1-700-700-655 חודש מתנה

סוגיית הטיפים למלצרים

מאת שותף מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט רו"ח יורם שיפר

מבוא

סוגיית הטיפים למלצרים בבתי קפה , מסעדות וכיוצ"ב איננה פשוטה ונדרשו במהלך שנים רבות מספר פסקי דין בעניין זה על מנת להביא קצת סדר בנושא זה שהיה די פרוץ ומבלבל. בעלי עסקים רבים נהגו בשיטות שונות ואין שיטה בעסק אחד דמתה לאחר , עד כדי כך שאפילו באותו עסק שינו לעיתים את הנוהג בעניין זה.

 

הסוגיות

האם הטיפ מהווה שכר עבודה לעניין חוק שכר מינימום?
האם הטיפ מהווה הכנסה לעסק או הכנסה למלצרים?
היכן יש לרשום את הטיפ ? קופת העסק או יומן שרות?
האם חלים דמי ביטוח לאומי על הטיפ?
האם חל מע"מ על הטיפ?

 

סוגי הטיפים

טיפ המשולם מרצונו החופשי של הלקוח סוג זה היו טיפ המשולם על ידי הלקוח מבלי שנדרש לעשות כן , העסק אינו דורש מהלקוח לשלם טיפ אפילו לא ברמז עד כדי כך שאין לציין על גבי החשבון את המילים "לא כולל שירות" אפילו בכתב יד (להלן טיפ וולונטרי). טיפ המשולם על פי דרישת בית העסק סוג זה של טיפ משולם על פי דרישה מפורשת ומתווסף לחשבון קופת העסק או ניתן למלצרים בתוספת לנדרש על פי החשבון שניתן מקופת העסק, גם אם אינו כלול בחשבון זה.

 

סוגיית שכר עבודה לעניין חוק שכר מינימום

בית הדין הארצי לעבודה פסק כי רק שכר המשולם לעובד דרך ספרי העסק יחשב כשכר עבודה ואילו טיפ מסוג וולונטרי אינו יכול להיחשב כשכר עבודה על פי חוק שכר מינימום. המסקנה העולה מכאן הינה שעל מנת לעמוד בחוק שכר מינימום יש חובה לשלם לעובד את שכר המינימום בתלוש שכר של העסק.

 

הכנסה החייבת רישום בקופת העסק או לא?

קיימות 2 אפשרויות לרישום הטיפים ? בכל מקרה יש חובה לרשום את הטיפים: p

 

אפשרות ראשונה? הטיפ איננו וולונטרי

כאשר מתקבל טיפ בידי המלצרים והוא איננו וולונטרי הן על ידי רישומו בחשבון המוגש ללקוח והן על ידי תשלומו על ידי הלקוח בנוסף לחשבון על פי דרישה ? יש חובה לרשום אותו בקופת העסק ? כך קבע בית המשפט העליון.

 

אפשרות שנייה? הטיפ וולונטרי

כאשר מתקבל טיפ בידי המלצרים והוא וולונטרי? אין חובה לרשום אותו בקופת העסק אולם יש חובה לרשום אותו ביומן שירות.

 

יומן שירות

ספר כרוך בו ירשמו כל יום, לפני תחילת עבודתם, המלצרים המועסקים באותו יום בציון:שם,מען,מס' ת.ז. ובסוף היום ? סכום הפדיון היומי שקיבל כל מלצר (סכום הטיפ שקיבל)- לא ניתן לקבוע את סכום הפדיון , יצוינו שעות העבודה של כל מלצר. החובה לנהל יומן שרות אינה חלה על מסעדה אשר הטיפ מהווה חלק מהמחיר ובתנאי שהודעה כזו נמסרה ללקוחות באמצעות מודעות , כיתוב על גבי המחירונים , על גבי החשבוניות וכדומה.

 

תשלום דמי ביטוח לאומי

על פי פסיקה בעניין זה יש חובה לשלם דמי ביטוח לאומי על טיפ הנרשם בספרי העסק וניתן למלצרים כשכר. טיפ המתקבל בידי המלצר באופן וולונטרי אינו חייב בדמי ביטוח לאומי.

 

סוגיית מס ערך מוסף

אמנם אין פסיקה בעניין זה אבל סביר מאד להניח כי גם במקרה של מע"מ? הוא יחול על טיפ הנרשם בספרי העסק הואיל והוא חלק מהמחיר ואילו טיפ וולונטרי אשר איננו חלק מהמחיר לא יחויב במס ערך מוסף.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי