1-700-700-655 חודש מתנה

הפרשות סוציאליות

כל ההפרשות הסוציאליות שיכולים עצמאיים להפריש לעצמם ולזכות בהכרה במס בשלן

נושא ההפרשות הסוציאליות מהווה מרכיב חשוב בתנאי ההעסקה של עובדים שכירים ובקביעת רמת החיים שלהם לאחר שהם מגיעים לגיל הפרישה מהעבודה. גם עצמאים חייבים להפריש כסף לעצמם, והם נדרשים להפריש לביטוח פנסיוני כדי לדאוג לעתידם.
הפרשות סוציאליות הן זכויות המגיעות על פי חוק לכלל השכירים העובדים במשק, ובנוסף חלה חובה על העצמאים להפריש לעצמם כסף לקופת גמל לקצבה ו/או לקרן השתלמות ולביטוח אובדן כושר עבודה. הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים כוללות הפרשה לביטוח הפנסיוני (על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק משנת 2008), הפרשה לפיצויי פיטורים, דמי חופשה, דמי הבראה, ימי מחלה, החזר נסיעות, תשלום בגין שעות נוספות ועוד.

 

הפרשות סוציאליות לעצמאים

החל משנת 2017 חלה חובה על כל עובד עצמאי להפריש חלק מהכנסותיו לחיסכון פנסיוני. המחוקק החליט על הרפורמה מאחר ורבים מהעצמאים לא הפרישו כספים לחיסכון פנסיוני ובהגיעם לגיל הפרישה מהעבודה מצבם הכלכלי היה בכי רע. העצמאים נדרשים לבצע הפקדה לחיסכון הפנסיוני עד תום שנת המס בגינה מפקידים את התשלומים. ניתן להפריש כסף לקופת גמל לעצמאים הכוללת רכיב של חיסכון לצורך תשלום קצבה לאחר הפרישה מהעבודה ורכיב של חיסכון למצב של אבטלה.

 

הפרשה לפנסיה עצמאי

מומלץ לעצמאים להפריש כסף לחיסכון הפנסיוני הכולל גם רכיב של ביטוח חיים למקרי נכות, אובדן כושר עבודה ומוות. המדינה מעודדת את העצמאים להפריש לחיסכון הפנסיוני באמצעות הטבות משתלמות, לכן עצמאי שהפקיד כספים לחיסכון הפנסיוני יוכל למשך את הכסף ללא חיוב במס, ובנוסף העצמאי זכאי להטבות מס על הפקדותיו לביטוח הפנסיוני.

שיעור ההפקדות לחיסכון הפנסיוני:

במסגרת חוק ההסדרים מינואר 2017 העצמאים נדרשים להפקיד לחסכון פנסיוני, עליהם להפריש כסף לקופת גמל לקצבה (כולל קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים לעצמאים), בהתאם לשיעורים שנקבעו:

  • אם העובד הוא עצמאי בלבד ואין לו הכנסות נוספות כשכיר, באפשרותו להפריש עד 16% מהכנסותיו, עד לתקרת השכר השנתית העומדת על 208,800 ₪. בגין הפרשות סוציאליות לחיסכון פנסיוני העצמאי זוכה להטבות מס לפי בחירתו.
  • זיכוי מס בגין הפקדות עד לשיעור של 5% מהשכר, כאשר סכום ההפרשה לפנסיה עצמאי המירבי הוא 10,440 ₪ לשנה.
  • ניכוי ההפקדה מההכנסה החייבת במס עד 11% מהשכר, סכום ההפרשה המירבי לשנה עומד על 22,968 ₪.
  • ניתן לשלב בין שתי ההטבות, כל עוד הסכום שהעצמאי הפקיד ובגינו יקבל זיכוי אינו עולה על 5% והסכום שהוא הפקיד ובעבורו הוא יקבל הטבת ניכוי לא עולה על 11% מהשכר, בכפוף לתקרת ההכנסות העדכנית.

עצמאי שהוא גם שכיר, נדרש להפקיד לביטוח הפנסיוני בעצמו, עליו להפריש כסף רק אם הסכום שהופרש עבורו כשכיר, כלומר הפרשות המעסיק והעובד יחד, נמוך מהסכום שעליו להפריש כעצמאי בגין ההכנסות שלו מהעסק.

עצמאי רשאי לבצע הפרשות סוציאליות גם לקרן השתלמות כדי ליהנות מהטבת המס המשתלמת שהמדינה מעניקה. עד ינואר 2017 העצמאי היה יכול להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 7% מההכנסה השנתית, כיום הוא רשאי להפקיד עד 4.5% מההכנסה החייבת, ונכון לשנת 2022 ההכנסה השנתית המירבית שממנה הוא יכול להפריש כעצמאי וליהנות מהטבת המס היא 270,000 ₪. כלומר, הסכום המירבי שהעצמאי יכול להפקיד בשנה לקרן השתלמות כדי ליהנות מהטבת המס הוא 12,150 ₪.

מומלץ להפריש גם לביטוח אובדן כושר עבודה, הרכיב הביטוחי כלול בקרן פנסיה ובביטוחי המנהלים, אך אם העצמאי מפקיד לקופת גמל עליו לרכוש את הביטוח בנפרד.

הפרשות סוציאליות לשכירים (החל מינואר 2017):

  • הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני עבור העובד – 6.5% מתוך השכר הקובע.
  • הפרשות העובד השכיר – 6%.
  • הפרשות המעסיק לפיצויים – 6%.

החל מ-2008 יש לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני, והחל מינואר 2017 שיעור ההפרשות הוא 18.5% מהשכר הקובע, מתוכם 6% על חשבון העובד.

מוזמנים לקרוא מאמרים נוספים

להיות עצמאי בשטח

חוק פנסיה לעצמאיים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי