1-700-700-655 חודש מתנה

באילו מקרים נדרשת הוצאת חשבונית עצמית

מאת: יורם שיפר

חשבונית עצמית מוגדרת בחוק כחשבונית לכל דבר ועניין, היא מוכרת על ידי רשויות המס בישראל, ולמעשה היא מהווה פתרון לתיעוד תשלום לספק מסוים שאינו יכול או רשאי להפיק חשבונית או קבלה. לאחר הנפקת חשבונית עצמית התשלום נזקף לזכות העסק אך בפועל הספק מקבל את התשלום. מאחר והספק אינו יכול להפיק חשבונית מס הוא לא יכול לדווח על מע"מ בגין העסקה, לכן חלה חובה על בעל העסק שקיבל תמורה או שירות מהספק לדווח על העסקה באמצעות הפקת חשבונית עצמית.

 

מתי צריך להוציא חשבונית עצמית?

חשוב לציין כי חשבונית עצמית קשורה רק למישור מס ערך מוסף, ובמקרה של הוצאת חשבונית עצמית מקבל השירות חייב בתשלום מע"מ במקום הספק שלו שאינו מורשה להוציא חשבונית מס. סעיף 21 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, קובע שהקונה חייב במס, וסעיף 20 לחוק מתיר את הרשות לשלם מס במקום החייב בתשלום.

המקרה הנפוץ ביותר להוצאת חשבונית עצמית הוא כאשר העסק שלכם שוכר משרד או מבנה אחר מאדם פרטי ולא מחברה בע"מ או מעוסק מורשה. כדי להכיר בהוצאות השכירות העסק שלכם חייב להחזיק בחשבונית מס המתעדת את הוצאות השכירות של המשרד, ולא ניתן להסתפק רק בחוזה כתוב וחתום בין העסק שלכם לבעל הנכס. לכן, בכל פעם שהעסק שלכם מעביר תשלום לבעל הנכס, עליכם להוציא חשבונית עצמית כדי שההוצאה תוכר ברשויות המס וכדי לדווח על העסקה גם למע"מ.  

 

מהו המבנה של חשבונית עצמית?

חשבונית עצמית נראית כמו חשבונית מס רגילה שאתם רגילים להפיק באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות, אך ישנם מספר הבדלים. אחד ההבדלים בין שני סוגי החשבוניות הוא שם הלקוח, מאחר ובחשבונית מס עליכם לציין את שם הלקוח עמו ביצעתם עסקה, בחשבונית עצמית העסק שלכם יופיע בשם הלקוח. כמו כן, בפרטים או במקום בו אפשר להוסיף הערות, עליכם לכתוב ולציין "חשבונית עצמית בגין שכירות לחודש מסוים (או בגין תשלום אחר לספק) מ-שם הספק.

בנוסף, בחשבונית עצמית יש לכתוב מהו סכום התשלום בפועל ולהוסיף עליו מע"מ. לכן, אם אתם שוכרים עבור העסק שלכם משרד מאדם פרטי שאינו רשאי להוציא חשבונית מס, ונניח כי שכר הדירה עומד על 4,000 ₪ ללא מע"מ, עליכם לציין בחשבונית העצמית 3 סכומים: סכום ללא מע"מ, מע"מ וסכום כולל מע"מ.

אגב, את המקור עליכם לשמור אצלכם, חשוב לציין את המסמך בהנהלת החשבונות שלכם, ובהתאם לצורך תוכלו למסור לספק שלכם העתק של החשבונית לצורכי תיעוד ופיקוח. את החשבונית העצמית רושמים בהנהלת חשבונות בשני מקומות – בטור ההכנסות ובטור ההוצאות. החשבונית העצמית לא מייצגת הכנסה בפועל לעסק אלא רק את התשלום שהועבר לספק שאינו רשאי להוציא חשבונית מס, לכן חשבוניות עצמיות אינן נכללות בדו"ח המקדמות לרשויות המס.  

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי