1-700-700-655 חודש מתנה

תוכנה להנהלת חשבונות כפולה

תוכנה להנהלת חשבונות כפולה הינה חיונית לעסקים שונים. כדאי לדעת איך היא יכולה להקל עליהם בניהול העסק.

מאת: יורם שיפר

כל עסק חייב על פי חוק לנהל פנקסי חשבונות לפי סוג הפעילות של העסק, יש הוראות מחייבות שונות לגבי סיטונאים, בעלי מסעדות, קמעונאים,עוסק מורשה,בעלי מקצוע חופשי וכדומה. ניהול ספרי החשבונות נקבע בין השאר לפי היקף מחזור ההכנסות של העסק, מספר העובדים בחברה ובהתאם לטבלאות המתפרסמות אחת לשנה על ידי רשות המיסים בישראל.

באופן כללי, עצמאי בעל עסק קטן חייב לנהל את ספרי החשבונות של העסק בשיטת הנהלת חשבונות חד צידית. בשיטה זו רושמים רק את ההוצאות וההכנסות של העסק הקטן, על פי חשבוניות ההכנסות וחשבוניות של הוצאות העסק. עצמאי בעל עסק גדול, למשל עסק יצרני, סיטונאי או קמעונאי, חייב בניהול חשבונות לפי שיטת הנהלת חשבונות כפולה. בדרך כלל, הנהלת חשבונות כפולה מיועדת רק לעסק בעל מחזור שנתי מעל 3 מיליון ש"ח או שמספר העובדים בו עולה על המינימום שנקבע בתקנות, וכן לעסקים הנותנים שירות כמו חברות הובלה, מסעדות, מתווכים, מוסכים וכדומה, שמחזור המכירות השנתי שלהם עולה על 1.7 מיליון ₪ (הסכומים מתעדכנים מדי שנה ברשומות).  

חובת הנהלת חשבונות כפולה לחברות בע"מ

חברה בע"מ חייבת על פי החוק בישראל להקפיד על הנהלת חשבונות כפולה. בשיטת הנהלת חשבונות כפולה רושמים את כל ההכנסות וההוצאות של העסק, אך בנוסף יש בקרה כפולה כדי למנוע טעויות והשמטות מכוונות באמצעות ניהול רישום מקביל של התקבולים והתשלומים, בהקבלה להפקדות שבוצעו לחשבון הבנק של העסק ובהתאם לפירעון התשלומים המופיעים בחשבון הבנק. 

חשוב לציין כי בשיטת הנהלת חשבונות כפולה נרשמות כל הפעולות הכספיות בעסק, לרבות רישום תנועות בחשבונות הבנקים, כרטיסי ספק, כרטיסי עובדים ולקוחות, כרטיס רכוש קבוע ועוד. הרישום בשיטה זו מאפשר למנהלי ולבעלי החברה לפקח על רישום ההכנסות לפי הפקדות לבנק וחיובי לקוחות העסק, וניתן גם לפקח על כל הוצאות העסק על פי רישומי החובה, כולל שיקים שנפרעו בבנק. כך למעשה ניתן לשלוט ולפקח באופן הדוק על העסק, לכן מעבר לחובת הדיווח זהו כלי ניהול מרכזי והכרחי לבעל העסק.

תוכנה מקוונת להנהלת חשבונות כפולה

כדי להוזיל עלויות ועל מנת לשפר את ניהול העסק, אפשר כיום לרכוש מנוי עבור תוכנה להנהלת חשבונות כפולה באינטרנט. זהו שירות חדשני ומתקדם המאפשר לכל העסקים הזקוקים להנהלת חשבונות כפולה להפיק חשבוניות מס וקבלות, תעודות משלוח, הצעות מחיר ומסמכים נוספים. כמו כן, התוכנה המתקדמת כוללת מודולים לניהול מלאי ורכש, לניהול מחסנים, לניהול יעיל של מאגר הלקוחות של העסק ועוד.

אפשר להתנסות בתוכנה במשך 30 יום כדי להבין את יתרונותיה ועל מנת לבחון את ממשק העבודה ונוחות העבודה עם התוכנה. באמצעות התוכנה להנהלת חשבונות כפולה באינטרנט בעל העסק זוכה לתמונת מצב מקיפה וכוללת של העסק, התוכנה מסייעת לו לקבל החלטות פיננסיות וניהוליות, ובכל רגע נתון הוא יכול לשלוף נתוני אמת כדי לבסס את החלטותיו על נתונים עדכניים. 

 

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי