1-700-700-655 חודש מתנה

שכר סופרים ואמנים

מאת: יורם שיפר

שכר סופרים ואמנים הוא שם כללי לתשלום עבור עבודות מקצועיות המבוצעות באופן חד פעמי או באופן נקודתי על ידי בעל מקצוע. רשויות המס בישראל אינן מסוגלות לעקוב אחר הכנסות נקודתיות וחד פעמיות מאחר ואלו הכנסות לא עקביות, לכן הוחלט להסדיר את הנושא בחקיקה ולאפשר לבעלי מקצוע העומדים בתנאי החוק הנחשבים כמשתכרים לא עקביים לשלם מס הכנסה כנדרש בחוק.

 

הגדרה של שכר סופרים ואמנים כהכנסה

צו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה) נועד לעגן בחוק את השירותים המוכרים לקבלת תשלום, ללא צורך בפתיחת תיק עוסק ברשויות המס. שכר סופרים ואמנים מוגדר בחוק כשכר המשולם לבעלי מקצוע הכלולים ברשימה, השכר משולם על ידי המוציא לאור בגין רכישת זכות השימוש או זכות כללית ביצירה אמנותית, מוזיקלית, ספרותית וכדומה.

בצו מס הכנסה מפרטים את סוגי השכר כהכנסה, והצו קובע ומציין את בעלי המקצוע הרשאים להצהיר על שכרם כשכר אמנים. בעלי המקצוע המוכרים בצו מס הכנסה לפי סוג השכר הם:
שכר אמנים – בעלי מקצוע המוכרים כאמנים, לדוגמה בעלי מקצוע המבצעים פעולות ועבודה כמו שירה, נגינה, ריקוד, עריכת סרטים, בימוי, תאורה, דקלום, הקראה, בנייה והכנת תפאורה, עבודות חשמל ועוד.
שכר בוחנים – בעלי מקצוע מוגדרים העוסקים בהכנה, ניהול, פיקוח ו/או בדיקת מבחנים.שכר מרצים – בעלי מקצוע כמו מרצים, מדריכים מקצועיים, שותפים במופעים שונים וכו'.
שכר ספורטאים – שכר המיועד לספורטאים בעבור מגוון פעילויות, כולל אימונים ספורטיביים, תחרויות, נסיעות, הפסד שעות עבודה, מענקים שונים, תשלומים בגין העברת שחקנים וספורטאים ועוד.

 

שכר מעניקי שירות למשרד – בעלי מקצוע המספקים שירותים שונים למשרדים כמו תרגום מסמכים, כתבנות, תמלול, תכנות מחשבים וכו'.
חשוב לציין כי שכר סופרים ואמנים ישולם לבעל המקצוע העומד בתנאים שנקבעו כל עוד הוא אינו משתכר באופן קבוע ממזמין השירות או העבודה. החוק מכיר במגוון רחב של פעילויות בגינן מזמין השירות יכול לשלם מס עבור העוסק.

 

מיסוי שכר סופרים ואמנים בישראל

פקודת מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה), התכש"ד-1964, קובעת כי מזמין השירות המשלם שכר סופרים ואמנים חייב לנכות מהתשלום מס הכנסה במקור. בתקנות מס הכנסה נקבעו ההוראות לניכוי משכר הסופרים, כאשר שיעור המס המנוכה במקור משכר הסופרים והאמנים עומד על השיעור המרבי, נכון לשנת 2018 שיעור המס לניכוי הוא 47%. ניתן לקבל הקלה בשיעור המס, יש לפנות לפקיד השומה ולמלא טופס מתאים.ראוי לציין כי ניתן לקזז מההכנסה הוצאות הקשורות ליצור ההכנסה, לדוגמה רכישת מכשירי כתיבה, ספרות עזר, צילומים והעתקות ועוד. פקיד השומה יכיר בהוצאות אלו רק אם המחבר רשום כעצמאי במשרד מס הכנסה וכעוסק במע"מ. הרישום מאפשר לעוסק לקזז תשלומי מע"מ בגין ההוצאות.

כאשר מספקים שירות נקודתי ומקבלים גמול על דרך של שכר סופרים ואמנים, נטל חובת תשלום המע"מ הוא על מקבל ומזמין השירות. תקנה 6א' לתקנות מס ערך מוסף מגדירה את חובת התשלום על ידי מזמין השירות, כמובן במקצועות המוגדרים בלבד. מזמין השירות אחראי גם על תשלום למס הכנסה, התשלום מקוזז ישירות מהתגמול בעד העבודה, בשיעור המקסימלי העומד על 47%, יש למלא טופס 102 במהלך השנה ולהגיש בסוף השנה טופס 856. ניתן לקבל הקלה מפקיד השומה ולהפחית את שיעור המס ל-30%. התשלום לביטוח לאומי מוטל על מזמין השירות, תוך חיוב יחסי של הסופר/האומן.

נכתב ע"י:

יורם שיפר –  רו"ח, מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות',
יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2
ועוד כמה וכמה מערכות אחרות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה.
הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים ובסך הכל ממש שמח בחלקו.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי