1-700-700-655 חודש מתנה

רכישת טלפון נייד הוצאה מוכרת

עצמאי? תתחדש על הסמארטפון

עצמאים רבים משקיעים אלפי שקלים בסמארטפונים חדשים ומשוכללים לכן נשאלת השאלה האם רשות המיסים רואה בכל רכישת טלפון נייד כהוצאה מוכרת לצורכי מס. חשוב לזכור כי הוצאה מוכרת לפי תקנות המס היא הוצאה המשמשת בייצור הכנסה לבית העסק. מאחר והסמארטפון הוא מחשב לכל דבר, ניתן להכיר בהוצאה וכדאי להוסיף אותה למערכת הנהלת חשבונות כדי להפחית את חבות המס.  

 

האם מכשיר טלפון הוא הוצאה מוכרת לעצמאי?

אין עצמאי ללא טלפון נייד, הסמארטפון הפך לכלי עבודה מרכזי אצל כל העצמאים ונותני השירות, ומעבר לשיחות נכנסות ויוצאות, המכשיר הסלולרי הנייד משמש את העוסק לצרכים נוספים כמו איתור מידע באינטרנט, ניווט לכתובת הלקוח, הודעות טקסט, צילום, יומן אלקטרוני, רשימת משימות, גלישה ברשת, חיבור למערכות מקוונות לצורכי העבודה השוטפת, לדוגמה הפקת חשבונית דיגיטלית בסיום עבודה אצל לקוח באמצעות מערכת הנהלת חשבונות מקוונת ועוד.

בתקנות המס נקבע כי הוצאות לרכישת מחשב הן בפועל הוצאות הוניות, לכן על פי פקודת מס הכנסה לא מכירים בכל ההוצאה כהוצאה שוטפת בשנת המס הרלוונטית. התקנות קובעות כי ניתן לנכות אחוז מסוים מעלות המחשב כהוצאת פחת מדי שנה. בתקנות הפחת הוחלט כי מכשיר סמארטפון הוא סוג של מחשב, מאחר והסמארטפון פועל באמצעות מערכת הפעלה ומיועד למגוון יישומים.

חשוב לציין כי העלות של סמארטפון איכותי מתוצרת מותג מוכר ואמין כמו סמסונג, אפל וכו', עשויה להגיע ל-4,500 ₪ ולמעלה מכך. זו הוצאה משמעותית עבור רוב העצמאים לכן חשוב לדעת האם ברשויות המס רואים בחשבונית על רכישת טלפון נייד כהוצאה מוכרת או לא.

 

האם כל סמארטפון נרשם כהוצאה מוכרת?

לאחר שהבנו  איך רשות המיסים מתייחסת אל קניית סמארטפון כהוצאה מוכרת לצורכי מס, חשוב לדעת כי עלות השימוש בטלפון נייד, כולל הוצאות כמו שיחות לחו"ל וגלישה באינטרנט הסלולרי, היא הוצאה מוכרת לצורכי מע"מ. ניתן להכיר בהוצאות השימוש בטלפון הנייד עד לשיעור של 2/3 אם המכשיר הנייד הוא פרטי. אם משאירים את הטלפון הנייד בבית העסק והוא לא משמש גם לצרכים פרטיים מדובר בהוצאה מוכרת מלאה לצורכי מע"מ ולצורכי מס הכנסה. נכון לשנת 2022 הוצאות הטלפון הנייד בבית העסק מוכרות עד סכום של 110 ₪ לחודש או עד מחצית מההוצאה.

יחד עם זאת, אם העוסק הוא יחיד, רשות המיסים לא תכיר בהוצאה לרכישת 3 סמארטפונים, לכן כדאי להתייעץ עם רואה חשבון כיצד לבצע קניית סמארטפון כהוצאה מוכרת.

בהתאם לסוג העיסוק ומאפייני בית העסק, וכל עוד יש לעסק זכאות לנכות הוצאות כמו רכישת מחשב על פני 3 שנות מס, הרי הדין בעת רכישת טלפון נייד כהוצאה מוכרת צריך להיות דומה. לכן, הכלל המנחה לרוב הוא ששיעור הפחת על רכישת סמארטפון הוא 25% במצב רגיל, ואם קונים סמארטפון אישי שיעור הפחת הוא 33%. כדי להבין איך מחשבים קניית סמארטפון כהוצאה מוכרת הבאנו בפניכם דוגמה:

נניח ועצמאי קנה סמארטפון חדש שעלותו 4,000 ₪, במקרה זה באפשרותו לנכות כ-1,300 ₪ כהוצאה בכל שנה, וזאת לאורך שלוש שנים.

 

איך יודעים מה גובה ההכרה?

כדאי להתייחס אל הוראת הפרשנות מס 1/98 שקובעת כי עוסק יכול לנכות 2/3 ממס התשומות הכלול בחשבוניות המס שהונפקו עבורו. לכן, בעת קניית סמארטפון ובגין השימוש במכשיר הנייד מתייחסים לתקנה 18 (ב) בתקנות מס ערך מוסף. יש לרשום את רכישת הטלפון הנייד בספרי הנהלת חשבונות כרכוש, ובגין הטלפון הנייד מקבלים הכרת בפחת השיעור של 15% מדי שנה, לשלוש שנים.

 

מה הקריטריונים לזכאות כהוצאה מוכרת?

יש מגוון הוצאות שוטפות לעסק המותרות בניכוי, כולל הוצאות טלפון נייד בבית העסק. חלק ניכר מההוצאות הקשורות לטלפון הנייד הן הוצאה מוכרת לניכוי מס, לכן העוסק יכול לחסוך הוצאות שוטפות לעסק.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי