1-700-700-655 חודש מתנה

חוק המזומן

חוק המזומן - טוב או לא לעסקים?

תופעת ההון השחור הטרידה את רשויות המס בישראל במשך שנים רבות. תהליך המלחמה בהון השחור החל עם חקיקת החוק למניעת הלבנת הון בשנת 2000, ועלה מדרגה נוספת עם כניסתו לתוקף של חוק הגבלת תשלום במזומן שחוקק ופורסם ברשומות בחודש מרץ 2018 והגביל באופן משמעותי את היקף העסקאות שניתן לעשות באמצעות כסף מזומן, הן כלפי עסקים והן כלפי אנשים פרטיים.  

 

הכירו את חוק המזומן

חוק הגבלת תשלום במזומן נחקק בשנת 2018 ונכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2019 כחלק מהבנת רשויות המס כי אחד מהאמצעים האידיאליים לחמוק תשלום מס היא ביצוע עסקאות במזומן שאין להם תיעוד ורישום, זאת בשונה מעסקאות אשראי, העברות בנקאיות או תשלום בהמחאות. דרכו של המחוקק להילחם בתופעה זו הייתה יצירת מגבלה על ביצוע עסקאות במזומן.

על פי חוק המזומנים החדש, ניתן יהיה לשלם בכסף מזומן רק ביחס לסכומי עסקאות נמוכים, כאשר מעל סכום מסוים באפשרות בעל העסק או נותן השירות לקבל את התמורה עבור שירותיו אך ורק באמצעים הניתנים לניטור ולא באמצעות מזומן. בעל עסק שיחליט להפר את הוראות חוק הגבלת תשלום במזומן עשוי למצוא עצמו חב בקנסות כבדים בגין כך.

 

איך החוק בא לידי ביטוי?

חוק המזומנים החדש מטיל מגבלות קבלת או מסירת מזומן במדרג מגוון הנוגע לזהות המוסר והמקבל. כך למשל, חוק המזומנים החדש מטיל איסור על ביצוע עסקאות מכל סוג שהוא, לרבות מתן מתנה וזאת ביחס לסכום הגבוה מ- 15,000 ₪, למעט במקרה של מכר רכב. כמו כן, הגבלת תשלום במזומן כולל איסור על ביצוע עסקאות מול תיירים בסכום העולה על 30,000 ₪.

 

איך החוק משפיע על בעלי העסקים?

השפעת חוק המזומן על בעלי העסקים נוגעת למרבית בתי העסק במדינת ישראל, מבלי לכלול עיסוקים אשר נקבעה להם הוראה ייחודית. חוק המזומנים החדש אוסר עליהם לקבל מזומן תמורת שירותיהם במסגרת עסקה שעולה על סכום של 6,000 ₪.

השפעת חוק המזומן על בעלי העסקים היא מהותית. חוק הגבלת התשלום במזומן מטיל מצד אחד איסור על בעל העסק עצמו לבצע עסקה בסכום זה, ומן הצד השני מטיל איסור על כל אדם לבצע עסקה מול בעל העסק בסכום זה של 6,000 ₪. בשונה מאדם הנוהג בכספו בצורה עצמאית, עסק החפץ לבצע מעקב על עסקאותיו נדרש להיעזר בשירות הנהלת חשבונות.

 

עיצומים כספיים

השפעת חוק המזומן החדש על בעלי העסקים באה לידי ביטוי בכך שבעלי עסקים שלא יעמדו בהוראות חוק הגבלת התשלום במזומן צפויים לקנסות. בעל עסק שיערוך עסקת מזומן שעולה על 6,000 ₪ ועד 25,000 ₪, עשוי לעמוד בפני עיצום כספי של 15%. כאשר העסקה עולה על 25,000 ₪, גובה העיצום יטפס ל- 20% מסך העסקה. מערך הנהלת חשבונות תקני מונע מצבים מעין אלו.

הדוגמה החריפה ביותר של השפעת חוק המזומן על בעלי עסקים היא בכך שעסקה שעולה על סך של 50,000 ₪ ובוצעה במזומן, תחייב את בעל העסק בעיצום כספי של 30% משווי העסקה. על פי  חוק המזומנים החדש, גם לאדם וגם לעוסק אסור לבצע עסקאות במזומן, והסנקציות הכספיות החלות על אדם פרטי הן ביחס לחובותיו להימנע מעסקאות מזומן בסכום העולה על 15,000 ₪.

 

מה ניתן לעשות כדי להימנע מקנסות?

הדרך להימנע מקנסות דורשת הקפדה על שתי פעולות יסוד. השפעת חוק המזומן על בעלי העסקים דורשת במישור האחד, יצירת תיעוד מסודר על ידי מערך הנהלת חשבונות מקצועי אחר כל עסקה במזומן, ובמישור השני, הקפדה על ביצוע עסקאות של אלפי שקלים באשראי או בהמחאה בנקאית.

הנהלת חשבונות צריכה לוודא כי יש התאמה בין הרשום בספרי החשבונות של החברה לבין הדיווחים הנמסרים לרשויות המס מדי חודשיים. רשויות המס עורכות ביקורות תקופתיות בקרב עסקים ועל העסק לעבוד בצורה מסודרת.

 

להימנע מקנסות ולנהל את העסק בצורה חכמה

לסיכום, חוק המזומנים החדש או בשמו המורחב החוק לצמצום השימוש במזומן, שינה את התמונה בכל הנוגע להיקף השימוש במזומן עבור בעלי עסקים. באמצעות מערך הנהלת חשבונות של ucan2 ניתן להימנע מקנסות במסגרת הליכי ביקורת של רשויות המס בנוגע לשימוש אסור במזומן.

 

נכתב ע"י:

יורם שיפר –  רו"ח, מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות',
יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2
ועוד כמה וכמה מערכות אחרות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה.
הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים
ובסך הכל ממש שמח בחלקו.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי