1-700-700-655 חודש מתנה

עסק מהבית – האם ניתן לנכות הוצאות שכר דירה

את שותף מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט רו"ח יורם שיפר

עסק המתנהל כ עסק מהבית רשאי לנכות הוצאות מסוימות כאילו היו הוצאות עסקיות למרות שבעבודה מהבית ההוצאות הן הוצאות פרטיות בגין אחזקת הבית. חריג לכלל זה הינו שכר דירה לעסק המתנהל כ עסק מהבית. עסק מהבית אינו רשאי לנכות הוצאות שכר דירה – גם לא בחלק היחסי העסקי של השימוש בדירה לצורך עסק מהבית.

במה הדברים אמורים?

  • הסכם שכירות לדירת מגורים כולל בתוכו בד"כ סעיף חשבו המגדיר את מטרת השכירות – למגורים בלבד. סעיף זה מקנה לבעל הדירה פטור ממס (על פי תקרות הקבועות בחוק) מדמי השכירות אותם הוא גובה מהדייר בעוד שאילו מטרת השכירות הייתה לעסק או לצורך עסק מהבית – לא היה זוכה לפטור ממס.
  • כל עסק המשלם דמי שכירות , כולל עסק המתנהל כעבודה מהבית , חייב לנכות מדמי השכירות מס במקור. לצורך ביצוע ניכוי במקור , יש לפתוח תיק ניכויים , לדווח ולשלם את הניכוי במקור מדמי השכירות – מטלה שעסק קטן המתנהל כעבודה מהבית , לא יוכל לעמוד בה , יותר מזה , עסק המתנהל כעבודה מהבית אשר לא ניכה מס במקור מדמי השכירות – הוצאת השכירות לעסק בגין עסק מהבית – לא תוכר לצרכי מס הואיל ובחוק קיימת סנקציה הקובעת שהוצאה לא תוכר לצרכי מס אם הייתה חובה לנכות מס במקור – והמס נוכה כחוק.
  • חשוב מאד לדעת כי שוכר דירת מגורים שהפך אותה לעסק גם כעבודה מהבית חשוף לתביעה מצד משכיר הדירה במידה והדירה משמשת אותו לעסק בניגוד לרשום בהסכם כי מטרת השכירות הינה למגורים בלבד. שוכרים רבים הופכים דירות מושכרות לעסק כולל עסק מהבית בניגוד להסכם השכירות - במקרה זה מוקנה מעבר לפטור ממס למשכיר על דמי השכירות - גם פטור ממס שבח במקרה של מכירת הדירה.

הפטור הזה לא ינתן אם הדירה לא שימשה למגורים ושימשה כעסק המתנהל כ עסק מהבית. במקרה הנ"ל , בשל שימוש הדירה כעסק – בניגוד להסכם , יישלל הפטור ממס שבח על מכירת הדירה למשכיר בשל הפרת ההסכם על ידי השוכר ( הוא השתמש בדירה לעסק בניגוד להסכם). הפרת ההסכם חושפת את השוכר לתביעה בשל אובדן הפטור ממס על ידי המשכיר.
מסקנה – אין להשתמש בדירת מגורים כעסק וגם לא כ עסק מהבית בניגוד לאמור בהסכם השכירות – בכל מקרה הוצאה כזו גם לא תוכר לניכוי ממס הכנסה בשל העובדה שלא נוכה מס במקור מדמי השכירות. למאמרים נוספים בנושא הנהלת חשבונות לחץ כאן

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי