1-700-700-655 חודש מתנה

ספרי חשבונות והוראות ניהול ספרים

ניהול ספרי חשבונות הוא חלק בלתי נפרד מחובותיו של כל עסק ואחת המשמעותיות שבהן מבחינת רשויות המס

חובתו של כל בעל עסק לנהל ספרי חשבונות בהתאם לתקנות מס הכנסה. על כל עסק חלות הוראות ניהול ספרים המתאימות לו, וניהול ספרים על פי הוראות אלה הוא משמעותי מאין כמוהו מבחינת רשויות המס.

הוראות ניהול ספרים: השיטה החד צדית

שיטת הנהלת חשבונות זו מסכמת בעצם את הדיווח על הכנסות והוצאות. היא מתאימה בעיקר לעסקים קטנים ואינה משקפת את פעילות העסק כולו, כמו השיטה הכפולה (או הדו צדית) הכוללת כל פעילות כספית שמתרחשת בעסק ונותנת תמונה מלאה על המצב הפיננסי של העסק – חובות והלוואות, מלאים, יתרת חוב של לקוחות, ספקים וכדומה.

הוראות ניהול ספרים מחייבות חלק מהעסקים להתנהל בשיטה הכפולה, במיוחד כשמדובר בחברות, אבל גם עצמאיים עם מחזור כספי גדול.

מה כוללות הוראות ניהול ספרים עבור העסק הקטן?

  1. הוצאת חשבוניות, מס או עסקה, עבור דרישת תשלום. החשבונית מעידה על קיומה של עסקה. חשבונית עסקה שכיחה יותר אצל עוסקים פטורים, אשר לא יכולים להוציא חשבונית מס.
  2. רישום קבלות עם וזמן קבלת תקבול על עבודה.

תיקונים בהוראת ניהול ספרים
פתרון סוגיית הטיפים למלצרים
הוראות ניהול ספרים על פי פקודת מס הכנסה עבור בעלי מקצועות חופשיים ונותני שירותים
להקל על הספקים
שמירת מערכת הנהלת חשבונות

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי