1-700-700-655 חודש מתנה

טופס ייפוי כוח למייצג עבור רשות המיסים

משרדנו עורך את הדוח השנתי עבור הלקוחות ומביא לידי ביטוי את כל הזכויות המגיעות על פי המצב האישי של כל אחד מהלקוחות.

חשוב מאד לערוך את הדוח השנתי בצורה מקצועית לצורך מיצוי כל הזכויות של מגיש הדוח.

עלות הדוח השנתי עומדת על סך של  1,100 ש"ח לעסק שמחזורו אינו עובר את הסך של 400,000 ש"ח ולא עמותה (בכפוף למחירון באתר).

חשוב לשלוח אלינו את הטופס כבר עכשיו הואיל וקליטתו אורכת זמן רב. את הטופס יש להוריד בקישור שלהלן , לחתום עליו ,למלא את הפרטים – שם ומספר תעודת זהות ולשלוח את המקור למשרדנו על פי הכתובת: ת.ד 25300 צק פוסט חיפה מיקוד 31250.

להורדת הטופס נא ללחוץ כאן.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי