רישום במס הכנסה

רישום תוכנת הנהלת חשבונות במס הכנסה

על מנת לצפות באישור רישום התוכנה על ידי מס הכנסה לחץ על הקישור להלן שיוביל אותך לאתר מס הכנסה בדף המוצג בקישור זה יש לערוך חיפוש לפי מספר החברה – 512927336 או לחילופין לפי שם התוכנה הרשום במרשם מס הכנסה – "אינוויס פור יו"

https://www.shaam.gov.il/mmrtocnot

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי