1-700-700-655 חודש מתנה

הכירו את התשלומים לביטוח לאומי

מהם התשלומים הנפוצים לביטוח הלאומי?

כל תושב ישראל מעל גיל 18 חייב על פי חוק ביטוח לאומי בתשלום דמי ביטוח כסדרם ובנוסף חלה עליו חובה לשלם דמי ביטוח בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. תשלום לביטוח לאומי מקנה זכאות לקבלת קצבאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי. המומחים של UCAN2, המערכת המובילה לשירותי הנהלת חשבונות באינטרנט, הכינו עבורנו מדריך בנושא התשלומים למוסד לביטוח לאומי.

 

מהם התשלומים הנפוצים לביטוח הלאומי?

יש שני תשלומים נפוצים אותם כל אזרח מעל גיל 18 חייב לשלם למוסד לביטוח לאומי:

 

דמי ביטוחי לאומי

המוסד לביטוח לאומי אחראי על גביית דמי ביטוח לאומי מכלל תושבי המדינה, התשלום מחושב בהתאם לגובה ההכנסות ולמעמד של המבוטח, ובנוסף ביטוח לאומי אחראי על תשלום הקצבאות לזכאים.

 

דמי ביטוח בריאות

החל ב-1 בינואר 1995 המוסד לביטוח לאומי אחראי גם על גביית דמי ביטוח בריאות בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, המוסד לביטוח לאומי גובה את התשלומים ומעביר את דמי הביטוח לקופות החולים השונות.

 

איך מחושבים תשלומי הביטוח הלאומי?

המוסד לביטוח לאומי מחשב וגובה באופן שונה את תשלומי הביטוח הלאומי לעובדים שכירים ולעצמאים. עובד שכיר הוא אדם שקיימים בינו לבין המעסיק שלו יחסי עובד מעביד והוא מקבל שכר מהמעסיק שלו. עצמאי לפי המוסד לביטוח לאומי הוא מי שעוסק במשלח ידו שלא כעובד שכיר, כל עוד הוא עובד לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע, או שההכנסה הממוצעת שלו מעיסוקו עולה על 50% מהשכר הממוצע, או מי שעוסק במשלח ידו במשך 12 שעות בשבוע וההכנסה שלו עולה על 15% מהשכר הממוצע.

 

שכירים

תשלום דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר מבוצע על ידי המעסיק, כאשר חלק מהסכום מנוכה מתוך השכר המשולם לעובד השכיר.

 

עצמאים

עצמאי חייב לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי ולדווח על עבודתו והכנסותיו, הוא חייב על פי חוק בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. אם העצמאי מעסיק עובדים עליו לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם לעובדיו. לאחר פתיחת תיק ברשויות המס העצמאי מצהיר על ההכנסה הצפויה ובהתאם לכך מחשבים את המקדמה החודשית לביטוח לאומי. באמצעות הנהלת חשבונות מחשבים את גובה התשלום לביטוח לאומי ולאחר הגשת דו"ח שנתי מבצעים חישוב סופי והעצמאי יקבל פנקס מקדמות לתשלום חודשי לביטוח לאומי. חשוב לדעת כי עצמאים רבים נדרשים למלא הצהרת הון, הדיווח עשוי להשפיע על גובה התשלום לביטוח לאומי אם יש מקורות הכנסה נוספים. לכן, אם מתבקשים למלא הצהרת הון עוסק פרטי או מורשה מומלץ להיעזר ברואה חשבון בגלל שיקולי מס.

 

שכירים שהם עצמאים

תשלום משולב המחושב בהתאם לסכומי ההכנסה, חלק מהתשלום מועבר על ידי המעסיק וחלק באופן עצמאי ישירות למוסד לביטוח לאומי. מומלץ להיעזר ברואה חשבון או ביועץ מס כדי לשלם כחוק ולהימנע מתשלום יתר.

 

האם קיימות הטבות או הקלות לנכים?

תושבי ישראל המקבלים קצבת נכות מעבודה, שאין להם הכנסה אחרת או שהנכות שנקבעה להם היא בשיעור של 100% לצמיתות – פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שבה הם זכאים לקצבה.

מקבלי קצבת נכות כללית ללא הכנסה אחרת שנקבעה להם נכות בשיעור של 75% ומעלה לשנה או יותר – פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה הזכאות לקבלת קצבה, עליהם לשלם דמי ביטוח בריאות המנוכים מקצבת הנכות.

 

מה הדרך הטובה ביותר לשלם לביטוח לאומי? השלבים בהליך התשלום

לאחר פתיחת תיק ברשויות המס העצמאי מקבל פנקס מקדמות לתשלום דמי ביטוח לאומי, באפשרותו לשלם בדואר את התשלום החודשי עד ה-15 בחודש. כמו כן, ניתן לשלם באמצעות אתר האינטרנט של ביטוח לאומי (באזור האישי), או בהוראת קבע דרך הבנק או כרטיס האשראי. עצמאי יכול לשלם באמצעות משרד הנהלת חשבונות או רואה החשבון שלו (צ'ק או העברה בנקאית).

חשוב לציין כי לאחר מילוי הצהרת הון עוסק פטור או מורשה המידע מתקבל גם במוסד לביטוח לאומי ומבצעים בו הערכה מחדש של התשלומים ששולמו בפועל. לכן, יש להקפיד על הנהלת חשבונות ודיווחים שוטפים, להוכיח את גידול ההון בהתאם לטופס הצהרת הון שנשלח לרשות המיסים, ולהסיר את התשלומים בצורה חכמה כדי להימנע מתשלום גבוה לאחר הגשת הדו"ח השנתי או בדיקת הצהרת הון עדכנית של הנישום.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי