1-700-700-655 חודש מתנה

רישום במס הכנסה

רישום תוכנת הנהלת חשבונות במס הכנסה

על מנת לצפות באישור רישום התוכנה על ידי מס הכנסה לחץ על הקישור להלן שיוביל אותך לאתר מס הכנסה בדף המוצג בקישור זה יש לערוך חיפוש לפי מספר החברה – 512927336 או לחילופין לפי שם התוכנה הרשום במרשם מס הכנסה – "אינוויס פור יו"

https://www.shaam.gov.il/mmrtocnot

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי