1-700-700-655 נסה עכשיו חינם

דוח שנתי הצהרת הון

למרות הנטייה לקשור בין השניים, יש הבדל מהותי בין דו"ח שנתי להצהרת הון

דוח שנתי - הצהרת הון

יש הרבה בלבול בין דוח שנתי להצהרת הון, ונטייה לזהות בין השניים לפעמים, למרות שיש בין שני המונחים הללו הבדל משמעותי.

דו"ח שנתי מסכם את פעילותו השנתית של העסק – הכנסות, הוצאות, תשלומי מיסים לרשויות השונות, רווח לאחר תשלום מיסים. הצהרת הון, לעומת זאת, היא הצהרה שניתנת על ידי בעל עסק על פי דרישה. בעל עסק אחד יכול להידרש לה יותר מאחר, בשל דיווחים שונים המגיעים למס הכנסה וגורמים לרשות להניח שיש סיבה לבחון את רווחי העסק אל מול הדיווחים. באמצעות בחינת נכסיו של בעל עסק וגידול בהם, מס הכנסה לומד על אמיתות הדיווחים.

 

הצהרת הון

 

הצהרת הון היא הצהרה המפרטת את כל ההון, השלילי והחיובי, שבעל העסק מחזיק באמתחתו בנקודת זמן נתונה. החיובי – נכסי דלא ניידי, הון נזיל ועוד. השלישי – חובות הקיימים באותה נקודת זמן. רצוי ומומלץ למלא הצהרת הון בליווי רואה חשבון או יועץ מס, על מנת לוודא שההצהרה מגלמת בתוכה את המציאות לאשורה.

 

דו"ח שנתי

 

דוח שנתי חייב להיות חתום על ידי רואה חשבון או יועץ מס, על פי חוק. הוא מוגש בכל שנה ומסכם את פעילותו הפיננסית של העסק בשנה הקודמת: הנכסים שנרכשו, מלאי, משכורות וכל יציאה או כניסה של כסף לעסק.

 

 

עצות ששוות כסף: טיפים וטריקים בהצהרת הון
המדריך לעריכת הצהרת הון כולל "טיפים וטריקים" מתנת האתר

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי