1-700-700-655 חודש מתנה

אחזקה וצורכי משרד כהוצאה מוכרת

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט: הוצאות אחזקה לתיקוני המבנים, המכונות והציוד, המשמשים בייצור ההכנסה ושמירת מצבם, לרבות הוצאות ניקיון ואחזקה, הנן הוצאות מוכרות

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מסבירה כי: הוצאות אחזקה לתיקונים של המבנים, המכונות והציוד, המשמשים בייצור ההכנסה ושמירת מצב תפעולם השוטף, לרבות הוצאות ניקיון ואחזקה שוטפת, הנן הוצאות מוכרות שוטפות.

אולם, כשמדובר בתיקונים ושיפורים משמעותיים בנכסי העסק, יש צורך בהבחנה בין הוצאות תיקונים לשמירה על הקיים, שהן הוצאות מוכרות שוטפות לבין הוצאות השבחה, המשפרות את הנכס ומזכות בפחת בלבד. הבחנה זו תלויה בשאלות הבאות:

  • טיב השיפור והתיקון – ככל שמדובר בתיקון מהותי יותר בנכס, יראו בתיקון כשיפור ולא כתיקון.
  • תדירות ההתבלות של הנכס – ככל שהתיקונים נחוצים לשמירת הנכס במצב הקיים באופן תכוף יותר, כך מדובר בתיקונים ולא בשיפורים.
  • השווי היחסי של השיפור לעומת שווי הנכס המשופר כולו – ככל ששווי התיקון גדול יותר ביחס לשווי הנכס בכללותו, כך יטו לראות בו שיפור בנכס.

כאשר ההוצאות בקשר לנכס הן מעורבות, דהיינו, חלקן לתיקונו וחלקן להשבחתו, יש לנסות ולהפריד בין חלקי ההוצאה. רק הוצאות התיקונים יוכרו כהוצאות מוכרות. הוצאות ההשבחה יתווספו לעלות הנכס ויוכרו בחלקים שנתיים, כהוצאות פחת מיום ביצוע ההשבחה ועד תום מועד הפחתתו של הנכס המושבח.

הוצאות בגין צורכי משרד, כגון רכישת מוצרי נייר, חומרי עזר לציוד המחשוב ההיקפי, ציוד משרדי שוטף וכדומה, מוכרות בניכוי. ציוד המתבלה באופן שוטף ומהיר יוכר גם הוא כהוצאה מוכרת שוטפת.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי