1-700-700-655 חודש מתנה

איך לקרוא תלוש משכורת?

תלוש משכורת - הדברים החשובים ביותר

כל הפרטים החשובים על תלוש השכר שלכם

תלוש המשכורת שאנו מקבלים מהמעסיק הוא כלי חשוב מאוד עבורנו, באמצעות התלוש אנחנו יכולים לבדוק האם המעסיק שילם לנו את מלוא השכר בהתאם להסכם העבודה והחוק. כל מעסיק חייב להפיק תלושי שכר לעובדיו, התלוש כולל פירוט רב, ויש לשמור על תלושי המשכורת. איך לקרוא בקלות את תלוש המשכורת שלנו? המומחים המנוסים של UCAN2 הכינו עבורנו מדריך מפורט בנושא קריאת והבנת תלוש שכר.

 

מה חשוב לדעת על תלוש שכר?

חשוב לדעת כי מבנה תלוש השכר והנתונים המופיעים בו חייבים לכלול נגזרים שנקבעו בסעיף 24 לחוק הגנת השכר. החוק קובע את דרך התשלום לעובדים, מועד אחרון לתשלום השכר החודשי, הלנת שכר ועוד, וכדאי לדעת כי בפברואר 2009 בוצעו מספר שינויים בחוק והוסדר מחדש מבנה תלוש השכר לעובדים.

תלוש המשכורת מחולק לכמה חלקים וכולל פרטים מזהים של העובד, פירוט התשלומים, הטבות מהמעסיק, ניכויים המופרשים לרשויות השונות (ניכויי חובה ורשות), היעדרויות מהעבודה, נתונים מצטברים על שכר העובד ונתונים כלליים חודשיים.

כל מעסיק חייב על פי חוק למסור לעובדיו תלושי שכר חודשיים, התלוש חייב להציג את פרטי השכר של העובד, והמעסיק נדרש להפיק את התלושים ולמסור אותם לעובדיו לכל המאוחר עד היום התשיעי שלאחר תשלום המשכורת לעובדים. תלוש משכורת הוא מסמך חשוב עבור העובד, באמצעותו ניתן לעקוב את השכר החודשי, ניכויים שבוצעו ועוד. התלוש מהווה מסמך רשמי לצורך בירור מול המעסיק ולמימוש זכויות שונות המגיעות לעובדים מהמוסד לביטוח לאומי.

 

האם יש מבנים שונים לתלושי השכר?

המבנה הכללי של תלוש השכר המופק עבור העובדים בישראל נקבע בחוק להגנת השכר. כאמור, בשנת 2009 הוחלט לשנות את מבנה התלוש, וכיום יש מבנה אחיד כדי להקל על העובדים במשק להבין את הנתונים והפרטים המופיעים בתלושי השכר. יחד עם זאת, מבנה התלוש עשוי להיראות שונה בגלל התוכנה באמצעותה מפיקים את תלושי המשכורת של העובדים, ומסיבה זו הפורמט נראה שונה, אך החלקים המרכזיים מופיעים בכל התלושים.

 

אילו פרטים מוצגים בתלוש השכר?

המבנה הכללי של תלוש משכורת לעובד בישראל כולל 6 חלקים מרכזיים, ובכל חלק מוצגים פרטים שונים לפי החלוקה הבאה:

 

פרטי העובד

נתונים אישיים של העובד כגון: שם פרטי + משפחה, תעודת זהות, מצב משפחתי, גיל הילדים, בן/בת זוג עובד או לא (עובד נשוי), קופת חולים, ארגון אליו העובד משתייך. אם הסטטוס המשפחתי משתנה חשוב לעדכן את המעסיק מאחר ויש לכך השפעות על נקודות זיכוי ותשלומי מס הכנסה.

 

פרטי המעביד (מעסיק)

חלק זה כולל פרטים על המעסיק כגון: שם המעביד, מספר זיהוי של המעסיק או מספר תאגיד, כתובת מקום העבודה/העסק, תיק ניכויים, תיק בביטוח לאומי ועוד.

 

פרטי התשלום

החלק המרכזי בתלוש המשכורת מפרט את התשלומים המגיעים לעובד, כולל שכר ותשלומי הוצאות. בחלק זה מופיעים פרטי התשלומים שהמעביד מחויב כלפי העובד כמו שכר יסוד, דמי הבראה, שעות נוספות, דמי מחלה, תשלום מילואים, זכויות כמו חופשה בתשלום ועוד.

 

תשלומים נוספים

פירוט תשלומים נוספים המגיעים לעובד, למשל זכויות סוציאליות כמו חופשה בתשלום ודמי מחלה, הבראה, בונוסים, תמריצים, החזר הוצאות נסיעה לעבודה ועוד. רשימת התשלומים משתנה בהתאם לתפקיד, מקום העבודה, הסכמים קיבוציים ועוד.

 

ניהול היעדרויות

תיעוד מפורט של יתרות החופשה וימי המחלה, לפי צבירה חודשית וניצול חודשי. התלוש מציג את מספר ימי החופשה וימי המחלה שהיו לעובד מתחילת החודש, לרבות צבירה חודשית, ניצול ויתרה חדשה של ימי החופשה והמחלה.

 

ניכויים והוצאות

פירוט של ניכויי החובה משכר העובד, לדוגמה ניכוי למס הכנסה, ניכוי המועבר לביטוח לאומי ולביטוח בריאות, הפרשות לקרן פנסיה או לחיסכון פנסיוני אחר, וניכויים נוספים, חלקם מכוח ההסכם בין המעביד לעובד, למשל החזר הלוואה, השתתפות בארוחות ועוד.

 

מה עוד מופיע בתלוש?

לאחר שהבנו איך קוראים תלוש שכר ומה כלול במסמך, כדאי לדעת כי יש מידע נוסף המופיע בתלוש. הנתונים הנוספים המופיעים בתלוש השכר של העובד הם נתונים מצטברים מתחילת השנה, ציון החודש עבורו התלוש מופק, ימי עבודה בפועל של העובד, שעות עבודה בפועל, תעריף ליום או לשעה של העובד, נתוני השכר החייב במס הכנסה ובביטוח לאומי, שכר מינימום לשעה וכדומה.

כמו כן, ניתן למצוא נתונים כמו נקודות הזיכוי של העובד הקבועות את מדרגת המס וגובה הפטור מתשלום מס הכנסה,

 

דגשים לקריאת לתוש המשכורת

תלוש השכר הוא מסמך חשוב עבור העובד, יש בו נתונים רבים שכדאי לבדוק ולהתייחס אליהם על מנת לוודא כי המעסיק משלם את כל רכיבי השכר המגיעים לעובדיו. למרות חשיבות תלוש המשכורת רבים מהעובדים בישראל אינם מביטים בו ועבורם מדובר במסמך הנראה כאילו נכתב בסינית.

למעשה, הנתונים שמופיעים בתלוש המשכורת שווים הרבה מאוד כסף לכל עובד, ויש לבצע מעקב תמידי אחר רכיבי השכר כדי לוודא כי מקבלים את מלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות על פי חוק וכי המעסיק משלם את השכר שמגיע לעובד.

מומלץ לכל העובדים לעיין היטב בתלוש המונפק עבורם על ידי מחלקת הנהלת חשבונות ושכר. חלק מהנתונים בתלוש הם פרטים אישיים של העובד ופרטים אודות המעסיק, ולמעשה העובד צריך להתמקד בעיקר בחלק המפרט את התשלומים. זהו החלק המהותי ביותר בתלוש מאחר וממנו נגזרים התשלומים לרשויות המס (מס הכנסה וביטוח לאומי), וכן סכום ההפרשות לביטוח הפנסיוני ולקרן השתלמות. בדרך כלל התלוש מורכב משכר יסוד, ימי מחלה, ימי חופשה, בונוסים ועמלות שונות.

סכום התשלום לעובד מאגד בתוכו את סך התשלומים המפורטים בתלוש, ומסכום זה מחשבים את התשלום למס הכנסה ולביטוח לאומי. אם יש טעות בהגדרת רכיבי השכר ואופיו העובד יכול לגלות כי השכר שהוא קיבל נמוך ממה שמגיע לו בפועל, ועליו לברר זאת מול המעסיק.

כאשר מקבלים את התלוש מהמעסיק כדאי לבדוק קודם כל את הסעיף של המשכורת המובטחת, ויש לוודא כי הסכום זהה לתנאים שנחתמו בחוזה העבודה עם תחילת העבודה אצל המעסיק, גם אם עובדים באותו מקום עבודה כבר הרבה שנים. בנוסף, חשוב לבדוק האם המעסיק ביצע הפקדות לביטוח הפנסיוני בהתאם להוראות החוק ועל פי סכומי השכר המופיעים בתלוש.

 

מה לעשות אם המעסיק לא נותן תלוש משכורת כנדרש בחוק?

החוק מחייב את כלל המעסיקים במשק הישראלי לתת תלושי משכורת לעובדים שלהם, למעט מקרה של עובד המועסק על ידי מעביד יחיד שלא במסגרת משלח ידו או העסק שלו, לדוגמה עוזרת בית.

אם המעסיק מפר את חובתו ואינו מוסר לעובד תלוש שכר בכתב או תלוש משכורת אלקטרוני במועד הנקבע בחוק, או שהתלוש לא כולל את הפרטים הנדרשים בחוק – העובד רשאי להגיש תלונה נגד המעביד ליחידה לאכיפה של חוקי העבודה. יחידה האכיפה מוסמכת לנקוט בהליך פלילי נגד המעסיק שהפר את החוק.

כמו כן, העובד יכול להגיש תביעה נגד המעסיק שלו לבית הדין האזורי לענייני עבודה. בית הדין בוחן את המקרה ואם הוא משתכנע כי המעסיק הפר את חובתו ביודעין, הוא יטיל עליו תשלום פיצוי לעובד, וגובה הפיצוי המקסימלי הוא כ-5,000 ₪.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי