1-700-700-655 חודש מתנה

מילוי דוח שנתי של חברה פרטית לרשם החברות

מאת: יורם שיפר

חוק החברות קובע, כי חברה פרטית מחוייבת לערוך ולהגיש דוח מידי שנה. מועד הגשת דוח שנתי של חברה פרטית חייב להיעשות לא יאוחר מ- 14 ימים מיום קיום האסיפה השנתית, ואילו חברה, שאינה מקיימת אסיפה שנתית, מחוייבת להגיש את הדוח לא יאוחר מ- 14 ימים מיום שליחת הדוחות הכספיים לבעלי המניות בחברה.

 

למה חשוב לשים לב בעת מילוי דוח שנתי של חברה פרטית?

בעת מילוי דוח שנתי חשוב לשים לב שממלאים את כל הפרטים הנדרשים בצורה מדוייקת ונכונה. הדוח המוגש חייב להיות הדוח המקורי, ולא העתק או צילום שלו, ודירקטור החברה צריך לחתום עליו. בחתימתו מצהיר דירקטור החברה ומאמת את הפרטים המופיעים בדוח. לצד חתימתו של דירקטור החברה יש לצרף חתימה נוספת, שמאמתת את החתימה הזו, ולצד אלו יש לציין את מספר עורך הדין או רואה החשבון, שנכחו בעת ביצוע החתימה.

 

נכתב ע"י:

יורם שיפר –  רו"ח, מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות',
יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2
ועוד כמה וכמה מערכות אחרות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה.
הוא גם מנגן על טובה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים
ובסך הכל ממש שמח בחלקו,

חשוב לעדכן את הפרטים בדוח בהתאם לשנת המיסים הנוכחית, ולא לשנה שקודמת לה, ולציין את פרטי החברה העדכניים והמדוייקים, שכן פרטים אלו יעודכנו על ידי רשם החברות.

דוח חברה, שמוגש לרשם החברות, מחוייב בתשלום אגרה שנתית. רשם החברות שולח מידי שנה את שובר התשלום, והתשלום צריך להיעשות לא יאוחר מה- 28 לפברואר.

 

טופס 5 – טופס מקדים

טופס 5, או בשמו השני, "טופס מורשה לדווח", הנו טופס מקדים להגשת דוח שנתי לרשם החברות, ובו נדרשים למלא פרטים אודות החברה הכוללים את שם החברה, מספר ח"פ, דרכים ליצירת קשר עם החברה, שמו של המורשה לדווח בשם החברה ופרטים אודותיו ועוד.

 

האם אתם זקוקים לעזרה במילוי הדו"ח?

בין אם אתם עוסק פרטי, מורשה, חברה פרטית, ציבורית או ארגון, עליכם להקפיד על הנהלת חשבונות מסודרת ותקינה על פי הנהלים, שנקבעו על פי חוק. בין אם העסק שלכם מתאים להנהלת חשבונות כפולה או חד צידית, חשוב שתעמדו בכל חובותיכם מול הרשויות על מנת להימנע מקנסות, עונשים ואף אישומים פליליים.

אם אינכם יודעים מה חובותיכם על פי חוק כעסק או כחברה, תוכלו לפנות לרשויות המס להדרכות שונות, כמו הדרכה, כיצד למלא דוח שנתי, המוצעת בחודשים אפריל ומאי בלשכות ההדרכה. טרם מילוי הדוח בחנו מה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה, ובמידת הצורך היעזרו ברואה חשבון, שיוכל לסייע לכם.

 

חשוב לדעת

הגשת דוח שנתי של חברה פרטית, שאינה במועד, או ללא אישור פקיד שומה נחשבת לעבירה פלילית, ועלולה לגרור קנס, ואף מאסר בפועל. כמו כן, במקרה שלא מוגש דו"ח בזמן, פקיד השומה רשאי לקבוע את ההכנסה החייבת והמס המגיע לרשות מהנישום לפי שיקול דעתו.

במהלך 4 שנים מרגע הגשת הדו"ח רשאי פקיד השומה לדחות או לאשר את הדו"ח, ואם למיטב הבנתו ושפיטתו הוא מניח שהפרטים שנמסרו בדו"ח אינם נכונים או שהדו"ח סתמי, הוא מחוייב להזמין את הנישום לדיון לפני קביעתו כי הכנסת הנישום שונה מזו שדווחה בדו"ח השנתי.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי