1-700-700-655 חודש מתנה

אתר אינטרנט כהוצאה מוכרת

הקמת אתר אינטרנט כרוכה בסוגים שונים של הוצאות אשר בחלקן הנן הוצאות הוניות, וחלקן יוכרו כהוצאות מוכרות שוטפות

הקמת אתר אינטרנט כרוכה בסוגים שונים של הוצאות אשר בחלקן הנן הוצאות הוניות, וחלקן יוכרו כהוצאות מוכרות שוטפות מערכת הנהלת חשבונות מפרטת:

  • הוצאה לרכישת שם מתחם (Domain) – היא הוצאה הונית, שאף אינה מזכה באפשרות להכרה בהוצאת פחת עליה, שכן, שם מתחם אינו מתבלה.

 

  • עלויות הקמת אתר אינטרנט – יוכרו כהוצאות הוניות המזכות בפחת שנתי. בהיעדר הוראות לגבי הפחתת הוצאות אלו, המקובל לתבוע לגביהם הוצאות פחת, לפי שיעור הפחת החל על מחשבים. דהיינו, 25% או 33% לפי אורך החיים הצפוי של האתר. ייתכן, כי בענפים מסוימים שבהם אתר אינטרנט הנו כלי הכרחי לשמירת המיצוב הקיים של העסק, יוכרו מלוא ההוצאות להקמת האתר בשנת הקמתו כהוצאות מוכרות.

 

  • עלויות פרסום אתר אינטרנט – יוכרו לפי הקריטריונים להכרה בהוצאות פרסום. דהיינו, ככל שמדובר בפרסום לעסק או תחום פעילות חדש לא יוכרו הוצאות אלו בניכוי, ככל שמדובר בפרסום לתחומי פעילות קיימים יוכרו ההוצאות לפרסום כהוצאות מוכרות שוטפות.

 

  • עלויות תפעול שוטף של אתר אינטרנט – המדובר בהוצאות מוכרות שוטפות. לרבות: עלויות להחזקת האתר, תשלומים לספקי האינטרנט, לתקשורת, לאחסון האתר, לשרות שנתי וכיוצא בזה.

 

  • עלויות שדרוג האתר – יוכרו כהוצאות מוכרות שוטפות או כהוצאות הוניות, לפי המבחנים המקובלים להכרה בהחזקת מכונות וציוד אחר.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי