוע לעסקים חדשים ולעסקים שנקלעו למצוקה כלכלית באזור כרמיאל-משגב. קרן זו אינה ייעודית לעולים, אך נותנת להם עדיפות.

 

מענק סיוע לעולי ארגנטינה ואורוגוואי

מענק הניתן לעולי ארגנטינה שעלו בשנים 2002-2003 ולעולי אורוגוואי שעלו מ-1 בספטמבר 2002 עד סוף שנת 2003. גובה המענק הוא מ-2,000 דולר לבודד ועד 7,800 דולר לזוג עם שני ילדים. העולים רשאים לנצל את כספי המענק לצורך הקמת עסק לאחר שהתוכנית להקמתו אושרה במט"י.

 

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

אגודה זו מפעילה כמה קרנות המעניקות הלוואות סיוע לעסקים, כדלקמן:

 • הלוואות להון חוזר לעולים חדשים ולישראלים כאחד (הלוואות מיוחדות ניתנות לנשים). גובה ההלוואה הוא עד 10,000 דולר.
 • קרן לעולים חדשים החיים בישראל עשר שנים. גובה ההלוואה מכספי קרן זו הוא עד 10,000 דולר.
 • קרן לעולים חדשים ולישראלים כאחד, לפיתוח עסק קיים. גובה ההלוואה מקרן זו הוא עד 15,000 דולר.

 

הקריטריונים העיקריים לסיוע

 • עסקים קטנים הפעילים לפחות שישה חודשים;
 • גיל היזם מעל 24;
 • המחזור החודשי של העסק אינו גדול מ-60,000 ש"ח;
 • ערבים (להלוואה עד 10,000 דולר נדרשים שלושה ערבים, ולהלוואה עד 15,000 דולר – ארבעה);
 • הכנסה קבועה של 3,000 ש"ח נטו לפחות ב-12 החודשים שקדמו לפנייה.
 • העסק פעיל תקופה של לפחות שישה חודשים.

 

היקף הסיוע

 • ההלוואה מקרנות האגודה משלימה את מימון הפרויקט או העסק מעבר להשקעתו ולתמיכה כספית המתקבלת ממקורות מימון אחרים;
 • במקרים מסוימים מוענקת אופציה של הלוואה משלימה, על סמך תוצאות ששת החודשים הנוספים של הפעילות;
 • סכום ההלוואה הוא 6,000 דולר לפחות.

 

הקרן ליזמות פרטית

קרן זו מסייעת לעולים חדשים ולתושבים מתחת לגיל 40 שסיימו שירות צבאי, לצורך הקמת עסק או לתמיכה בעסק שהוקם עד שנתיים קודם לקבלת ההלוואה. הקרן נותנת הלוואות עד 25,000 דולר, שיש להחזירן בתקופת שלוש עד חמש שנים בריבית קטנה מ-1% לשנה.

 

קרנות "קורת ישראל" – עמותה לפיתוח כלכלי

מטרת קרנות אלה היא לסייע במימון הקמת עסק חדש או הרחבת עסק קיים ובהשלמת הון עצמי הנדרש בקרנות אחרות.

העמותה מאשרת בקשות סיוע בסכום אשראי שבין 70,000 ש"ח למיליון ש"ח, ובכלל זה הלוואות מכספיה, מכספי בנקים ומכספי קרנות אחרות.

ההלוואות מיועדות לעסקים קטנים ובינוניים שמועסקים בהם עד 70 עובדים. עדיפות ניתנת לעולים חדשים באזורי הנגב וצפון הארץ, הן לעסקים חדשים הן לעסקים מתרחבים המעסיקים עולים חדשים, אזורים ועסקים. האם הם נוספים זה על זה או שמדובר עלעולים מהנגב או מהצפון שיש להם עסקים חדשים או מתרחבים המעסיקים עולים חדשים.

נספח – סכומי ההלוואות מטעם המשרד לקליטת העלייה והתנאים לקבלתן

 

מרכז הארץ [20] אזור פיתוח ב' [21] אזור פיתוח א'
גובה הלוואה מרבי 35,000 ש"ח 35,000 ש"ח 35,000 ש"ח
הון עצמי מינימלי (שיעור מסכום ההלוואה) 35% 25% 20%
מענק מותנה* (הופך למענק כעבור שלוש שנים) 15% ועד 3,000 ש"ח 17.5% ועד 3,500 ש"ח 20% ועד 4,000 ש"ח
תקופת הפירעון 6 שנים 6 שנים 6 שנים
ריבית 2% צמוד למדד או 4% צמוד לדולר 2% צמוד למדד או 4% צמוד לדולר 2% צמוד למדד או 4% צמוד לדולר

 

הלוואה עומדת תהפוך למענק לאחר שלוש שנים ממועד קבלתה אם העולה ממשיך להתפרנס מן העסק. ההלוואה היא לתקופת שש שנים, מתוכן שנה אחת "גרייס" (החזר ריבית בלבד).

מקבל ההלוואה רשאי לבחור הלוואה צמודה למדד בריבית של 2% או הלוואה דולרית בריבית של 4%.

 • מרכז מחקר ומידע, הכנסת, סיוע לעסקים קטנים ובינוניים הניתן על-ידי הרשות לעסקים קטנים ובינוניים והקרן לסיוע לעסקים קטנים, כתבה אפרת קאול-גרנות, הוגש לחה"כ מרינה סולודקין, 13 ביולי 2004.
 • הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, אתר האינטרנט, https://www.asakim.org.il/, תאריך כניסה: 8 ביולי 2004.
 • שם.
 • מר נתן בימבט, מנהל מרכז מידע עסקי, התאחדות יזמים בישראל – עמותה לקידום היוזמה הפרטית בקרב העולים, מכתב, 11 ביולי 2004, ושיחת טלפון, יולי 2004.
 • שם, וכן הגב' אירנה ולדברג, מנהלת התאחדות יזמים בישראל – עמותה לקידום היוזמה הפרטית בקרב העולים, שיחת טלפון, 21 ביולי 2004.
 • הגב' איריס הומינר, הממונה על אגף יזמות עסקית, המשרד לקליטת העלייה, מכתב, יולי 2004. [7] כתובת האתר: http://www.2binisrael.org.il
 • המשרד לקליטת העלייה, אתר האינטרנט,http://www.moia.gov.il/, תאריך כניסה: 22 ביולי 2004.
 • פירוט על פעילות מט"י במסמך: מרכז מחקר ומידע, הכנסת, סיוע לעסקים קטנים ובינוניים הניתן על-ידי הרשות לעסקים קטנים ובינוניים והקרן לסיוע לעסקים קטנים, כתבה אפרת קאול-גרנות, הוגש לחה"כ מרינה סולודקין, 13 ביולי 2004.
 • המשרד לקליטת העלייה, אתר האינטרנט, http://www.moia.gov.il/Moia_he, תאריך כניסה: 22 ביולי 2004; הגב' איריס הומינר, הממונה על אגף יזמות עסקית, המשרד לקליטת העלייה, שיחת טלפון, 2 באוגוסט 2004.
 • ממידע שמסרה הגב' איריס הומינר, הממונה על אגף יזמות עסקית במשרד לקליטת העלייה, עולה כי מתקיימים כיום הליכים להגדלת ההלוואה כדי 55,000 ש"ח.
 • על-פי אתר המשרד לקליטת העלייה, http://www.moia.gov.il/Moia_he, תאריך כניסה: יולי 2004, אזרח עולה הוא מי שנולד בחו"ל להורה שהוא אזרח ישראל והיה זכאי למעמד עולה על-פי חוק השבות אלמלא היה אזרח ישראל.
 • הגדרות של סטטוסים אלו מפורטות באתר המשרד לקליטת העלייה: http://www.moia.gov.il/Moia_he, תאריך כניסה: יולי 2004.
 • מר אפי סוקולינסקי, ממלא-ממקום מנכ"ל "בשן", מכתב, 11 ביולי 2004. אתר האינטרנט של "בשן": http://www.bashan.org.il/, תאריך כניסה: יולי 2004.
 • הגב' איריס הומינר, הממונה על אגף יזמות עסקית, המשרד לקליטת העלייה, מכתב, יולי 2004.
 • מר דן בריר, הממונה על אגף פיתוח והתיישבות במחלקה לישראל, הסוכנות היהודית, שיחת טלפון, 25 ביולי 2004.
 • לדברי מר דן בריר, הממונה על אגף פיתוח והתיישבות במחלקה לישראל בסוכנות היהודית, עד היום הסיוע ניתן רק לעסקים קטנים, שכן בעבורם הערך המוסף בסיוע הכספי הניתן במסגרת קרן זו הוא רב, ואילו הערך המוסף בסיוע זה לעסקים בינוניים וגדולים הוא מועט יותר.
 • הון חוזר מייצג את הכספים הדרושים לפירמה לשם מימון העסקים השוטפים וגישור על פער הזמן בין תקבולים להוצאות.
 • על-פי הצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), תשס"ג-2002, תחומי אזור פיתוח ב' יהיו תחומי הרשויות המקומיות במחוזות ירושלים, הדרום הצפון ובנפת חיפה שמתקיימים בהם שני אלה: (1) רמה חברתית-כלכלית נמוכה: אשכול 4; (2) שיעור אבטלה שנתי ממוצע של 8% ויותר; תנאי זה לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה אזורית.
 • על-פי הצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), תשס"ג-2002, תחומי אזור פיתוח א' יהיו אלה: (1) תחומי רשויות מקומיות במחוזות ירושלים, הדרום, הצפון ובנפת חיפה שמתקיימים בהם שני אלה: (א) רמה חברתית-כלכלית נמוכה: אשכול 1 עד 3 (אשכול הוא דירוג רמה חברתית-כלכלית לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה); (ב) שיעור אבטלה שנתי ממוצע של 10% ויותר; תנאי זה לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה אזורית. (2) העיר ירושלים – לגבי מפעלים עתירי טכנולוגיה; (3) אזורי תעשייה לפי הרשימה שבתוספת לצו זה.
 • על-פי הצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), תשס"ג-2002, תחומי אזור פיתוח ב' יהיו תחומי הרשויות המקומיות במחוזות ירושלים, הדרום הצפון ובנפת חיפה שמתקיימים בהם שני אלה: (1) רמה חברתית-כלכלית נמוכה: אשכול 4; (2) שיעור אבטלה שנתי ממוצע של 8% ויותר; תנאי זה לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה אזורית.
 • על-פי הצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), תשס"ג-2002, תחומי אזור פיתוח א' יהיו אלה: (1) תחומי רשויות מקומיות במחוזות ירושלים, הדרום, הצפון ובנפת חיפה שמתקיימים בהם שני אלה: (א) רמה חברתית-כלכלית נמוכה: אשכול 1 עד 3 (אשכול הוא דירוג רמה חברתית-כלכלית לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה); (ב) שיעור אבטלה שנתי ממוצע של 10% ויותר; תנאי זה לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה אזורית. (2) העיר ירושלים – לגבי מפעלים עתירי טכנולוגיה; (3) אזורי תעשייה לפי הרשימה שבתוספת לצו זה.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי