1-700-700-655 חודש מתנה

קניית רכב הוצאה מוכרת

האם קניית רכב היא הוצאה מוכרת?

עסקים רבים מעוניינים לרכוש רכב לחברה, זו הוצאה משמעותית עבור החברה לכן חשוב לבדוק מראש האם קניית רכב נחשבת להוצאה מוכרת או לא. בעלי עסקים בכל הארץ מתלבטים בנושא קניית רכב הוצאה מוכרת לכן המומחים של UCAN2 החליטו לעשות סדר בנושא ובכתבה זו תוכלו למצוא מידע על הוצאות מוכרות על רכב חדש, האם קניית רכב היא הוצאה מוכרת לצורכי מס, איך רושמים הוצאות בגין השימוש ברכב ועוד.

 

האם קניית רכב הינה הוצאה מוכרת?

קניית רכב לעסק עשויה לשמש את העוסק בדרכים שונות, לכן ההתייחסות בנושא קניית רכב הוצאה מוכרת של רשות המסים מבוססת לפי אופי השימוש ומאפייני הרכב. תקנות מס ערך מוסף מפרטות את סוג הרכב שיוגדר כרכב פרטי לעניין הכרה בתשומות. לפי תקנות מע"מ רכב פרטי הוא רכב נוסעים פרטי דו שימושי או רכב מסחרי במשקל מתחת ל-3.5 טון.

ברכישת רכב פרטי עד 3.5 טון אין הכרה במע"מ בעת קניית הרכב, אך ניתן להכיר בשני שליש מהמע"מ בגין ההוצאות השוטפות על הרכב. שאר ההוצאה המוכרת לצורכי מס הינה בגובה של 45%, זו בשורה מצוינת במיוחד עבור עוסק פטור (עוסק זעיר) מאחר והרכב אצל עוסק פטור אינו נחשב כרכיב מהותי בעסק. יחד עם זאת, יש בעלי מקצוע שהעיסוק שלהם מחייב רכב צמוד, ולמעשה הרכב הוא כלי עבודה עיקרי עבורם, לדוגמה אינסטלטור, חשמלאי וכדומה. במקרה זה, כדאי לשקול רכישת רכב מסחרי מעל 3.5 טון מאחר ואז ניתן להכיר ב-100% מההוצאות ובנוסף מכירים ב-100% מהמע"מ, גם בעת רכישת הרכב.

כדאי לדעת כי על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה, הוצאה מותרת בניכוי אם היא משמשת לצורך ייצור הכנסה. עם זאת, במס הכנסה נקבעו תקרות והגבלות בנוגע להכרה בחלק מההוצאות, לכן הוחלט שהוצאות רכב יוכרו באופן חלקי בלבד.

 

מע"מ על קניית רכב

קניית רכב לצורכי השימוש בעסק אינה מוכרת במס ערך מוסף אך ניתן לרשום את הרכב בטופס פחת של העסק, למעט מצבים שבהם הרכב משמש ככלי עבודה עיקרי, למשל מונית, רכב הסעות, רכב שליחויות, רכב המשמש מורה לנהיגה וכו'. ברכבים נקבע כי הפחת יעמוד על 15% לשנה, זו הוצאה המופיעה בדוח רווח והפסד יחד עם הוצאות רכב שוטפות נוספות כמו ביטוחים, דלק, רישיון רכב, תיקונים וכו'.

רשות המסים מכירה בהוצאות השוטפות של אחזקת הרכב, וניתן להכיר במע"מ בגובה של שני שליש, ואת היתרה מוסיפים לסכום ההוצאה. הסכום יקוזז כנגד הכנסות העסק לעניין מס הכנסה. בגין רכב שאינו נכלל בתקנות, כלומר רכב במשקל מעל 3.5 טון וכלי רכב נוספים שמשקלם נמוך מ-3.5 טון וכל עוד הם כלולים ברשימה, ניתן להכיר במע"מ הן ברכישת הרכב והן בהוצאות השוטפות.

 

ניכוי הוצאות רכב על פי תקנות מס הכנסה

הוצאות רכב המוכרות לצורכי מס הכנסה הן 45%. אם נקבע כי הרכב הוא הוצאה מעורבת, כלומר הוא משמש עוסק פטור או עוסק אחר לצרכיו הפרטיים ולצרכיו העסקיים, ניתן לדרוש ממס הכנסה הכרה בהוצאות השוטפות של הרכב כגון: דלק, תיקונים, ביטוח, טסט, פחת וכו', ובמס הכנסה מכירים ביחס של עד 45% מגובה ההוצאות.

 

האם גם רכב מליסינג מוכר כהוצאה מוכרת?

רבים מבעלי העסקים רוכשים רכב באמצעות חברות הליסינג. הוצאות המימון מוכרות במלואן על ידי מס הכנסה הן במקרה של ליסינג מימוני והן במקרה של ליסינג תפעולי. יש תנאים שונים שנקבעו במקרה של קניית רכב מליסינג, לכן ניתן לקזז מע"מ רק בעבור שכירות של רכב מסחרי מעל 3.5 טון, ועבור רכב פרטי אין אפשרות לקזז את המע"מ.

 

לבדוק את כל הכיוונים

לאחר שענינו על השאלה הנפוצה של קניית רכב הוצאה מוכרת, וגם הבנו מתי יש הוצאות מוכרות על רכב חדש, חשוב להתייעץ עם מומחה הנהלת חשבונות או רואה חשבון כדי להחליט איזה רכב לקנות והאם כדאי לשקול קניית רכב בליסינג או לא.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי