1-700-700-655 חודש מתנה

החזקת רכב

מערכת הנהלת חשבונות מציגה: רפורמה בשיטת ההכרה בהוצאות הרכב החל משנת 2008

נקבע כי החל מיום 1/1/2008 יוכרו 45% מהוצאות הרכב ללא צורך בדיווח על כמות הקילומטרים שנסע הרכב.

לחילופין , במידה והרכב צמוד לעובד – יוכרו כל ההוצאות שיוותרו לאחר הפחתת השווי שחויב בידי העובד.

נקבע כי יוכר הסכום הגבוה מבין סעיף 1 או 2 לעיל.

אי לכך , כאשר רכב צמוד לעובד – אין לשלם בגין הוצאות הרכב מקדמות להוצאות עודפות ( בחברה בע"מ).

יש לשים לב לעובדה כי ביחס לתקנות הקודמות – מורע מצב אלה שנוסעים כמות רבה של קילומטרים לעומת אלה שנוסעים מעט קילומטרים.

רישום הוצאות הרכב – יש לרשום באופן שוטף את כל הוצאות הרכב באופן מלא.
התאום לצרכי מס יערך בזמן עריכת הדוח השנתי למס הכנסה.

חזרה לרשימת נושאים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי