1-700-700-655 חודש מתנה

מדרגות מס

הכירו את מדרגות המס

מס הכנסה הוא מס אשר משפיע על כל אדם בצורה ממשית. מדובר במס אותו גובה המדינה מאזרחיה על מנת לעשות בו שימוש למימון שירותים חיוניים לתפקודה של המדינה. מס זה חל על כל סוגי ההכנסות, אולם למעט הכנסות בעלות מאפיינים ייחודיים, מיסוי עיקר הכנסותיו של אדם שהן ממקום עבודתו כשכיר או עסקיו כעצמאי נעשה באופן פרוגרסיבי על ידי מדרגות מס. 

 

מהן מדרגות מס

הביטוי מדרגות מס הכנסה מתייחס לאופן חיוב תושבי ישראל במס הכנסה מיגיעה אישית. מס הכנסה מדרגות הוא מס בעל אופי פרוגרסיבי, כלומר מתקדם בערכו בהתאם לגובה ההכנסה. זאת בשונה ממע"מ שהוא מס קבוע בשיעור של 17% וחל כמעט על כל מוצר שאדם רוכש. לדוגמה, אדם הרוכש טלוויזיה בסך 2,000 ₪ ישלם 17% מע"מ וזאת בדומה למי שירכוש טלוויזיה בסך 20,000 ₪.

לעומת זאת, כאשר מדובר על מס הכנסה מדרגות, מי שמרוויח 2,000 ₪ בחודש ישלם מס באחוז נמוך ממי שמרוויח 20,000 ₪ בחודש. מדרגות מס הכנסה על פיהם מס הכנסה עורך חישוב מס, גדלות בהתאם לגובה המס, כאשר המדרגה הגבוהה ביותר מבין מדרגות המס היא 50% עבור חלק הכנסה גבוה באופן יחסי, ואילו הנמוכה ביותר מבין מדרגות המס, לטובת חישוב מס היא של 10%.

 

בעבור מה אנחנו משלמים

התשלום עבור מס הכנסה משולם כאשר מדרגות המס יוצרות גביה בשיעור גבוה ממי שמשתכר בסכומים גבוהים וגביה בשיעור נמוך ממי שמשתכר בסכומים נמוכים, נעשה על מנת לממן את שירותי המדינה הניתנים לאזרחיה. מקורות המימון של שירותי המדינה הם בחלקם הארי סכומי המס הנגבים על ידה. המיסים הנגבים על ידי המדינה מגוונים ואינם אך ורק מס הכנסה מדרגות.

כך למשל, המדינה גובה בין היתר מס קניה מכל אדם שרוכש רכב חדש, מס על הדלק, מס קניה המכונה מע"מ על מרבית הקניות שעושה כל אזרח, מס על מכירת דירה, מס על קניית דירה, מס על רווחי ריבית, מס על רווחי זכייה בהגרלות, מס חברות ומס על תמלוגים. גם בחלק ממיסים אלו נהוגה שיטה של מדרגות מס, כגון במקרה של מסי המקרקעין שהם מס רכישה ומס שבח.

 

מתי מחויבים לשלם מס?

כעיקרון, מועד תשלום המס אל מס הכנסה, לאחר חישוב מס על בסיס מדרגות מס הכנסה המפורסמות ביחס לאותה שנה, הוא שנתי. יחד עם זאת, ישנם הליכי גביה של מס טרם סיום שנת המס. כך, כאשר מדובר בשכיר, הליך גביית המס נעשה במסגרת ניכוי מס במקור במשכורת של כל חודש על ידי המעביד, ואילו כאשר מדובר בעצמאי, בעל העסק הוא מי שמחויב בדיווח על הכנסותיו.

העצמאי לעומתו, נדרש לדווח באופן דו חודשי על מחזור הכנסותיו בחודשיים אלו, ללא חישוב מס ולשלם עליהם מס בשיעור קבוע, ללא קשר למידת היקף החבות שלו במס על פי מדרגות המס. תשלום זה נקרא תשלום מקדמות. אחוז המקדמות נקבע על ידי רשות המיסים עם פתיחת התיק, והוא מתעדכן במהלך השנים לאחר שמתקבלת אינדיקציה הודות היקף הכנסותיו של אותו עסק.

תשלום המקדמות נעשה עבור כל חודשיים שינואר ופברואר הם החודשים הראשונים, ובסך הכל 6 תשלומי מקדמות בשנה. תשלום המס השנתי נעשה לאחר עריכת שומה סופית על ידי פקיד השומה של מס הכנסה באזור מגוריו של הנישום. השומה נעשית על סמך מדרגות המס על בסיס הדו"ח השנתי אשר נדרש להיות מוגש ב- 31 לאפריל של שנת המס העוקבת.

עם זאת, ניסיון העבר מלמד כי מס הכנסה מפרסם בתום שנת המס מועד מסוים מאוחר יותר לשם הגשת הדוח השנתי. כמו כן, מס הכנסה הפך בשנים האחרונות את חובת ההגשה של הדו"ח השנתי למקוונת עבור חלק מהעסקים, מה שהופך את הליך הגשת הדו"ח לפשוט ומהיר יותר.

 

האם יש הבדל בין שכיר לעצמאי?

לאחר שהעצמאי מגיש את הדו"ח השנתי על הכנסותיו, נערכת שומה סופית של המס בו הוא חב, על בסיס מדרגות המס. ככל שעל פי מדרגות מס הכנסה, מס זה נמוך מהמס ששולם במסגרת תשלום המקדמות, הפער שבין סכום המקדמות לשומה הסופית יוחזר לבעל העסק. השכיר לעומתו, מקבל לידיו לאחר תום שנת המס טופס 106 ובו מפורטות הכנסותיו וגובה המס שנוכה משכרו.

ייתכנו מקרים שבהם גם מי שמועסק כשכיר יימצא כמי ששילם מס באופן עודף. זאת, מאחר שניכוי המס במקור מהשכר החודשי נעשה בגין כל חודש באופן ספציפי וייתכן מצב שבו אדם מסוים הרוויח בחלק מהחודשים של שנת מס מסוימת שכר גבוה ובחלקם האחר שכר נמוך. את ההשוואה עליו לבצע כלפי מדרגות המס המתייחסות לשנת המס עבורה הוא מבקש החזר.

במצב מעין זה, באפשרות מי שמועסק כשכיר לעיין בטבלת מדרגות מס הכנסה ולערוך חישוב מס של המס השנתי שבו הוא חב. במידה שיתברר כי שילם מס בעודף, לאחר השוואה מול מדרגות המס, באפשרותו להגיש בקשה אל מס הכנסה לקבלת החזר מס. באפשרותו לערוך חישוב מס אפשרות ולהגיש בקשה באופן רטרואקטיבי וזאת עד לפרק זמן של 6 שנים לאחור.

 

טבלת מדרגות מס

טבלה זו מתארת את מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית המוטל על מי שהוא שכיר או עצמאי, וזאת עבור שנת 2022. כל מדרגה מתייחסת לאותו חלק במשכורת ככל שהשכר עולה, וזו משמעות הביטוי מיסוי פרוגרסיבי. ניתן לערוך חישוב באופן קל ופשוט על ידי שימוש במערכת חישוב UCAN2 המתמחה בניהול חשבונות על פי מדרגות מס הכנסה עבור שכירים ועצמאים כאחד.

מדרגות מס הכנסה שנתית (בש"ח) מדרגות מס הכנסה חודשית (בש"ח) אחוז מס 
החלק שבין 0 ל- 77,400 החלק שבין 0 ל- 6450 10%
החלק שבין 77,401 ל- 110,880 החלק שבין 6,451 ל- 9,240 14%
החלק שבין 110,881 ל- 178,080 החלק שבין 9,241 ל- 14,840 20%
החלק שבין 178,081 ל- 247,440 החלק שבין 14,841 ל- 20,620 31%
החלק שבין 247,441 ל- 514,920 החלק שבין 20,620 ל- 42,910 35%
החלק שבין 514,921 ל- 663,241 החלק שבין 42,911 ל- 55,270 47%
החלק שבין 663,241 ומעלה החלק שבין 55,271 ומעלה 50%

 

כך למשל, מי שהשתכר בשנת מס מסוימת סכום של 100,000 ₪, ישלם על פי מדרגות מס הכנסה 10% על 77,400 ₪ מתוך אותם 100,000 ₪, ועל היתרה שבין 77,401 ₪ ל- 100,000 ₪, יוטל עליו מס בשיעור של 14%. חישוב מס מראה כי אותו אדם ישלם 7,740 ₪ עבור המדרגה הראשונה, בצירוף 3,164 ₪ עבור המדרגה השנייה ובסך הכל 10,904 ₪ מס הכנסה מדרגות עבור שנת מס זו.

 

סיכום

היכרות עם מדרגות מס הכנסה היא היכרות עם האפשרות של הן שכיר והן עצמאי לערוך חישוב מס ולשלם מס באופן מדויק וללא מס עודף. את ההליך של חישוב מס יש לבצע באופן שנתי ולהשוות את המס ששולם בפועל מול מדרגות המס. חשוב לזכור כי הטבלה מעודכנת מדי שנה, והיא נוגעת להכנסה שצבר שכיר או עצמאי באותה שנה באופן ספציפי.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי