1-700-700-655 חודש מתנה

הכרה בתשלומי ביטוח לאומי בהוצאה מוכרת – מס הכנסה

שאלה:

שלום,
בשנת 2015 שילמתי מקדמות לביטוח לאומי ומס בריאות על סך של 15000 ש"ח,
מתוכם בערך כ11500 ש"ח לדמי ביטוח לאומי,
מהסכום הנ"ל 11500 ש"ח מס הכנסה מכיר לי כ52% כהוצאה מוכרת (דמי ביטוח לאומי).

בפועל לאחר הגשת הדו"ח השנתי התברר לי שיש לי חוב בביטוח לאומי והסכום הכולל שהיה עליי לשלם הוא 25.000 ש"ח.
כלומר יש הפרש של כמעט 7000 ש"ח דמי ביטוח לאומי (לפני הכרה ב52%) בתשלומי ביטוח לאומי שאמורים להכיר לי במס הכנסה הוצאה מוכרת.

מה ניתן לעשות כדי שעדיין יכירו לי על הסכום הנ"ל במס הכנסה כהוצאה מוכרת לשנת 2015?
האם "ההטבה" עוברת לדו"ח של שנת 2016?
או שזה פשוט סכום שהלך ולא יחזור, ובמידה וכך, האם כדאי להיות עם יד על הדופק כל השנה ולשים לב שהתשלומים לביטוח לאומי קרובים כמה
שיותר להכנסה השנתית בפועל?
או אפילו להגדיל את התשלומים השנתיים ולקבל החזר לאחר מכן מביטוח לאומי, העיקר לא להחמיץ את ההטבה?

תשובה

ההוצאה תוכר לך בשנת 2016.ככלל , ה"הוצאה" הזו מוכרת כניכוי בשיעור 52% , הסכום שתשלם בשנת 2016 ייכלל באישור השנתי שתקבל מביטוח לאומי בגין תשלומי 2016 ותכלול אותו בדוח השנתי של שנת 2016.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי