1-700-700-655 חודש מתנה

סדנא ללקוחות

UCAN2 דואגת ללקוחותיה מספיק כדי לוודא שהם ממצים את כל יכולות המערכת בסדנא פרונטאלית הנותנת לבעלי עסקים כלים חשבונאיים חסרי תקדים

במסגרת השירות האישי, אנו מעוניינים להקנות ללקוחות הבנת התנהלות העסק העצמאי לצד מיומנות בהפעלת תוכנת הנהלת החשבונות. לצורך זה אנו מקיימים סדנאות הדרכה ללקוחות.

 

מטרת הסדנא – הקניית ידע וכלים להתמודדות עם ניהול העסק הקטן – מיסוי, הנהלת חשבונות, לימוד השימוש בתוכנת ucan2, תרגול ברישום הוצאות העסק והפקת דוחות.

 

קהל היעד ומיקום – הסדנאות מיועדות אך ורק ללקוחות האתר המשתמשים בהנהלת חשבונות חד צידית – עוסקים מורשים ועוסקים פטורים. הסדנאות יתקיימו באמצעות מערכת סדנאות מקוונות – וובינר (webinar) במפגש אינטרנטי.

 

השיטה – לקוחות האתר יוזמנו למפגש אינטרנטי אחד בן שעה ורבע להרצאה בתחומים שונים: הקניית כלים לניהול חשבונות העסק,התנהלות חשבונאית, הדרכה וטיפים לשימוש בתוכנת הנהלת החשבונות, עקרונות מס הכנסה והוצאות מוכרות. ההרצאה תלווה בשקפים, בחומר עזר ובהדגמות אונליין.

 

חומר עזר – לצורך השתתפות בסדנה , רצוי לרכוש את הספר "רשויות המס והעסק – מדריך ההישרדות" הואיל וספר זה מהווה חומר עזר מרכזי למשתתף בסדנה.

 

מלבד רכישת הספר (במחיר מיוחד של 59 ₪ ללקוחות האתר , רכישה כדאית וחשובה ללא קשר לסדנה) לא נדרש תשלום בגין השתתפות בסדנה.

לצורך קבלת ההנחה יש להקליד בעת הרכישה בדף שלהלן את קוד הקופון כפי שנרשם במייל שהגיע עם ההזמנה לסדנה.

https://www.ucan2.co.il/bmas/

תוכנית הסדנא

הוצאות מוכרות בעסק

 • הבסיס לתשלום מס הכנסה
 • הוצאות מוכרות בעסק.
 • הוצאות רכב.
 • הוצאות בעבודה מהבית , ניהול עסק מהבית.
 • הכרות עם מסך ההוצאות בתוכנה ,סיווג הוצאות וטיפים לרישום – ריכוז דלק , חניה , בנק פרטים , חזרה על רישומים , שמירה , יציאה וכדומה.
 • תיקון תנועה , אין לרשום הוצאות ב.ל , גמל , מע"מ , מקדמות,תרומות , כיבודים.

הכנסות

 • מקורות הכנסה בפקודת מס הכנסה.
 • מועדי רישום , מועד דיווח , שיטת מזומן , שיטה מצטברת , חשבון עסקה , קבלה , חש"ק.
 • אי רישום תקבולים , חובת הפקדה , חובת ניהול ספר קופה , חובת ניהול חשבון בנק נפרד.
 • רישום הכנסות בתוכנה , יבוא הכנסות מתוכנת החשבוניות invoice4u.

ניהול ספרים ודיווחים לרשויות

 • הוראות ניהול ספרים והתאמתן לנוכחים בסדנא.
 • דיווחים לרשויות – מע"מ , מקדמות מס , מקדמות ביטוח לאומי – חיובים ושינויים.
 • ניכוי במקור מלקוחות , רישום בתוכנה , קיזוז ממקדמות
 • תכנון מס – תכנון מקדמות שוטפות במהלך שנת המס ובסופה – הקשר לדיווח השנתי.

נושאים ניהוליים

 • ניכויים במקור , עריכת משכורות , פתיחת תיק ניכויים עבור משכורות , הגשת דוח שנתי.
 • הצהרת הון.
 • הבנה וניתוח דוח רווה והפסד. – מחזור , רווח גולמי , מדדי רווחיות ,נקודת איזון , איך מס הכנסה רואה אותך ומה הוא מצפה ממך.

להלן מספר "דגימות" מתוך הסדנא ללקוחות:

דיווחים שוטפים לרשויות המס

תהליכי רישום הכנסות וחשבוניות

שיטות הכרה בהכנסות (מזומן/מצטבר)

טיפים לרישום הוצאות

מהי הכנסה חייבת

הגשת דוח מע"מ

חשבוניות, קבלות ומה שביניהם

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי