1-700-700-655 חודש מתנה

הוצאות מזון ומסעדות כהוצאה מוכרת

מערכת הנהלת חשבונות מסבירה על הוצאות מזון וארוחות במסעדות אינן מוכרות בניכוי

מערכת הנהלת חשבונות מסבירה על הוצאות מזון וארוחות במסעדות אינן מוכרות בניכוי

ההנחה העומדת במקרה זה היא כי מזון הנו צורך בסיסי, אשר אדם זקוק לו, בין אם הוא בעל עסק המייצר הכנסות החייבות במס ובין אם לאו. מכאן, כי ההוצאה למזון היא הוצאה פרטית.

 

הוצאות לאירוח אורחים מחו"ל יוכרו כהוצאות מוכרות, בתנאי שהן בסכום סביר ובכפוף לסימוכין נאותים לאירוח האורח מחו"ל, למטרות ייצור ההכנסה בעסק.

 

מימון ארוחות במסעדות לעובדים על ידי המעסיק חייב בגילום כטובות הנאה לעובד החייבות במס. ייתכן שבנסיבות מסוימות, כאמור לעיל, לעניין האפשרות להכרה בהוצאות אלו כהוצאות מוכרות, יוכרו ארוחות לעובדים כהוצאות מוכרות ללא גילום, כאשר מטרת הארוחה היא בעיקרה לטובת המעביד.

 

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי