1-700-700-655 חודש מתנה

הצהרת הון

הנהלת חשבונות באינטרנט מציגה מדריך למילוי הצהרת הון: אחת לכמה שנים נדרשים בעלי עסקים להגיש הצהרת הון למס הכנסה. איך להכין הצהרה שכזו, באילו מניפולציות חשבונאיות ניתן להשתמש, ומה ישלח אתכם לחדרי החקירות של מס הכנסה.

 

מהי הצהרת הון?

מדי מספר שנים מתבקש כל עצמאי למלא הצהרת הון, אלא שרבים מבין בעלי העסקים מבלבלים בין המונחים "דו"ח שנתי" או "הצהרת הון". דו"ח שנתי מוגש אחת לשנה ובו מפרטים את ההכנסות בשנת המס בגינה מוגש הדו"ח, ואילו הצהרת הון הינה דו"ח שנדרש אחת למספר שנים, בדרך כלל בין שלוש לחמש שנים.

 

מהות הצהרת ההון

מבחינת רשויות המס מהווה הצהרת ההון אמצעי לבדיקת הדיווחים השנתיים של העצמאים על-ידי השוואת הון בין שתי תקופות. ההשוואה מתייחסת להכנסות נטו, הוצאות מחיה, השקעות, רכישת נכסים עסקיים ופרטיים וכן הוצאות מהותיות אחרות שעמד בהן הנישום – כך ניתן לעמוד על נכונות הדיווחים (דוחות שנתיים שהוגשו) בין התקופות. פסקי דין רבים דנו בשומות שהוצאו על ידי רשויות המס לנישומים בגין מה שנקרא "הפרשי הון". כלומר, כאשר פקיד השומה ערך השוואה בין שתי הצהרת הון, הוא מצא במקרים רבים כי קיים חוסר הכנסות או מקורות להסבר על גידול ההון בתקופה הנבדקת.

לדברי רואה החשבון יורם שיפר, ממשרד זיו-שיפר, חוסר כזה יכול לנבוע מהכנסות שלא הוצהרו, אבל גם מטעויות שבוצעו עקב מילוי לא נכון של הצהרת ההון או שיכחה של מקורות כספיים כגון קבלת מתנות, הלוואות או חוסר דיווח על נכסים שמומשו בתקופה שבין ההצהרות.

 

שלבי הכנת הצהרת הון

הכנת הצהרת הון הינה משימה המורכבת ממספר שלבים, שאין לדלג עליהם. שיפר מביא כמה טיפים עימם תוכלו להגיע רגועים לפקיד השומה.

 

 1. לערוך את רשימת כל הרכוש של בעל העסק, הרשום על שמו וילדיו.
 2. להכין השוואה בין שתי הצהרות אחרונות, על מנת למצוא עקבות וסימנים למימוש או קניית רכוש שלא דווחו.
 3. לערוך את השוואת ההון ולראות אם דיווחי ההכנסות תואמים את השינוי בהון שחל בין התקופות.
 4. במקרה של הפרשים, יש לאתר את הסיבות לכך שכן, הצהרת הון שתוגש ללא בדיקה כזו וללא הסברים מתאימים, תחויב בסכומים גבוהים של מס, עקב אי מתן הסברים נאותים על הפרשים שנתגלו בהון.

מהם ה"טריקים" שישלחו אותך לחדרי החקירות:

הדבר מהווה בסיס לבדיקת ההכנסות וההצהרות בעתיד וכן לבדיקת ההון ההתחלתי וכיצד הגיע הנישום להון זה.
לעיתים נישומים הנדרשים להצהרות הון, מחפשים "להחליק" גידול בלתי מוסבר בהון על ידי "טריקים" חשבונאיים, עקב רישום לא עקבי ומסודר שערכו בעבר.
בקשנו מרואה חשבון יורם שיפר להבהיר אלו טריקים יעבדו ואלו יישלחו אותך לאגף החקירות של רשות המיסים.

 

לתת מתנה לבן משפחה

אם חשבת שתוכל להפקיד מזומנים בחשבון של קרוב משפחה ולקבל ממנו "הלוואה" או "מתנה" – שכח מזה. זה לא עובד כי מפקח המס ידרוש ויקבל את דפי הבנק של בן המשפחה ויראה את התנועות בחשבון של אותו קרוב, ויגיע למסקנה של הפקדה סיבובית ולא כל כך כשרה או מתנה תמימה.

הפרש הזמן בין שתי הצהרות הון

ההפרש בין שתי הצהרות בדרך כלל הינו לטובת הנישום, אבל אם חשבת לנצל את העובדה שחלף זמן רב בין מועד הצהרת ההון הקודמת וזו החדשה ואגב כך להוסיף נכסים שאין להם מקור מוסבר כי במילא לא תיבדק השוואת ההון בין שתי התקופות – טעות בידך. למפקחי המס יש את הכלים לבדוק השוואת הון גם אם קיים פער שנים גדול בין 2 הצהרות.

 

תכנןן מראש

שנת המס קרבה ועל רקע הנחתך כי בשנה הבאה תקבל דרישה להגיש הצהרת הון, ביצעת תנועות בחשבונות על מנת "לסדר" את הצהרת ההון ו"להתאים" אותה. עליך גם לקחת בחשבון שתידרש למסור את כל מסמכי על הפעילות בחשבונות הבנק בתקופה זו או אחרת.

נכסים בחו"ל

אם לא תצהיר על נכסים שלך הנמצאים בחו"ל, אל תחשוב שעובדה זו תיעלם מעיני פקידי המס. לאחרונה נערכו ברשות המיסים לאיתור וגילוי נכסי ישראלים בחו"ל ואף החלו ביישומה של תכנית פעולה לאיתור נכסים כאלה.

"אישורים" מקרובי משפחה בארץ או בחו"ל על מתן "הלוואות" או "מתנות", או רישום עודף התחייבויות כ"טעות", מתקבלים מאד בחשדנות על ידי פקידי המס או בתי המשפט. גם אם אתה נותן מתנה לקרוב משפחה, חובתך לדווח על כך ועליך גם להמליץ לקרוב המשפחה לדווח (במידה והוא מגיש הצהרות הון מידי פעם) כמקור לגידול ההון שלו. אותו הדבר גם במקרה שנתת הלוואה לצד כלשהו – חובה לדווח על כך, שכן יש סיכוי שהצד המקבל ידווח גם הוא על סכום זה בהצהרת ההון שלו. הצלבה כזו תעיד על השמטת הון שנעשתה על ידך במידה ולא תדווח על הלוואה זו.

כספת

אם יש לך כספת בבנק – דווח עליה כי במילא ניתן "לעלות" על החזקת כספת בבנק מתוך עיון בדפי חשבון הבנק שלך. יש בהם חיובים על החזקת כספת. רשום את כל הפריטים יקרי הערך שרכשת ונמצאים בביתך. ניתן לעלות על המצאותם ברשותך מתוךבדיקת פוליסת ביטוח הדירה שלך.

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מציגה טיפים למגיש הצהרת הון

 1. חשוב לערוך השוואה בין הצהרות ההון בטרם ההגשה, על מנת לוודא שאין טעויות.
 2. להקטין את ההכנסות בגין הוצאות בלתי מוכרות הואיל והדוח על ההכנסות כולל הוצאות לא מוכרות לצורך מס, אבל אין זה אומר שהן לא הוצאו בפועל וירדו כשימושים מתוך המקורות לגידול ההון.
 3. אל תשכח לקחת בחשבון את תשלומיך לביטוח לאומי – הוצאות אלה הן סכומים ששולמו אבל נוטים לשכוח אותם כי הם לא מועטו מסך ההכנסות בדו"ח השנתי, אלא נרשמו כניכוי לצורך מס.
 4. האח הגדול יודע הכל: מאגרי המידע של מס הכנסה מכילים מידע המגיע מרשויות המדינה השונות.
 5. נסיעות לחו"ל – יש לתת למס הכנסה פירוט מלא כולל נסיעת בני משפחה. כדאי שתיקח זאת בחשבון בבואך לערוך את השוואת ההון כי הדבר הראשון שנבדק הינו נסיעותיך ונסיעות בני המשפחה לחו"ל.
 6. שיפצת או בנית בית ונדרשת לקבל טופס 4? פקיד השומה אורב לך עם האינפורמציה הזו למקרה "ששכחת" לדווח על הוצאות אלו.
 7. זכית בפסק דין? כדאי שלא תישכח לדווח על הכנסה זו כי אינפורמציה כזו מגיעה באופן שוטף לפקיד השומה.
 8. לשמור על כל המסמכים של הפעולות החריגות או ההוניות או קבלת כספים ממקורות שונים – זה מקור מצוין שיעזור מאד בביצוע השלב הרביעי בעריכת הצהרת ההון.
 9. להכניס תשלומי שכר דירה פטורים כחלק מהמקורות לגידול ההון – שכר דירה פטור ממס בדרך כלל נשכח. זה חלק חשוב ממקורות ההכנסה (למרות שהוא פטור) ומשמש להסבר גידול בהון.
 10. לא לקבל העברות מזומן גם אם הם מקרוב וגם אם העברה בנקאית כרוכה בתשלום עמלה. החיסכון בעמלה לא ישתלם כי פקידי השומה ובתי המשפט מתייחסים להעברות כאלה בחשדנות רבה ונוטים לסווג אותם כהכנסות שהועלמו ולא "העברות" תמימות.
 11. חשבתם שזכייה בקזינו יכולה לשמש הסבר? טעיתם – פסק דין שלל זאת בשל הסיבה שלצד רווחים מהקזינו יש גם הפסדים שבדרך כלל עולים (גם סטטיסטית) על הרווחים וכל עוד לא רואים את התמונה כולה – אין להתייחס רק לצד הרווחים.
 12. לתאם העברת מתנות בין בני משפחה – המקבל והנותן צריכם לדווח. לגבי המקבל זהו מקור לגיטימי לגידול בהון, לגבי הנותן, חשוב לוודא שיש לו מקור לכך.
 13. לדווח על מזומנים בבית או בכספת, חוסר דיווח יגרום לחוסר הסברים לגידול בהון.
 14. יש להצהיר על נכסים בחו"ל (בדרך כלל שוכחים מהם בהצהרת ההון הראשונה) – הסברים על תקבולים בגין נכסים שלא הוצהרו לא יתקבלו על ידי מס הכנסה וגם לא על ידי בתי המשפט.
 15. לתעד כל קבלת מתנה שקיבלת.

נוספים בנושא הנהלת חשבונות לחץ כאן

 

אלפי לקוחות לא טועים

כדאי מאד לשמוע את הלקוחות המרוצים שלנו, עצמאים וחברות – שביעות רצון יוצאת דופן, בעלי עסקים מכל המינים, מכל הסוגים וממגוון עצום של גילאים – כן יש לנו לקוחות צעירים בשנות העשרים ולקוחות שמתקרבים לגיל 80….

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי