עוסק פטור

מה זה עוסק פטור (עוסק זעיר)? איך פותחים עוסק פטור? מאת שותף מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט רו"ח יורם שיפר

עוסק פטור או עוסק מורשה?

מה זה ומה השיקולים אם להיות עוסק מורשה או עוסק פטור

כאשר אדם מבקש לפתוח עסק, כצעד ראשון עליו להירשם במשרדי מס ערך מוסף כעוסק – עוסק מורשה או עוסק פטור

מהו "עוסק פטור"?

אם מחזור-העסקאות השנתי הצפוי נמוך מהסכום הקבוע בחקיקה (המשתנה מדי פעם ועומד כיום על סך של כ-98,707 ש"ח), קיים פטור מהגשת דוחות ותשלום למע"מ. כאשר מחזור-העסקאות יגיע לסכום הקבוע כאמור, יש להרשם בתור עוסק מורשה החייב בדיווח. לתשומת-לב עבור עוסק פטור אסור להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו (אלא קבלות בלבד), כמו-כן, עוסק פטור אינו רשאי לקזז מס תשומות בגין הוצאותיו.

יחד עם האמור לעיל, יש לדעת, כי קיימים בעלי עיסוקים ומקצועות, החייבים להירשם מהתחלה תחת הסיווג עוסק מורשה, וזאת ללא כל קשר לגובה מחזור-העסקאות השנתי שלהם. בעלי עיסוקים החייבים להירשם כעסק מסוג עוסק מורשה, הם למשל: רופאים, אדריכלים, טכנאים, טוענים רבניים, מנהלי חשבונות ועוד.

 

מי חייב להירשם כעוסק מע"מ, ומתי?

אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, סחורות, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם – חייבים להירשם כעוסקים במע”מ.

 

הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו הוחל בפעילות העסקית. מי שמקים עסק שתהליך הקמתו ממושך, רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה, עוד בטרם החל לפעול, ואולם אז עליו להוכיח כי אכן מוקם עסק.

 

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מציגה: עיקר ההבדל בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה נעוץ בעובדה כי עוסק מורשה חייב לדווח ולשלם מס ערך מוסף אחת לחודש או חודשיים – תלוי במחזור העסקאות שלו, ואילו עוסק פטור אינו מדווח (למעט פעם אחת בסוף השנה) ואינו משלם מע"מ על הכנסותיו. בשל העובדה זאת עוסק פטור אינו משלם מע"מ על הכנסותיו, הרי שיש יתרון לרישום עסק כ עוסק פטור- להלן ע.פ.

 

מה השיקולים בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה?

בעת פתיחת עוסק פטור צריך לדעת שאם העסק דורש השקעה גבוהה בציוד – עוסק פטור לא יוכל לקבל החזר מע"מ, וכדאי לו להירשם בתור עוסק מורשה, למעשה גבול הכדאיות הינו הסכום הפטור כלעיל.

 

אם אין השקעה כלל – קיימת עדיפות ברורה להיות עוסק פטור ממס שכן ההכנסות יישארו בידיו כולל המע"מ.

 

קיימת אפשרות לעבור ממצב עוסק פטור למצב עוסק מורשה ולהגיש בקשה לקזז מע"מ על הקניות טרם התחלת העסק במידה והן ישמשו הלאה את העסק – כגון ציוד שנרכש וממשיך לשרת את העסק. הכול בתנאי שעומדים בתנאים שלעיל.

 

חשוב לציין כי המונח עוסק פטור תקף אך ורק לצורכי מע"מ. לצרכים אחרים – מס הכנסה וביטוח לאומי, אין למונח עוסק פטור משמעות וכל החוקים חלים על ע.פ. כרגיל כמו חובה לנהל ספרי חשבונות וכד'.

 

יחד עם האמור לעיל, יש לדעת כי קיימים עיסוקים ומקצועות שהאוחזים בהם חייבים להירשם מלכתחילה תחת הסיווג 'עוסק מורשה', וזאת ללא כל קשר לגובה מחזור העסקאות השנתי שלהם.

 

והרי רשימת העיסוקים ומשלחי-היד החייבים ברישום 'עוסק מורשה':

  • מקצועות חופשיים: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית.
  • רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
  • בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15(4) לפקודת התעבורה.
  • בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.
  • סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין.
  • סוחר רכב ומתווך רכב.
  • חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות.
  • אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

 

לקבלת הצעה מיוחדת עבור עוסק פטור לחץ כאן

להדגמת התוכנה לחץ כאן

ליצירת קשר וקבלת הסבר מיועץ

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי