בקשתך נקלטה

אנו מודים על פנייתך.

כחלק מהשירותים שלנו , נשמח לשלוח אליך בדואר אלקטרוני תוך מספר ימים את הוראות החוק החלות עליך בכל הקשור לניהול ספרי החשבונות שלך.

נשמח לעמוד לרשותך לשאלות הבהרה ומתן הסברים נוספים.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי