1-700-700-655 חודש מתנה

דוח שנתי

מה לכלול בדו"ח שנתי למס הכנסה ואיך להגיש אותו

דוח שנתי - הצהרת הון

מאת: יורם שיפר

דו"ח שנתי הוא מסמך חשבונאי שמטרתו לשקף את הפעילות הפיננסית של אדם או עסק (נישום) בשנת המס. הדו"ח כולל פירוט כלל הניכויים והזיכויים של הנישום בשנת המס. על פי פקודת מס הכנסה חלה חובה להגיש את הדו"ח על כל תושב ישראל מעל גיל 18, למעט מי שפטור מהגשת הדו"ח על פי התקנות שנקבעו, ולמעשה רוב השכירים פטורים מהגשת הדו"ח. כדאי לדעת כי הדו"ח השנתי כולל פירוט רב על ההכנסות וההוצאות של הנישום בשנת המס, לרבות רווחים מנכסים שונים, מיסים ששולמו, הפקדה לקרנות ועוד.

את הדו"ח השנתי הנישום נדרש להגיש עד לתאריך 30 באפריל של השנה העוקבת לשנת המס עליה מדווחים, ניתן להגיש את הדו"ח באופן מקוון או ידני. כדי למלא ולהגיש דו"ח שנתי מומלץ לפנות לשירותיו של מייצג מוסמך כמו רואה חשבון מומחה או יועץ מס. מילוי הדו"ח על ידי מייצג מיומן חוסך זמן ומאמצים, ומבטיח מילוי תקני ומלא של הדו"ח בהתאם לדרישות החוק ורשויות המס.

 

מה הוא דו"ח שנתי?

כאמור, הדו"ח השנתי הוא מסמך שמטרתו לשקף למס הכנסה את פירוט ההוצאות וההכנסות של הנישום, בשנת מס נתונה. הדו"ח מאפשר למס הכנסה לנתח ולעקוב אחרי הפעילות הפיננסית של הנישום, ובאמצעות הדו"ח ניתן לחשב את המס הסופי שיוטל על הנישום בגין שנת המס. עצמאים ששילמו מס הכנסה באמצעות פנקס מקדמות יקבלו לאחר הגשת הדו"ח הודעה מרשות המיסים האם עליהם לשלם מס נוסף או שהם זכאים להחזר מס. 

את הדו"ח יש להגיש למס הכנסה עד ל-30 באפריל, אלא אם מקבלים הארכה מפקיד השומה. את הדו"ח השנתי חייבים להגיש כל תושבי ישראל מעל גיל 18, בעיקר עוסקים עצמאיים, כולל עוסק פטור או עוסק מורשה, בעלי חברות בע"מ, בעלי מניות בחברות פרטיות ובעלי הכנסות גבוהות מעל כ-640,000 ₪ בשנה.

אי הגשת הדו"ח מהווה עבירה פלילית, נישום שאינו מגיש את הדו"ח חשוף לקנס גבוה ובמקרים מסוימים למאסר. חשוב לציין כי בתקנות מס הכנסה יש פירוט לגבי מי שפטור מהגשת הדו"ח השנתי, ביניהם שכירים בעלי הכנסות נמוכות מאוד. לכן, לפני מילוי והגשת הדו"ח כדאי להתייעץ עם רואה חשבון או איש מקצוע אחר.  

 

מה כולל הדו"ח השנתי?

דו"ח שנתי כולל נתונים רבים הנדרשים לרשויות המס כדי לקבל תמונת מצב עדכנית ומקיפה על היקף הפעילות הפיננסית של הנישום (אדם או עסק), בשנת המס. הדו"ח כולל בין היתר פירוט של הזיכויים והניכויים של הנישום:

  • פירוט הכנסותיו של הנישום במהלך שנת המס, יש לפרט את כלל מקורות ההכנסה מעבודה ומעסק, רווחים מנכסים כמו השכרת חנות או דירה, תשואות בתיק ההשקעות, תשלומי קצבאות ועוד.
  • פירוט הוצאותיו של הנישום המוכרות לצורך מס הכנסה, למשל הוצאות שמטרתן לייצר הכנסה כמו שכר לעובדים, הוצאות בגין שיווק ופרסום, רכישת ציוד, תחזוקת רכב, שכ"ד משרד, הוצאות עבור ייעוץ מקצועי וכו'.
  • פירוט על תשלומי מיסים בשנת המס, לרבות מקדמות מס, ניכוי מס במקור, ניכוי מס מהשכר ועוד.
  • פירוט על הפקדות לביטוח לאומי ולחיסכון פנסיוני, לרבות הפקדות לקרן פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל, ביטוח מנהלים וכו'.

איך מגישים דו"ח שנתי?

את הדו"ח השנתי עדיף להגיש באופן מקוון על ידי מייצג מאושר כמו רואה חשבון או יועץ מס. ניתן להגיש את הדו"ח ידנית במשרד מס הכנסה, בהתאם לאזור המגורים או כתובת העסק. יש לצרף לדו"ח השנתי טפסים ואישורים נוספים כמו דו"ח רווח והפסד למס הכנסה, אישור על תיאום מס, אישורים על הפקדות לקנות שונות, אישור על רווחים מהשקעה בניירות ערך ועוד.

 

חשיבות הדו"ח השנתי לנישום

 

הדו"ח השנתי הוא מסמך חשוב לרשויות המס, עם זאת זהו מסמך חשבונאי מפורט הנחוץ גם לעצמאים כדי לבחון את הפעילות העסקית שלהם בשנת המס האחרונה. הדו"ח מאפשר לנישומים לקבל החזרים ממס הכנסה, לעתים הדו"ח מגלה כי עליהם לשלם יותר מס. ניתוח של הדו"ח יכול לסייע לבעלי עסקים בניהול העסק שלהם, להתייעל ולשפר ביצועים.

 

 

נכתב ע"י:

יורם שיפר –  רו"ח, מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות',
יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2
ועוד כמה וכמה מערכות אחרות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה.
הוא גם מנגן על טובה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים
ובסך הכל ממש שמח בחלקו.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי