1-700-700-655 חודש מתנה

הוצאות שיווק ופרסום כהוצאה מוכרת

הכללים הרגילים שלפיהם מבחינים בין הוצאות הוניות אשר ישמשו לטווח ארוך החורג משנת מס אחת לבין הוצאות פירותיות אשר יוכרו באופן שוטף בשנת המס שבה הוצאו

מערכת הנהלת חשבונות מסבירה על הכללים הרגילים שלפיהם מבחינים בין הוצאות הוניות אשר ישמשו לטווח ארוך החורג משנת מס אחת לבין הוצאות פירותיות אשר יוכרו באופן שוטף בשנת המס שבה הוצאו, יפים אף לעניין הוצאות שיווק ופרסום, כדלקמן:

חובות רעים או מסופקים יוכרו בניכוי בתנאים הבאים:

  • הוצאות לפרסום עסק/עיסוק חדש – הן הוצאות שיניבו פירות בעתיד הרחוק ולכן לא יוכרו בניכוי. הוא הדין לגבי מבצע פרסום מיוחד בפירמה קיימת, שמטרתו לקדם שיווק או לפרסם פעילות חדשה של הפירמה שלא הייתה קיימת קודם לכן. באופן דומה גם ארגון תערוכות בחו"ל לצורך פיתוח מוניטין חדש לעסק, שלא היה קודם לכן בחו"ל, הנו בבחינת הוצאות הוניות שלא יוכרו בניכוי כהוצאות מוכרות שוטפות. אולם, כאשר ההוצאות לפרסום הוצאו לאחר שהעסק החל לפעול, אפילו טרם נוצרו לו הכנסות, הן יוכרו כהוצאות מוכרות בניכוי מההכנסה. בפסיקה נקבע כי ההכרה בהוצאות לפעילות לפני תחילת הפקת ההכנסות, כהוצאות פירותיות, תעשה רק לגבי הוצאות שהוצאו בסמוך לפני תחילת הפקת ההכנסות.

 

  • הוצאות לפרסום ארוך טווח – כגון התקנת שלטי פרסום למשך תקופה ארוכה, מסע פרסום מתמשך, התקנת חלונות ראווה וכדומה, הנן הוצאות שייצור ההכנסה מהן יתמשך על פני מספר שנים ולכן יוכרו בניכוי בחלוקה למשך שנות ביצוע הפרסום. המדובר במצב שבו הפרסום הנו מתמשך ולכן ההוצאות בגינו יתחלקו למשך שנות קיומו.

 

  • הוצאות לפרסום שוטף – שנועדו לפרסום עסק קיים, לפרסום מוצרים קיימים או לפרסום מוצרים חדשים בתחום עיסוקה הרגיל של הפירמה, יוכרו כהוצאות מוכרות שוטפות בשנה שבה הוצאו.

נציין, כי מקרים שבהן הוסוו תרומות למלכ"רים ולמפלגות כהוצאות פרסום, הנם מעשי תרמית ומהווים עבירה פלילית.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי