1-700-700-655 חודש מתנה

ספרות מקצועית כהוצאה מוכרת

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מסבירה על ההוצאות לרכישת ספרות תקופתית - הנן הוצאות מוכרות

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מבהירה כי יש להבחין בין שני סוגים של הוצאות לרכישת ספרות מקצועית:

הוצאות לרכישת ספרות מקצועית תקופתית, כגון רשומות, קבצים של פסקי דין וכדומה או עדכונים של כתב עת מקצועי שנועד לעדכון שוטף.

 

  1. הוצאות לרכישת ספרות מקצועית בסיסית שהמידע בה יתרום לאורך זמן לפעילות העסק.
  2. ההוצאות לרכישת ספרות תקופתית – הנן הוצאות מוכרות.

ההוצאות לרכישת ספרות מקצועית בסיסית, שתשמש לזמן ארוך את העסק – אינן מוכרות בניכוי. הוצאות אלו הנן הוצאות הוניות, אשר יוכרו בהדרגה כהוצאות פחת.

 

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי