1-700-700-655 חודש מתנה

מהו מס הכנסה לעצמאים וכיצד מחשבים אותו

מאת: יורם שיפר

בעלי עסקים חייבים להעביר בצורה מסודרת תשלומים בגין מס הכנסה בהתאם להכנסות העסק, כמו כן יש להעביר לרשות המסים מס הכנסה בגין שכר העובדים. מהתשלום שחובה על העסק להעביר לרשות המסים יש לקזז את ההוצאות המוכרות. חשוב להדגיש כי בכתבה זו אנו מתמקדים רק בתשלומי מס הכנסה לעצמאים ולא לחברות.

 

שיטת המס בישראל

שיטת המס שנקבעה בישראל היא יחסית ותיקה ומגיעה אלינו עוד מתקופת המנדט הבריטי, זו שיטה פרוגרסיבית שמטרתה לחייב מס הכנסה גבוה יותר ככל ששיעור ההכנסה עולה. בשנת 1941 נחקק חוק המס אך הוא עבר שינויים ועדכונים רבים לאורך השנים. הגוף המוסמך לעסוק בגביית המס הוא רשות המסים בישראל, חשוב לציין כי תשלומי המס בארץ חלים רק על הרווחים. כדי לגבות את המס החוק מאפשר לחייבים במס לנכות מההכנסה את ההוצאות שהיו להם לצורך ייצור המוצר או הכנסה ממשלח יד, כאמור המס מוטל רק על הרווח.

בפקודת מס הכנסה נהוג לחלק את ההכנסות החייבות בתשלום מס לשני סוגים עיקריים:

  • הכנסת פירותית – הכנסה ממקור קבוע והכנסה החוזרת על עצמה, לדוגמה הכנסה ממשכורת, מעסק, ממשלח יד, מקצבה, מדמי שכירות, מתמלוגים ועוד. התשלום נקבע בהתאם למדרגות המס.
  • הכנסה הונית – הכנסה חד פעמית כפי שמוגדר על ידי רשות המסים בישראל. למעשה, זו הכנסה מאירוע חריג שלא חוזר על עצמו, למשל בעל מסעדה שמוכר את הנכס שלו, לכן זו הכנסה הונית כי היא חריגה וחד פעמית, בעוד ההכנסות ממכירת מנות במסעדה נחשבות להכנסה פירותית.

חישוב מס הכנסה לעצמאי

בעקרון, תשלומי מס הכנסה לעצמאים מחושבים לפי ההכנסה השנתית שלו ולאחר הגשת הדו"ח השנתי. בסוף השנה פקיד השומה עורך שומה סופית לעצמאי. ההכנסות של עוסק מורשה ועוסק פטור נקבעו כהכנסה אישית, לכן בדומה לשכיר מס ההכנסה שחל על הכנסות העצמאי מחושב לפי מדרגות מס הכנסה.

החישוב של מס הכנסה לעצמאי מבוסס על אופן החישוב הבא:

  • חישוב הרווח לצרכי מס, כלומר הכנסות פחות הוצאות מוכרות.
  • מהרווח שנותר מפחיתים ניכויים שונים בהתאם לתקרה שנקבעה בתקנות, למשל ניכוי תשלומים לקרן השתלמות, קופת גמל, ביטוח לאומי, ביטוח פנסיוני לעצמאי וכדומה.
  • מהרווח לאחר הניכויים והפחתת ההוצאות המוכרות מחשבים את המס לפי מדרגות מס הכנסה.
  • בסוף מפחיתים משיעור המס שהתקבל את הזיכויים השונים המגיעים לעצמאי, יש הנחות במס כמו מגורים באזור עדיפות לאומי, חד הוריות ועוד.

תשלום מקדמות

סכומי התשלום של מקדמות מס הכנסה לעצמאים נקבעים על ידי פקיד השומה, לאחר פתיחת תיק במע"מ ומס הכנסה העצמאי מקבל פנקס מקדמות עם שוברי תשלום. עצמאי חייב לדווח על מחזור העסקאות שביצע בפועל ללא מע"מ, ועליו לדאוג לתשלום בזמן של המקדמות על פי השיעור שנקבע בפנקס. שיעור המקדמות מחושב על פי המחזר העסקי.

נכתב ע"י:

יורם שיפר –  רו"ח, מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות',
יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2
ועוד כמה וכמה מערכות אחרות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה.
הוא גם מנגן על טובה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים ובסך הכל ממש שמח בחלקו.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי