1-700-700-655 חודש מתנה

הגשת דוח שנתי למס הכנסה

דוח שנתי מס הכנסה

בעלי עסק! כבר הגשתם את הדוח השנתי למס הכנסה?

מס הכנסה דוח שנתי הוא דוח המתייחס לכלל חובותיהם וזכויותיהם של עסקים בישראל אל מול רשויות המס. בהתאם לחוק פקודת מס הכנסה {נוסח חדש}, תשכ"א- 1961, מחויבים כל חברה וארגון עסקיים או בעלי עסק פרטי, להגיש דוח מס שנתי בתהליך הבא (בתחתית הרשימה נמצא קישור לדף המפרט את המסמכים אותם יש למסור לצורך עריכת הדוח השנתי):

נתוני הכנסות

איסוף וריכוז של סך כלל ההכנסות השנתיות, כולל הכנסות שאינן קשורות לפעילות העסקית. דוגמאות לכך יכולות להיות למשל הכנסה ממשכורת נוספת, הכנסות מניירות ערך, קצבאות מסוימות המשולמות באופן חודשי ועוד.

נתוני הוצאות

בדומה לנתוני ההכנסות, יש לדאוג לאיסופם וריכוזים במסודר של כל ההוצאות לאורך השנה החולפת. דוגמאות רלוונטיות: תשלום משכורות, הוצאות שוטפות בגין מלאי שוטף, הוצאות בלתי צפויות כתוצאה מנזק וכו'. נתוני ההוצאות מפחיתות בסיכום הסופי את גובה תשלום המס השנתי.

לחץ כאן לקריאת נוהל העברת מסמכים למשרדנו לצורך עריכת הדוח השנתי

נתונים על מס שכבר שולם

במידה וביצעתם במהלך השנה תשלומי מס קודמים כמו ניכוי במקור מלקוחות\ממשכורות, מקדמות מס הכנסה ועוד, חשוב בהכרח לציין זאת. אחרת, אתם תיאלצו לשלם פעם נוספת את המס שכבר שילמתם. חבל שזה יקרה.

צירוף טפסים רלוונטיים להגשת הדוח

תהליך הגשת הדוח השנתי למס הכנסה כולל צירוף והגשה של מסמכים חשובים, וביניהם:

דוח רווח\הפסד של העסק.
דוח התאמה לצורכי מס.
טופסי 106 מכל מקום בו אתם מועסקים כשכירים.
אישורים שנתיים על הפקדות לקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים ולקרנות השתלמות קיימות.
אישור שנתי המפרט את כלל התשלומים למוסד הביטוח הלאומי.
טופס פחת (י"א).
טופס אישור ניכוי מס במקור מלקוחות.
אישורים שנתיים המתייחסים לרווחים מדיבידנדים, תכניות חיסכון למיניהן או מניירות ערך.
קבלות (במידה וישנן) על תרומות למוסדות מוכרים שונים- (בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה).
אישורים שנתיים של ביטוח לאומי על תשלומים שונים כמו דמי לידה או מילואים.

רישום הפקדות

יש לציין את כלל ההפקדות המתבצעות בקרנות שונות (למשל קרנות פנסיה והשתלמות).

הגשת הדוח בזמן

אי הגשתו בזמן של הדוח השנתי למס הכנסה, עלול להוביל לקנסות מיותרות. כעיקרון, עסקים עצמאיים בעלי מערכת הנהלת חשבונות חד צידית, חייבים להגיש את הדוח בכל 31 במאי, ולשלוח דוח מס מקוון בתאריך ה-30 ביוני.

דוח טוב, הכול טוב

הגשתם של דוחות שנתיים למס הכנסה – מחייבת על פי החוק. הקפידו לעשות זאת במועד שבו אתם אמורים לעשות זאת. חשוב מאוד לדעת, כי אי הגשת דוח שנתי למס הכנסה, ועל אחת כמה וכמה, הגשת דוח המכיל פרטים שאינם נכונים או מלאים, נחשבות לעבירות פליליות שעלולות להוביל להגשת כתם אישום כנגדכם.

במידה ומתעוררות אצלכם אי אלו ספקות, הנוגעות לשלבים כלשהם בתהליך הגשת דוח המס השנתי, חשוב ואף הכרחי, שתפנו ליועץ מס מוסמך ומקצועי. המס הוא בידיים שלכם!

לחץ כאן כדי לראות את רשימת המסמכים שיש להגיש על מנת שנוכל לערוך את הדוח השנתי

 

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי