1-700-700-655 חודש מתנה

הוצאות נסיעה כהוצאה מוכרת

הוצאות נסיעה יוכרו כהוצאות מוכרות לפי סוגי הנסיעות - הוצאות נסיעה בתפקיד או הוצאות על הסעה מאורגנת

מערכת הנהלת חשבונות מפרטת, הוצאות נסיעה יוכרו כהוצאות מוכרות לפי סוגי הנסיעות, כדלקמן:

  • הוצאות נסיעה בתפקיד – הוצאות נסיעות שנעשו לצורך ביצוע תפקיד העובד במקום עבודתו, קשורות קשר ישיר לייצור ההכנסה של המעביד ולכן הנן הוצאות מוכרות לצורכי מס.ל ידי המעביד.

 

  • הוצאות הסעה מאורגנת של עובדים למקום העבודה – כשההסעה המאורגנת היא הכרחית בשל תנאי העבודה ומיקומו של מקום העבודה, הרי ההוצאות בשל ההסעה המאורגנת יוכרו כהוצאות מוכרות. אין צורך במקרה זה, לזקוף את שווי ההסעה כהכנסה לעובדים.

בכללים שנקבעו על ידי הנציב, נקבע כי לצורך ההכרה בהוצאות ההסעה, ללא זקיפת טובת ההנאה לעובדים, נדרש כי ההסעה תהא מאורגנת וממומנת על ידי המעביד וכי היא הכרחית בשל תנאי העבודה ומיקומו של מקום העבודה. הכרחיות ההסעה תיבחן לפי התנאים הבאים: שירות תחבורה ציבורי לא סדיר מבית העובד למקום העבודה, מקום העבודה מרוחק מבית העובד מרחק של יותר מ-15 ק"מ בתחבורה הציבורית, העובד נדרש לנסיעה ביותר משני קווי אוטובוס, שעות העבודה הנן בשעות שבהן אין תחבורה ציבורית או בשל תנאי עבודה מיוחדים המחייבים הסעה במרוכז של העובדים, כגון מטעמי ביטחון העובדים.

עוד נדרש בעבר כי המעביד יקבל את אישורו של פקיד השומה, כי ההסעה היא הכרחית וכי שוויה פטור ממס בידי העובד.

החל מיום 1.1.2005, אין צורך באישור מוקדם של פקיד השומה לצורך הכרה בהוצאות מעביד להסעה מאורגנת. ההוצאות יוכרו כשאין שירות תחבורה סדיר למקום העבודה או אם זמני תחילת/סיום העבודה הנם בשעות שאין בהן תחבורה ציבורית סדירה ותדירה. נדרש כי המעביד ישלם במישרין בגין ההסעה והיא לא תעשה בתחבורה ציבורית, ברכב צמוד לעובד או בדרך של החזר הוצאות לעובד. המעביד ימסור הודעה לפקיד השומה על פרטי הוצאות ההסעה המאורגנת, שבגינה הוא לא יחייב במס את עובדיו.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי