1-700-700-655 חודש מתנה

הקמת חברה – המדריך המלא

כל מה שחשוב שתדעו על הקמת חברה

המדריך העדכני להקמת חברה

חברה בע"מ היא צורת התאגדות של מספר אנשים או אדם יחיד לצורך פעילות עסקית, ולרוב למטרות רווח. הקמת חברה מבטיחה יתרונות חשובים לבעלי המניות המחזיקים בחברה, ויש חמישה שלבים עיקריים כדי להקים אותה. בעזרת המומחים של UCAN2 ניתן להקים חברה בעזרת רואי חשבון מוסמכים ומייצגים. UCAN2 מציעה מערכת הנהלת חשבונות מתקדמת באינטרנט המתאימה גם לחברות, בעלויות משתלמות ועם ליווי צמוד של צוות מקצועי ומנוסה. המומחים שלנו הכינו עבורכם מדריך להקמת חברה, עם טיפים חשובים.

 

כל מה שצריך לדעת על הקמת חברה

חברה בע"מ היא גוף שמטרתו לקיים פעילות עסקית, בדרך כלל למטרות רווח, החברה קיימת מתוקף חוק החברות ועליה להיות רשומה ומאושרת על ידי רשם החברות. בשונה מפתיחת עוסק פטור או עוסק מורשה, בתהליך הקמת החברה יש לרשום את החברה אצל רשם החברות. לאחר רישום החברה כחוק היא מתפקדת כישות משפטית נפרדת לבעליה, לכן היזמים ובעלי המניות בחברה מנמיכים משמעותית את הסיכון העסקי שלהם מאחר והם לא נושאים באחריות אישית אם החברה נקלעת למשבר ובמצבים שהחברה צוברת חובות והפסדים.

יש לציין כי הרעיון להפרדת הבעלים מהאחריות האישית נועד לעודד יזמים, משקיעים ותאגידים להקים עוד ועוד חברות חדשות בישראל, וכך המדינה מעודדת השקעות ומסייעת לפיתוח הכלכלה, לצמיחת המשק המקומי, ליצירת מקומות עבודה חדשים ולחיזוק היציבות הכלכלית.

להקמת חברה יש יתרונות רבים, אחד השיקולים המרכזיים לפתיחת חברה בע"מ ולא להקמת עסק בצורת התאגדות של עוסק מורשה הוא היבטי המס. לחברה יש יתרון יחסי על פני רישום כעצמאי ברשויות המס מאחר והמס המרבי המוטל על עצמאי עוסק מורשה יכול להגיע עד 50% מרווחי העסק שלו, לעומת מס מרבי בשיעור של 23% המוטל על חברות בע"מ.

 

מה הקריטריונים להקמת חברה?

חברה בע"מ היא ישות משפטית נפרדת לבעליה הפועלת על פי שיקולים עסקיים, ובדרך כלל מטרתה לייצר רווחים. בחברה יכול להיות עובד אחד שהוא גם בעלי המניות היחיד בחברה. הקריטריונים שנקבעו בחוק ובתקנות המס להקמת חברה הם:

 • כל אדם יכול להקים חברה בישראל, כל עוד מטרת החברה אינה נוגדת את החוק, והחברה אינה בלתי מוסרית ולא נוגדת את תקנות הציבור.
 • כדי להקים חברה בישראל נדרש לפחות בעל מניות אחד, הוא יכול גם לעבוד בחברה.
 • בעלי החברה בע"מ מחזיקים בבעלות עליה באמצעות מניות, ולכל בעל מניות בחברה יכול להיות חלק שונה בה, החלק של הבעלים במניות החברה משפיע גם על זכויות ההצבעה וחלוקת רווחי החברה.
 • כדי להקים חברה בישראל חייבים לבצע רישום שלה אצל רשם החברות, ההליך כולל תשלום אגרת רישום, ואחת לשנה יש לשלם אגרה שנתית לרשם החברות הפועל במסגרת משרד המשפטים.
 • כל חברה חייבת להגיש לרשם החברות דו"ח שנתי ועליה לדווח על כל שינוי שנעשה בה.
 • לחברה בע"מ חייב להיות תקנון, בהתאם לנדרש בפרק השני לחוק החברות.
 • חוק החברות מחייב את החברה למנות רואה חשבון מבקר, תפקידו לבקר את הדוחות השנתיים של החברה.
 • החברה היא גוף משפטי נפרד לבעליה, לכן אין אפשרות לנקוט הליכים משפטיים נגד בעלי המניות ובעלי התפקידים בחברה שפועלים בשמה, למעט מקרים מסוימים שנקבעו בחוק.

 

תוך כמה זמן ניתן להקים חברה?

הליך הרישום וההקמה של חברה חדשה כרוך בלא מעט ביורוקרטיה, לכן כדאי להקים את החברה בעזרת רואה חשבון מייצג (או על ידי יועץ מס או עורך דין מנוסה). הליך הרישום וההקמה המהיר ביותר הוא רישום מקוון של חברה בע"מ, הבקשה נשלחת אל רשם החברות, ואם מצרפים את כל המסמכים הנדרשים יחד עם טופס הבקשה, ניתן לקבל את תעודת ההתאגדות ומספר הח"פ של החברה תוך כ-48 שעות בלבד, כלומר שני ימי עסקים.

מעבר לרישום החברה אצל רשם החברות יש לפתוח תיקים ברשויות המס השונות, בדיוק כפי שנדרש בפתיחת עוסק פטור או עוסק מורשה. לכן, לאחר הרישום אצל רשם החברות יש לפתוח תיק במס ערך מוסף ובמס הכנסה. את הרישום ופתיחת התיקים במע"מ ובמס הכנסה ניתן לבצע באופן מקוון, עדיף בעזרת רואה חשבון מייצג ומוסמך.

 

האם כל חברה חייבת להיות בע"מ?

חוק החברות, התשנ"ט-1999, קובע ומגדיר את סוג החברות שניתן להקים ולייסד במדינת ישראל. באופן כללי ניתן לייסד את סוגי החברות הבאות:

 • רישום חברה פרטית
 • רישום חברת יחיד
 • רישום חברת חוץ המעוניינת לקיים פעילות עסקית בישראל
 • רישום חברת לתועלת הציבור

החוק בישראל מכיר בשני סוגים של חברות – חברה בערבון מוגבל (בע"מ) או חברה רגילה ללא סיומת בע"מ. בחברה שאינה בערבון מוגבל האחריות של בעלי המניות אינה מוגבלת וניתן להגיש נגדם תביעה אישית, לכן פתרון זה מתאים בעיקר לחברות מקצועיות כמו משרדי רואי חשבון, עורכי דין, רופאים ותחומי עיסוק נוספים שהחוק לא מאפשר להם להקים חברה בערבון מוגבל.

 

שלבי הקמת חברה בע"מ

 • החלטה על סוג החברה שרוצים להקים – חברה בע"מ או חברה רגילה שאינה מוגבלת במניות.
 • בחירת שם, ניסוח תקנון, אימות תקנון על ידי עורך דין, מינוי דירקטורים לחברה, הכנת תצהירים בכתב של בעלי המניות והדירקטורים בחברה.
 • רישום החברה אצל רשם החברות באחרת מ-4 דרכים: בקשה מקוונת באתר רשות התאגידים, שליחת בקשה ומסמכים נלווים בדואר, רישום ידני המחייב הגעה פיזית, הפקדת טופס הבקשה לתיבה הנמצאת
  בלשכה של רשם החברות בירושלים.
 • פתיחת תיק ורישום החברה במס ערך מוסף ובמס הכנסה.
 • תשלום אגרה שנתית לרשם החברות והגשת דוחות שוטפים לרשם החברות ולרשויות המס.

 

האם כדאי להית חברה בע"מ?

יש יתרונות רבים ומשמעותיים להקמת החברה, היתרונות המרכזיים הם:

הגבלת אחריות של בעלי המניות ובעלי התפקידים הבכירים

החברה היא גוף משפטי הנפרד לבעליו, לכן בעלי המניות מוגנים באמצעות הגבלת האחריות שלהם אם החברה נקלעת למשבר, לחובות ולהפסדים.

שיקולי מס

המס המרבי המוטל על רווחי החברה הוא 23%, לעומת 50% אצל עוסק מורשה. בנוסף, חוסכים בתשלומים לביטוח לאומי.

מבנה מוסדר

לחברה חייב להיות תקנון והמבנה שלה מוסדר בחוק החברות.

תדמית

לחברה בע"מ יש תדמית ומוניטין של עסק גדול, יציב, מקצועי ואיכותי.

קל יותר לגייס הון ואשראי

לחברות בע"מ קל יחסית לגייס אשראי מבנקים ומחברות המימון החוץ בנקאי, הן יכולות גם לגייס משקיעים ולגייס הון באמצעות בטוחות.

 

מה נחוץ לכל חברה בישראל?

לאחר שהבנו מהם היתרונות של הקמת חברה בע"מ חשוב לציין כי ההחלטה להקמת החברה מחייב בדיקות מקדמיות וייעוץ מקצועי. יש להתייחס לפרמטרים שונים כדי להחליט האם כדאי להקים חברה בע"מ, למשל מה מחזור העסקאות השנתי הצפוי, מהי רמת הסיכון בפעילות העסקית של החברה, מהי ההשקעה הנדרשת להקמת החברה, מהן עלויות ההקמה, משאבים כספיים זמינים, מיקום החברה ועוד.

כל חברה חייבת למנות רואה חשבון מבקר, לבחור סניף בנק לפתיחת חשבון עסקי עבור החברה, לנהל נכון ספרים, להגיש דוחות שוטפים לרשויות המס, להגיש דוח שנתי לרשם החברות, לשלם אגרה שנתית לרשם החברות וכדומה. חברה בע"מ חייבת לבצע הנהלת חשבונות כפולה, ובעזרת המערכת המתקדמת להנהלת חשבונות מקוונת של UCAN2 החברה זוכה למנהל חשבונות צמוד, חוסכת עלויות, יכולה להפיק חשבוניות דיגיטליות, לרשום הכנסות והוצאות בקלות ולהתנהל נכון מול רשויות המס.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי