1-700-700-655 חודש מתנה

הוצאות חשמל כהוצאה מוכרת

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מסבירה על הוצאות חשמל לתפעול העסק - מוכרות בניכוי

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מסבירה על הוצאות חשמל לתפעול העסק – מוכרות בניכוי.

יש להבחין בין עסק המדווח על בסיס מצטבר לבין המדווח על בסיס מזומן. שכן, בעסק המדווח על בסיס מזומן, לא ניתן להכיר בהוצאות החשמל לחודשים האחרונים של שנת המס, אשר שולמו בפועל רק בשנת המס הבאה. תשלומים אלו יוכרו בשיטת בסיס מזומן רק בשנה שבה שולמו בפועל.

 

במקרים בהם חשבון החשמל משותף למספר עסקים שונים או במקרים בהם העסק מנוהל מבית המגורים, יש להפריד באופן ברור את חלקו של העסק, מסך ההוצאה הכולל של חשבון החשמל. כך שרק החלק העסקי יוכר כהוצאות מוכרות.

 

לגבי הוצאות חשמל בעסק מהבית ראה מאמר נפרד באתר.

 

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי