1-700-700-655 חודש מתנה

הגשת דוח שנתי לרשם החברות

המדריך הרשמי

מאת: יורם שיפר

על פי סעיף 140-141 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999, מחוייבת כל חברה בע"מ במסגרת פעילותה על תשלום אגרה שנתית על סך 1,448 ש"ח ועל הגשת דו"ח שנתי לרשם החברות. מטרתו של הדו"ח השנתי לעדכן את פרטי החברה- חלוקת המניות, המחזיקים במניות הללו, זהות הדירקטורים, כתובת החברה ועוד.

חובת הגשת הדו"ח השנתי לרשם החברות חלה על כל חברה, פרטית או ציבורית, שהתאגדה ורשומה בישראל. על פי חוק החברות מחוייבת החברה להגיש את הדו"ח פעם בשנה לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד קיומה של האסיפה השנתית בחברה. במידה ולא מתקיימת אסיפה שנתית זו, הדו"ח השנתי יוגש לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד הגשת הדו"חות הפיננסים של החברה שבעלי המניות שלה. חברה לא פעילה, שאיננה עורכת דו"חות כספיים מחוייבת גם היא בהגשת דוח שנתי אחת לשנה.

אופן הגשת דו"ח שנתי לרשם החברות

לצורך הגשת הדו"ח יש למלא טופס "מורשה לדווח" (טופס 5), שהינו טופס מקדים להגשת הדו"ח השנתי, ובו יש למלא את פרטי החברה, הכוללים את שמה, מספר ח"פ, פרטי יצירת קשר עם החברה, שמו של המורשה לדווח בשם החברה, בעלי המניות שבחברה והמניות שברשותם, פרטי הדירקטורים המכהנים בחברה ועוד.

לטופס זה מצורף הדו"ח השנתי, בו מדווחים פרטים נוספים, המציינים האם היה שינוי בכתובת החברה או בכתובת בעלי המניות של החברה, האם חל שינוי באופן אחזקת המניות בחברה, מיהו רואה החשבון של החברה, הפרטים של רואה החשבון ועוד.

בסוף הטופס נדרשת חתימת דירקטור החברה, המצהיר על נכונות הפרטים המופיעים בדו"ח. לחתימת הדירקטור נדרש אימות חתימה, הנעשה על ידי עורך דין או רואה חשבון מטעם החברה. מאמת החתימה למעשה מעיד, שמי שחתם על הדו"ח השנתי הינו מוסמך חתימה מטעם החברה על פי מסמכי ההתאגדות שלה.

למה חשוב לשים לב?

  • הגשת דוח שנתי לרשם החברות לא תתאפשר בצילום או העתק אלא בעותק מקורי
  • יש לוודא שכל הפרטים הנדרשים מלאים באופן מלא ומדוייק ומעודכנים לשנת הכספים הנוכחית
  • הכרחי לצרף את חתימת הדירקטור ואימות החתימה על ידי עורך דין או רואה חשבון מטעם החברה עם ציון מספר הרשיון שלו.

לא עמדתם בדרישות רשם החברות?

על פי חוק החברות, סעיף 362א, רשם החברות רשאי להטיל סנקציות על חברה ועל בעלי המניות שבה, כאשר היא איננה עומדת בדרישות הדיווח השנתיות, כשהיא לא מגישה את הדו"ח השנתי או כאשר היא לא משלמת את האגרה השנתית. במקרים אלו החברה נחשבת "חברה מפרה", ורשם החברות לא יבצע עבורה פעולות כמו רישום שעבודים, שינוי שם או תקנון, משכון לטובת החברה ועוד.

בנוסף, רשאי רשם החברות להטיל סנקציות על בעלי החברה כמו הטלת עיקולים, הליכי הוצאה לפועל, סנקציות כספיות ועוד. בגין כל הפרת חוק רשאי רשם החברות להטיל על חברה סנקציה כספית בגובה 7,340 ש"ח. במידה והחברה לא שילמה סנקציה כספית במועד, רשם החברות רשאי לגבות אותה מדירקטור בחברה.

על מנת להסיר את הרישום של חברה מפרה, מחוייבת החברה להגיש את הדו"ח השנתי האחרון ולשלם את האגרה השנתית.

בעל עסק קטן?

הינך מחוייב מידי שנה בהגשת דוח שנתי למס הכנסה (טופס 1301). בעלי עסקים רבים מתקשים בהגשת הדו"ח, אך עם תוכנת הנהלת חשבונות קלה לתפעול, ניהול כל דו"חות העסק הופכים להיות קלים. נסה את ucan2, המערכת החכמה, שהופכת אותך לעצמאי בשטח במלוא מובן המילה, חוסכת לך זמן, כסף וטופסולוגיה ומאפשרת לך תמיד להיות בשליטה.

 

נכתב ע"י:

יורם שיפר –  רו"ח, מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות',
יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2
ועוד כמה וכמה מערכות אחרות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה.
הוא גם מנגן על טובה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים
ובסך הכל ממש שמח בחלקו,

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי