1-700-700-655 חודש מתנה

כיצד להקטין עלויות בעסק?

מאת מאיר לירז ( ראה גם: "האם גם אתה עושה שגיאות נפוצות אלה בניהול העסק שלך") מתוך החוברת: "הקמת עסק נותן שירותים", סדרת ניהול עסק, להשיג בכל מוקדי הסיוע.

רווחיות העסק עומדת בסכנה כאשר אין בקרה יעילה על העלויות בעסק. כיצד ניתן להקטין עלויות ובכל זאת לשמור על מגמת גדילה?

היקף מכירות גבוה בעסק אין פירושו בהכרח רווח גבוה. הדוגמא של נתן רז (שם בדוי) תעיד על כך: גאוותו של נתן רז הייתה נתונה לאיכות המוצרים שהוא מכר בחנותו. בכל שנה חל גידול בהיקף המכירות של נתן. הגידול במכירות יוחס על ידי נתן לשיפור באיכות המוצרים, נתן רז חש שהגידול במכירות יכסה גם את הגידול שחל בעלות הסחורה עקב השיפור באיכות.

הספקות החלו להתעורר אצל נתן כאשר נוכח שהוא נצרך לתוספת מימון גבוהה יותר מאשר בעבר. נתן רז שוחח על כך עם רואה החשבון שלו וזה אמר לו: "גידול מהיר בהיקף המכירות בעסק יוצר מצג של הצלחה עסקית, זאת, שעה שמאחורי הקלעים הגידול בהוצאות עלול לבלוע את כל הרווחים".

 

לשלם את המחיר הנכון

מטרתך הינה לשלם את המחיר הנכון לגידול, קביעת מחיר זה לתפעול העסק חורגת מעבר לידיעה גרידא של הוצאות העסק. כדי להקטין את העלויות ולהגיע לרווחיות גבוהה יותר עליך לרכוש מיומנות בשימוש בכל שקל המיועד להוצאות.

הבט, לדוגמא, בהוצאות לשכר: הזבנים בחנות מקבלים שכר כדי למכור סחורות, מידת הפריון שלהם היא מרכיב חיוני בהפחתת עלויות השכר.

אם אתה מאמן את הזבן להשיג יותר מכירות במחירים גבוהים יותר, אתה משפר את הפריון ואת הרווחיות בעסק מבלי להגדיל את ההוצאות לשכר.

או, אם ניתן לאמן ארבעה זבנים להשיג כמות מכירות שהושגה קודם לכן על ידי שבעה זבנים פירושו שניתן לקצץ את עלויות השכר בשלוש משכורות.

הניסיון העסקי שלך וניתוח נתונים מהמערכת החשבונאית של העסק יאפשרו לך להשיג הבנה טובה של השווי של כל הוצאה.

מערכת הנהלת חשבונות מתוקנת תספר לך כל מה שקרה. ניתוח נתונים מתוך מערכת החשבונות יספק לך עובדות אשר ישמשו בסיס לקביעת יעדי עלויות ורווח ריאליים. כאשר אתה משיג יעדים אלה אתה משלם את המחיר הנכון לשגשוג העסק.

 

איך לנתח עלויות

לעתים אינך יכול לקצץ בסעיף הוצאה מסוים, אבל אתה יכול להפיק יותר תועלת מהוצאה זו ובכך אתה תורם לרווחיות, כאשר אתה מנתח את ההוצאות עדיף להשתמש באחוזים מאשר בסכומים ממשיים.

לדוגמא, אם אתה מגדיל את המכירות מבלי לגרור גידול דומה בסעיף הוצאה מסוים, למעשה הקטנת את ההוצאה המסוימת הזו באחוז מהמכירות. כאשר אתה מקטין את אחוזי העלויות אתה מגדיל את אחוזי הרווח.

מצד שני, אם היקף המכירות שלך נשאר יציב אתה יכול להגדיל את אחוז הרווח שלך על ידי הקטנת סעיף הוצאות מסוים. מטרתך הינה, כמובן, לעשות את שני הדברים: להקטין עלויות בערכים כספיים ולהגדיל את התפוקה שמשיגים אותם סעיפי הוצאה.

לפני שאתה מחליט אם קיצוץ בהוצאות יביא לך גידול ברווחים, עליך לאסוף מידע לגבי המערכת התפעולית של העסק. מידע כזה תוכל לקבל רק אם אתה מקפיד לקיים מערכת הנהלת חשבונות תקינה. מערכת כזו תאפשר לך לערוך דו"ח רווח והפסד (רצוי דו"ח חודשי), תקציב, ניתוח נקודת איזון, והערכת היחסים הפיננסיים שלך ביחס לעסקים אחרים.

 

נקודת איזון

שיטה יעילה לעריכת השוואה בין הוצאות הינה באמצעות ניתוח נקודת איזון, נקודת האיזון הינה הנקודה בה ההכנסות שוות להוצאות והעסק נמצא באיזון מבלי להראות רווח או הפסד. בשנה עסקית זהו הזמן שבו היקף המכירות שלך הגיע לנקודה שמעבר לה העסק יתחיל להראות רווח. לפניך שני דוחות רווח והפסד מקוצרים אשר משקפים היבט זה. בדו"ח "א" היקף המכירות נמצא בנקודת האיזון והדו"ח מראה על 0 רווחים. בדו"ח "ב" המתייחס לאותו עסק, היקף המכירות נמצא מעבר לנקודת האיזון והדו"ח מראה על רווח, בשני הדוחות מרכיבי האחוזים הנם שווים פרט להוצאות הקבועות, סך ההוצאות והרווח התפעולי:

חזרה

למאמרים נוספים בנושא הנהלת חשבונות לחץ כאן

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי