1-700-700-655 חודש מתנה

מחזור עסקאות

מה חשוב לדעת על מחזור העסקאות שלך?

אחת האפשרויות עבור אדם אשר חפץ לעסוק כעצמאי, היא כעוסק פטור, אשר אינו חייב להוסיף מע"מ לכל עסקה שהוא מבצע מול לקוחותיו. יחד עם זאת, עוסק פטור נדרש לעבור במשרדי מע"מ במהלך פתיחת העסק, לפתוח תיק, ובסוף שנת המס להצהיר על מחזור עסקאות בית העסק. זאת על מנת שיהיה בידי מע"מ לבחון האם בית העסק עומד בקריטריונים לפעילות כעוסק פטור.

 

מה זה מחזור עסקאות?

הביטוי מחזור עסקאות מתייחס לרכיב דיווח למע"מ – מס ערך מוסף. באפשרות אדם המעוניין להיות עצמאי לפעול בשני מישורים מרכזיים מול מע"מ. האחד הוא עוסק מורשה, ובמקרה כזה עליו לגבות 17% כתוספת לכל עסקה ולדווח בכל חודשיים על מחזור עסקאות של העסק. במסגרת הדיווח על מחזור עסקאות דו חודשי, על העוסק המורשה לשלם למע"מ את הסכום שגבה בשמו.

לעומת זאת, באפשרות אותו אדם לפתוח תיק עוסק פטור ולהימנע מגביית מע"מ במסגרת תמחור השירות שהוא מספק ללקוחותיו. סוג פעילות עסקית זו מול מע"מ אפשרי בכפוף להצהרה על כוונה לפעול במסגרת עסקית שצפויה לגרוף הכנסות עד לסכום של 102,292 נכון לשנת 2022. עוסק מזוג זה נדרש להגיש הצהרת מחזור עסקאות אחת לשנה, שבה ייבדק האם חרג מהתקרה המותרת.

 

אילו פרטים מופיעים בהצהרת מחזור עסקאות?

במסגרת הצהרת מחזור עסקאות עוסק פטור, על המדווח להצהיר האם חצה את התקרה או לא, וזאת על ידי ציון סכום העסקאות של העסק לאורך שנת המס. הצהרת מחזור עסקאות עוסק פטור נדרשת להיות מדויקת ומגובה במסמכי הנהלת חשבונות של העסק.

ראוי לציין כי מחזור עסקאות עוסק מורשה כולל בתוכו דיווח הן על מחזור עסקאות כלפי לקוחות, ולצד זאת דיווח על מס תשומות ששולם, כלומר מע"מ ששולם עבור רכישת שירותים להפעלת העסק. את המע"מ ששולם, באפשרות עוסק מורשה לקזז מהמע"מ בו הוא חב. תחום זה דורש ליווי של הנהלת חשבונות באופן שוטף ומדי חודש על מנת למצות באופן מלא את קיזוז התשומות.

 

אילו עסקים חייבים בכך?

כל עסק מכל סוג נדרש לדווח לרשויות המס על היקף פעילותו העסקית. בכל הנוגע למחזור עסקאות, בין אם מחזור עסקאות עוסק מורשה או מחזור עסקאות עוסק פטור. היתרון של עוסק פטור הוא בכך שהוא אינו נדרש לטפל בנושא זה כל חודשיים. עם זאת, פעילות מול רשויות המס, בין אם כעוסק מורשה ובין אם כעוסק פטור, דורשת הנהלת חשבונות איכותית ומקצועית.

 

מתי צריכים להגיש מחזור עסקאות?

כאשר מדובר בהצהרה על מחזור עסקאות עוסק פטור, על בעל העסק להגיש את הצהרתו על כל הכנסותיו מכל העסקאות שנערכו במהלך שנת המס, קרי מיום 1 בינואר של אותה שנה ועד ליום 31 לדצמבר של אותה שנה. את הדיווח עליו להעביר עד ליום 31 לינואר של שנת המס העוקבת. איחור בהגשת הדיווח עשוי לגרור קנסות, ועל כן רצוי ליווי של הנהלת חשבונות לדיווח זה.

כאשר מדובר במחזור עסקאות עוסק מורשה, על הדיווח על כל חודשיים להיעשות עד ל- 15 לחודש העוקב של חודש הדיווח השני, לדוגמה ב- 15 למרץ עבור חודשים ינואר ופברואר, כאשר באפשרות עוסק הנדרש לדיווח מחזור עסקאות עוסק מורשה, לדווח את הדיווח הדו חודשי באינטרנט וזאת עד ה- 19 לחודש העוקב.

 

הנהלת חשבונות – הדרך הנכונה לפעול מול רשויות המס

הצהרת מחזור עסקאות היא רכיב חשוב בניהול העסק, בין אם מדובר בהצהרת מחזור עסקאות עוסק מורשה או מחזור עסקאות עוסק פטור. Ucan2 הנהלת חשבונות מספקים טיפול מקצועי בדיווחי העסק לרשויות המס.

 

נכתב ע"י:

יורם שיפר –  רו"ח, מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות',
יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2
ועוד כמה וכמה מערכות אחרות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה.
הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים
ובסך הכל ממש שמח בחלקו.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי