1-700-700-655 חודש מתנה

תקרת עוסק פטור - מה חשוב לדעת?

למה קיימת תקרה לעוסק פטור ומה חשוב שתדעו עליה?

מהי תקרת ההכנסה של עוסק פטור? מדוע נקבעה תקרת עוסק פטור? מתי עוסק פטור חייב לעבור לצורת התאגדות של עוסק מורשה? מה חשוב לדעת על תקרה עוסק פטור? המומחים של UCAN2 הכינו עבורכם מדריך בנושא.

עוסק פטור הוא עצמאי שמחזור העסקאות השנתי שלו קטן, לכן שלא כמו עוסק מורשה, הוא אינו גובה מס ערך מוסף (מע"מ) מהלקוחות שלו, הוא אינו יכול להפיק חשבוניות מס אלא רק קבלות ובנוסף הוא לא יכול לקזז מע"מ תשומות.

 

מהי תקרת ההכנסה של עוסק פטור?

המעמד של עוסק פטור נקבע במע"מ על פי מחזור העסקאות השנתי של העצמאי, כלומר סך ההכנסות מהעסקאות שהוא ביצע בשנת המס. בהתאם לתקנות מס ערך מוסף נקבעה תקרת עוסק פטור בסכום של 102,292 ש"ח נכון לשנת 2022.

כדאי לדעת כי תקרה עוסק פטור משתנה משנה לשנה, כך לדוגמה בשנת 2021 תקרת עוסק פטור עמדה על 99,893 ₪.

 

מדוע יש תקרת הכנסה?

מדינת ישראל מעוניינת לעודד יזמים להקים עסקים קטנים. מטרת הרישום במע"מ של עוסק פטור היא לסייע ולהקל על עצמאים בעלי מחזור מכירות שנתי נמוך. חשוב לציין כי עוסק פטור זוכה להקלות שונות כמו פטור מדיווח שוטף למע"מ וזו צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות התפעול החשבונאיות.

 

מה קורה אם עוברים תקרת עוסק פטור?

כאמור, תקרת עוסק פטור נכון לשנת 2022 היא 102,292 ₪. יש מצבים בהם עצמאי מתחיל בצורת התאגדות של עוסק פטור בגלל הכנסותיו הנמוכות, אך כעבור זמן מה הוא עובר את תקרת עוסק פטור לכן עליו לגשת למע"מ ולשנות את הסיווג שנקבע לו בתור עוסק פטור למעמד של עוסק מורשה. בעקבות החריגה מהתקרה יהיה על העצמאי לשלם מע"מ.

אם לא משנים את המעמד, חשוב לדעת כי במצב שבו עוברים את הסכום של תקרה עוסק פטור, רשות המיסים תשנה את המעמד של העצמאי לעוסק מורשה. אם העצמאי מעוניין להישאר במעמד של עוסק פטור עליו לגשת מע"מ או להיעזר ברואה החשבון המייצג שלו כדי להגיש בקשה מסודרת על מנת לשמור על צורת ההתאגדות, ויש להוכיח בשנתיים הבאות כי הייתה חריגה חד פעמית בלבד ובשנתיים הבאות המחזור אינו עולה על תקרת עוסק פטור הקבועה בתקנות מס ערך מוסף.

 

האם יש פטורים או הקלות?

עצמאי שמחזור ההכנסות השנתי שלו לא עולה על 102,292 ₪ רשאי להיות עוסק פטור, למעט עיסוקים ומקצועות המחייבים רישום של עוסק מורשה. כך לדוגמה, בעלי מקצועות חופשיים כמו אדריכלים, עורכי דין, רואי חשבון, רופאים, מהנדסים ועוד, חייבים לפתוח תיק עוסק מורשה.

עוסק פטור זוכה לפטור מהגשת דיווח חודשי או דו חודשי מס ערך מוסף, הוא לא רשאי לגבות מע"מ מלקוחותיו, למעט במקרים של עסקאות מקרקעין ועסקאות של מכירת ציוד בגינן העוסק שילם מע"מ וניכה את תשלום המע"מ בעת הדיווח לרשות המיסים.

הפטור של עוסק פטור הוא רק לענייני מע"מ, ואין לו פטור מתשלום מס הכנסה וביטוח לאומי. כדאי לדעת כי בגלל מחזור ההכנסות הקטן עוסק פטור יכול להיות זכאי למענק עבודה. בגלל הפטור מדיווח למע"מ, העוסק הפטור לא נדרש לגבות מע"מ מלקוחותיו ולהעביר את המע"מ לרשות המיסים, לכן הוא חוסך בהוצאות התפעול החשבונאיות.

 

בשורה התחתונה

לסיכום, תקרת עוסק פטור משתנה אחת לשנה, ויש לבדוק לאורך השנה האם ההכנסות השוטפות בעסק אינן צפויות לחרוג מהתקרה שנקבעה. אם צופים עלייה בהכנסות וחריגה מהתקרה כדאי לשנות את המעמד מעוסק פטור לעוסק מורשה ואז העצמאי יכול לקזז מע"מ תשומות.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי