1-700-700-655 חודש מתנה

מתי צריך לעבור מסטטוס עוסק פטור לסטטוס עוסק מורשה

מאת: יורם שיפר

מידי שנה נפתחים בישראל עשרות אלפי עסקים חדשים – בעיקר עסקים קטנים ובינוניים. אחד השלבים הראשוניים וההכרחיים להקמת עסק חדש הוא פתיחת תיק במע"מ ולאחר מכן בלשכת מס הכנסה. במעמד פתיחת התיק במע"מ עליכם להצהיר על מחזור העסקאות הצפוי בעסק שלכם, על פי מחזור העסקאות יקבעו בלשכת מע"מ מהו מעמד החברה שאתם מקימים.

 

יש שלוש צורות להתאגדות עסקית בישראל:

  • עוסק פטור – עצמאי יחיד הפועל במחזור עסקאות יחסית נמוך עד לסכום של כ-100 אלף ₪ בשנה, העוסק הפטור לא רשאי לגבות מע"מ מהלקוחות לכן הוא פטור מדיווחים חודשיים או דו חודשיים למע"מ. העוסק הפטור רשאי להפיק רק קבלות ולא חשבוניות מס.
  • עוסק מורשה – עצמאי שמחזור ההכנסות השנתי שלו גבוה מהסכום שנקבע לעוסק פטור, כלומר מעל 100,491 ₪ בשנה, ללא תקרת הכנסות. עוסק מורשה חייב להפיק חשבונית מס בגין כל עסקה ולדווח עליה לרשות המסים, כמו כן עליו להעביר את המע"מ לאחר קיזוז מע"מ בגין הוצאות שוטפות ורכישות שהעסק ביצע.
  • חברה בע"מ – התאגדות של אדם יחיד, מספר אנשים או מספר תאגידים, חברה בע"מ היא ישות משפטית העומדת בפני עצמה ונפרדת מהבעלים של החברה.

מתי להפוך מעוסק פטור לעוסק מורשה?

בדרך כלל הסיבה העיקרית למעבר מסטטוס של עוסק פטור (בעבר נקרא עוסק זעיר) לעוסק מורשה נובעת מגידול בהכנסות העסק. כאשר העסק חוצה את תקרת ההכנסות שנקבעה על ידי רשות המסים, נכון לשנת 2020 תקרת ההכנסות עומדת על 100,491 ₪, יש לשנות סטטוס ולעבור לעוסק מורשה.

יחד עם זאת, יש סיבות נוספות לשינוי הסטטוס ולמעבר מעוסק פטור למורשה, למשל:

  • תדמית – לעיתים ישנם שיקולי תדמית הגורמים לעצמאי לשנות את סטטוס ההתאגדות העסקית שלו, חשוב לציין כי יש חברות וארגונים שאינם מוכנים לספק עבודה לעוסק פטור, כמו כן קשה יותר כעוסק פטור להשתתף ולזכות במכרזים.
  • שינוי בעיסוק – ישנם מקצועות המחייבים סטטוס של עוסק מורשה בלבד, לכן אם התחלתם כעוסק פטור בתחום מסוים והחלטתם לשנות את העיסוק עליכם לברר עם רואה חשבון או מול מע"מ מהי צורת ההתאגדות הנכונה עבורכם. כך לדוגמה עורכי דין, רואי חשבון, יועצים ועוד חייבים להיות עוסקים מורשים.
  • אילוץ עסקי – לעיתים יש לשנות סטטוס מאילוצים עסקיים כמו רכישת נכס עסקי.
  • דרישה מלקוחות – יש לקוחות המסרבים לעבוד עם עוסקים פטורים מסיבות שונות ומגוונות, וכדי לא לפספס לקוח חשוב או הזדמנות עסקית אפשר לשנות סטטוס לעוסק מורשה ולהגדיל הכנסות.

מומלץ לכל העצמאים הנמצאים בסטטוס של עוסק פטור לעקוב אחר ההכנסות באופן שוטף, אם צופים הכנסות מעבר לתקרה שנקבעה בתקנות המס כדאי להתייעץ עם רואה חשבון וחשוב לדחות את הפקת הקבלות אחרת אתם עלולים לשלם את המע"מ על העסקאות מכיסכם. מרגע שינוי הסטטוס תוכלו לנכות מע"מ תשומות.

נכתב ע"י:

יורם שיפר –  רו"ח, מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות',
יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2
ועוד כמה וכמה מערכות אחרות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה.
הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים ובסך הכל ממש שמח בחלקו.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי