1-700-700-655 חודש מתנה

כל הצעדים שעליך לעשות כדי לפתוח עוסק מורשה

פתיחת עסק היא צעד משמעותי, ובקרב בעלי עסקים רבים קיימת התלבטות באשר לסוג העסק אותו הם צריכים לפתוח. קיימים מגוון מקצועות ועיסוקים, המוגדרים כעוסק מורשה באופן אוטומטי, ביניהם בעלי מקצועות חופשיים, נותני שירותי הנחייה ומופעים, בעלי מוסדות לימוד וסוחרים. אך הבחירה לפתוח עוסק מורשה תלויה גם בגובה ההכנסה הצפויה להיות בעסק, והסטטוס מצהיר על כונת העוסק לפתוח עסק בעל מחזור עסקאות בלתי מוגבל. באופן רשמי, כל עסק קטן או בינוני שמחזור העסקאות שלו עולה על 100,000 ש"ח בשנה נכנס לקטגוריית עוסק מורשה.

 

הצעדים שעליכם לעשות על מנת לפתוח עוסק מורשה

מייד עם תחילת פעילות העסק יש לבצע מספר פעולות. את כולן ניתן לבצע באופן עצמאי או בעזרת רואה חשבון, שיעשה זאת עבורכם.

 

פתיחת תיק במשרדי מס ערך מוסף (מע"מ)

את התיק ניתן לפתוח בסניף הקרוב לביתכם, ולא ניתן לבצע זאת דרך האינטרנט.לצורך פתיחת התיק יש להצטייד בצילום ת"ז, אישור ניהול חשבון בנק או צ'ק מבוטל של בעל העסק, חוזה שכירות (במידה וישנו) של הנכס ממנו נעשית הפעילות העסקית של העסק או של בית המגורים של בעל העסק ותעודת הסמכה בתחום שבו עוסק בעל העסק. לעיתים דורשים במע"מ להציג גם הסכם התקשרות עם לקוח פוטנציאלי.

בעת פתיחת התיק נדרש העוסק להצהיר על מחזור העסקאות השנתי הצפוי. כשהסכום עולה על מליון וחצי ש"ח לשנה, חובת הדיווח למע"מ היא אחת לחודשיים.

בתום התהליך מקבל העוסק תעודת עוסק מורשה זמנית, שוברי דיווח זמניים ומספר עוסק (בדרך כלל מספר ת.ז של העוסק). התעודה והשוברים הזמניים מוחלפים לאחר מספר שבועות בתעודה ושוברי דיווח קבועים.

 

פתיחת תיק במס הכנסה

מרגע תחילת פעילות העסק או העיסוק במשלח היד, חובה לדווח על הפעילות למס הכנסה ולא יאוחר מיום פתיחת התיק ברשויות המע"מ. הדיווח יכול להיעשות באמצעות שליחת הצהרה על פתיחת העסק בכתב לידי פקיד המס הקרוב לאזורכם, הכוללת שם מלא, ת"ז, מהות העיסוק, כתובת העסק, כתובת המגורים, תאריך פתיחת העסק וטלפון אישי ושל בית העסק. ניתן לבצע את הדיווח גם באמצעות התייצבות במשרדים הקרובים לאזוריכם ולמלא טופס פתיחת עוסק מורשה (5329). בטופס יש לדווח על פרטים אישיים מקורות הכנסה נוספים ופרטים נוספים.

בתום פתיחת תיק מס הכנסה לעצמאים נדרש מהנישום לנהל פנקסי חשבונות בהתאם להוראות מס הכנסה למשלוח היד או לתחום העיסוק של העסק.

 

פתיחת תיק בביטוח לאומי

לצורך פתיחת תיק בביטוח לאומי יש להתייצב באופן פיזי בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולמלא טופס 6101, באמצעותו פותחים תיק עצמאי בביטוח לאומי.

 

דיווח לרשויות המס ותשלום מקדמות

הדיווח למע"מ נעשה מידי חודש או חודשיים (תלוי בהיקף העסקאות השנתי עליו הצהרתם). את הדיווח יש להגיש עד ה- 5 לחודש עבור העסקאות שבוצעו בחודש/ חודשיים האחרונים.

תשלום מקדמות- רשויות המס עלולות לדרוש מכם תשלום עבור מקדמות חודשיות בהתאם להצהרות בעל העסק. אלו סכומים משוערים בלבד בנוגע לחוב הצפוי, שעומד על אחוז קבוע ממחזור ההכנסות. מסיבה זו הסכום יכול להשתנות. את המקדמות יש לשלם עד ה- 15 לחודש העוקב.

 

הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה

פרט לדיווחים השוטפים, כל עסק נדרש להגיש למס הכנסה דוח שנתי הכולל את ההוצאות וההכנסות של העסק וסך כל העסקאות שנעשו בשנה האחרונה. פרט לכך, בדוח השנתי יש למלא גם פרטים אודות העסק ושותפיו.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי