1-700-700-655 חודש מתנה

טיפים לביצוע תיאום מס לעובדים ביותר מעבודה אחת

מאת: יורם שיפר

המצב הכלכלי בישראל מחייב לא מעט אנשים לעבוד בשתי עבודות במקביל כדי להתפרנס בכבוד. מי שעובד ביותר מעבודה אחת מקבל שכר משני מעסיקים שונים (או מיותר מעסיקים) לכן ברוב המקרים הוא חשוף לניכוי מס כפול מהמעסיקים השונים שלו, וכדי להימנע מתשלום מס כפול ומיותר לרשות המסים ולביטוח לאומי חשוב לבצע תיאום מס.

 

תיאום מס לעובדים בשני מקומות עבודה במקביל

 

כל המעסיקים בישראל חייבים לקיים את ההוראות והתקנות הנוגעות לדיני עבודה כלפי העובדים שלהם, גם אם השכיר עובד במקום עבודה נוסף, וזכויות העובד הן בהתאם להיקף המשרה שלו אצל המעסיק. המעסיקים של אותו עובד מחויבים בין היתר גם לחוק שעות עבודה ומנוחה, עליהם להפריש כספים לזכויות הסוציאליות של העובד, כלומר עליהם להפריש כסף לפנסיית חובה, לדמי הבראה וכיוצא בזה, והעובד צובר אצל כל אחד מהמעסיקים שלו ימי מחלה, ימי חופשה ועוד.

שכיר שעובד בשני מקומות עבודה במקביל חייב לעשות תיאום מס מאחר וברוב המקרים הוא משלם תשלומי יתר למס הכנסה ומגיע לו החזר כספי. חשוב לציין כי כל עובד משלם מס הכנסה בהתאם למדרגות המס שנקבעו, תוך התחשבות בהטבות ובנקודות זיכוי שונות שיש לכל אחד. אם העובד מגיע למדרגת המס הראשונה עליו לשלם מס הכנסה בשיעור שנקבע בתקנות, אם השכר שלו מגיע למדרגת המס השנייה, העובד צפוי לשם שיעור מס גבוה יותר.

מדרגות המס מתעדכנות אחת לשנה בפקודת מס הכנסה, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן בשנת המס החולפת. כדאי לדעת כי שיטת המס בישראל היא פרוגרסיבית, לכן ככל שהכנסתו של העובד גבוהה יותר, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר, המס יוטל על החלק הנוסף בהכנסה. כאשר מבצעים החזר מס לעובד מתייחסים למדרגות המס שנקבעו בשנת המס עבורה מבצעים תיאום מס.
אם עובד המועסק בשני מקומות עבודה במקביל לא ערך תיאום מס המעסיק המשני חייב לנכות משכר העובד את שיעור המס המירבי (47%).

 

איך מבצעים תיאום מס לעובדים בשני מקומות עבודה במקביל?

 

החוק מחייב את המעסיקים של העובד להפחית משכרו מס הכנסה (ניכוי מס במקור). עובד אצל שני מעסיקים רשאי לפנות לפקיד השומה כדי לקבוע כמה מס המעסיק שלו צריך לנכות במקור, כך העובד יכול להימנע מתשלום מס ביתר במהלך אותה שנת מס. למעשה, פקיד השומה מבצע תיאום מס לשנה אחת המתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר.

אם העובד לא ערך תיאום מס חודשי והוא משלם מס מלא בשני מקומות העבודה שלו, העובד רשאי לדרוש מהמעסיקים שלו לערוך תיאום מס שנתי בעבורו, כל עוד העובד עבד ברציפות אצל המעסיק לאורך כל שנת המס והוא קיבל 12 משכורות מהן ניכו את המס לפי התקנות.

 

ישנן שלוש דרכים עיקריות לבצע תיאום מס:

• רואה חשבון (מייצג מורשה) – העובד יכול לקבל שירות מרואה חשבון מוסמך לצורך תיאום מס. רואה חשבון מייצג את העובד ומגיש את המסמכים הנדרשים לפקיד השומה.
• מעסיק – עובד בשני מקומות עבודה במקביל רשאי לדרוש מהמעסיקים שלו לערוך בעבורו תיאום מס שנתי, הנתונים יופיעו גם במסגרת דוח שנתי  שהמעסיק מגיש לרשות המסים.
• תיאום מס באופן עצמאי – העובד יכול לערוך תיאום מס גם באופן עצמאי, כיום יש אפשרות לבצע תיאום מס באופן מקוון, אפשר למלא טופס ולהגיש את המסמכים גם במשרדי הרשות.

 

טיפים

 

• ניתן לערוך תיאום מס גם בדיעבד ולא רק בעבור שנת המס שהסתיימה.
• מומלץ לפנות לביטוח לאומי כדי להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח.
• תיאום מס לעובד בשני מקומות עבודה במקביל נחשב למורכב, לכן כדאי לפנות לרואה חשבון מנוסה.

נכתב ע"י:

יורם שיפר –  רו"ח, מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות',
יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2
ועוד כמה וכמה מערכות אחרות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה.
הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים ובסך הכל ממש שמח בחלקו.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי