1-700-700-655 חודש מתנה

עצמאי שאינו עונה להגדרה

חוק הביטוח הלאומי קובע ומגדיר מהו עובד עצמאי, ויש להגדרה השפעה ישירה על גובה דמי הביטוח ודרך התשלום שלהם. החוק מגדיר אדם כעובד עצמאי במצבים הבאים:

  • האדם עוסק במשלח היד לפחות 20 שעות בשבוע (בממוצע).
  • ההכנסה החודשית ממשלח היד של האדם שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק, כלומר 5,276 ₪ נכון לשנת 2022.
  • האדם עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע וההכנסה שלו גבוהה מ-15% מהשכר הממוצע נכון לשנת 2022, כלומר הכנסה שווה או מעל 1,583 ₪.

עובד עצמאי שלא עונה על אחד מהמצבים האלו הוא עצמאי שאינו עונה להגדרה, לכן הביטוח הלאומי מגדיר אותו כבעל הכנסה שלא מעבודה ויש לכך השפעה על חובת התשלום ועל הזכאות לקצבאות שונות. אדם שיש לו הכנסה שאינה מעבודה וממשלח ידו, נדרש לעדכן ולדווח על ההכנסה למוסד לביטוח לאומי, יש להגיש טופס דין וחשבון רב שנתי לסניף הקרוב ביותר למקום המגורים.

 

עצמאי שאינו עונה על הגדרה – מה זה אומר?

החוק קובע כי כל עצמאי חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי, וגובה התשלום לעצמאי המבוטח נקבע על פי גילו, כלומר החל מגיל 18 ועד גיל הפרישה העבודה, ועל פי הכנסות המבוטח. חוק ביטוח לאומי מכיר בשלושה מצבים המחייבים תשלום דמי ביטוח לאומי בגין ההכנסות של העצמאי מהעסק שלו, ועצמאי שאינו עונה על אחד מ-3 המצבים שציינו למעלה מוגדר במעמד של עצמאי שאינו עונה להגדרה, לכן חובת התשלום והזכאות לקצבאות מבוססות על ההגדרה של בעלי הכנסה שלא מעבודה.

 

איך עליו להתנהל מול מס הכנסה, ביטוח לאומי ושאר הגופים?

עוסק עצמאי שאינו עונה להגדרה ייחשב בביטוח לאומי ובאשר רשויות המס כבעל הכנסה שלא מעבודה, לכן עליו לשלם דמי ביטוח ומס בריאות בשיעורים מופחתים בגין הכנסותיו. שיעור דמי הביטוח הלאומי לעצמאי שלא עונה על ההגדרה מחושב בדרך הבאה:

  • תשלום של 4.61% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק.
  • מחלק ההכנסה מעל ל-60% מהשכר הממוצע במשק ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי, המבוטח נדרש בתשלום של 7% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
  • עצמאי שלא עונה להגדרה וההכנסה שלו היא עד לסכום של 25% מהשכר הממוצע במשק אינו מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

חשוב להדגיש כי עצמאי שאינו עונה להגדרה חייב לדווח על הכנסותיו שאינו מעבודה לרשויות המס השונות, כולל ביטוח לאומי. 

 

זכויות וחובות

עובד עצמאי אשר אינו עונה להגדרה לפי חוק הביטוח הלאומי חייב לדווח על הכנסותיו לביטוח לאומי, הוא נדרש למלא ולהגיש דין וחשבון רב שנתי (טופס 6101), את הטופס ניתן להוריד מהאתר של ביטוח לאומי וניתן להגישו באופן מקוון. כאשר הוא מחליט לסגור את העיסוק שלו כעצמאי שלא עונה להגדרה הוא חייב לדווח על כך באמצעות מילוי טופס 6101.

בנוסף, עובד עצמאי חייב להפריש סכומי כסף לחיסכון פנסיוני, לדווח על הכנסותיו למע"מ ולמס הכנסה, עדיף בעזרת רואה חשבון מוסמך ומייצג.

לעצמאי שאינו עונה להגדרה יש גם זכויות בביטוח לאומי והוא יכול לקבל קצבת ילדים, קצבת אזרח ותיק, תגמול על שירות במילואים, קצבת נכות כללית, דמי תאונה, הבטחת הכנסה ועוד.

לעצמאי שלא עונה להגדרה כדאי לעבור לשירותי הנהלת חשבונות באינטרנט כדי להקפיד על רישום תקין של ההכנסות וההוצאות, לנהל ספרים כנדרש בחוק ולהגיש דיווחים בקלות. המערכת כוללת כלי ניהול מתקדמים, היא נוחה וידידותית לכל המשתמשים ואין צורך בידע מקדים. 

 

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי