1-700-700-655 חודש מתנה

דוחות כספיים וביקורת רואה חשבון כהוצאה מוכרת

דוחות כספיים הם כלי ניהולי ממדרגה ראשונה למנהלי העסק ומשמשים אותם לצורך בקרה על עסקיה. לכן הוצאות בגין הכנת דוחות אלה, מוכרות לצורכי ניכוי מס

מערכת הנהלת חשבונות מסיקה כי הוצאות שהוצאו לצורך הכנת דוחות כספיים ולצורך ביקורת הדוחות הכספיים של העסק מוכרות לניכוי

מסקנה זו עולה מתוך העובדה, שהדוחות הכספיים הם כלי ניהולי ממדרגה ראשונה למנהלי העסק ומשמשים אותם לצורך בקרה על עסקיה. בנוסף, הדוחות הכספיים נדרשים לפי פקודת מס הכנסה, הוראות חוק החברות ולפי דינים אחרים, שלפיהם פועל העסק, כמו גם, על ידי נותני האשראי לעסק וגופים עסקיים אחרים שהוא בקשר איתם.

הוצאות אלה מוכרות גם לשכירים.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי