התגובות שלי בפורום

מוצגות 10 תגובות – 1 עד 10 (מתוך 268 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • בתגובה ל: כתיבת שורת הנחה #7040
  מנהל הפורום
  מנהל בפורום

  בהחלט שניתן.

  בתגובה ל: הלוואה בין חברות עם קשר משפחתי #3828
  מנהל הפורום
  מנהל בפורום

  <span style="color: #000000; font-family: 'Open Sans Hebrew', arial, sans-serif; font-size: 13.2px; text-align: right;">במקרה זה , הגדרת קרוב חלה – להלן ההגדרה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.</span>

  קרוב" – כל אחד מאלה:

  (1) בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה;

  (2) צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה;

  (3) חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר-בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו; לענין הגדרה זו, "החזקה" – במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-25% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה;

  <span style="color: #000000; font-family: 'Open Sans Hebrew', arial, sans-serif; font-size: 13.2px; text-align: right;">לא ציינת את שיעורי ההחזקה וסכום ההלוואה אולם חשוב לציין עובדה זו בדוחות הכספיים.</span>

  בתגובה ל: מימון המונים #3673
  מנהל הפורום
  מנהל בפורום

  קובי שלום,

  אני מתייחס למצב בו עסק מסוים פונה לקהל הרחב ומבקש לגייס כסף לחברה בתמורה למוצרים וכדומה – מבלי שהקהל מקבל מניות בחברה.

  לעניין מע"מ – הסכומים המתקבלים חייבים במע"מ הואיל ועל פי ההגדרה בחוק מע"מ התקבולים הללו הינם חלק מ"המחיר" על פי הגדרות החוק.

  באשר למס הכנסה , התקבולים הללו אמורים לכסות את ההוצאות על המוצר ובמידה ונשאר עודף – הוא חייב במס.

  בתגובה ל: הפקת הזמנת עבודה #3141
  מנהל הפורום
  מנהל בפורום

  כן, בהחלט – אתה מוציא הזמנת מסגרת בנוגע לשירות המוזמן וזהו.

  בתגובה ל: "דמי אבטלה" לעצמאיים החל משנת 2017 #3128
  מנהל הפורום
  מנהל בפורום

  אכן סוגיה מעניינת אולם הפורום הזה אינו עוסק בסוגיות מהסוג הזה.

  בכל מקרה , כדי לענות על שאלה כזו יש לקבל נתונים נוספים במסגרת "יעוץ מס לפרישה" שכן יעוץ כזה נוגע בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

  כדי לייעץ בתחום זה יש לקבל תמונה רחבה של אישורים, נתונים והעדפות ולא זה המקום.

  שווה לקבל יעוץ פרטני בנושא.

  בתגובה ל: מס' שאלות בנוגע להפקת מסמכים – מסחר באמזון #3126
  מנהל הפורום
  מנהל בפורום

  שוב, אתה חייב להוציא חשבונית בגין מכירות ולא בגין תקבולים.

  אין קשר בין מועד קבלת הכסף ומועד הוצאת החשבונית.

  בתגובה ל: מס' שאלות בנוגע להפקת מסמכים – מסחר באמזון #3124
  מנהל הפורום
  מנהל בפורום

  אתה אמור להפיק חשבונית מס בגין כל מכירה וקבלה בגין כל תקבול.

  קיימת אפשרות לקבל ממס הכנסה הקלה בניהול הספרים כך שתפיק חשבונית אחת בכל חודש על פי הדיווח מאמזון – לצורך זה יש לפנות לנציבות מס הכנסה.

  כל עוד לא אישרו לך הקלה כזו , עליך לנהוג כאמור לעיל.

  בתגובה ל: עסקת אקראי לעובד שכיר #3078
  מנהל הפורום
  מנהל בפורום

  במידה ואתה עונה על התנאים – יתכן.

  בתגובה ל: עסקת אקראי לעובד שכיר #3071
  מנהל הפורום
  מנהל בפורום

  נראה  שמדובר בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי אשר חייבת בתשלום מיסים.

  אם מדובר במכירה לתושב חוץ , כנראה שהיא איננה חייבת במע"מ.

  עליך להגיש דוח למס הכנסה כדי לשלם מס על ההכנסה – שאלה נוספת היא כיצד לסווג את העסקה – כהכנסה רגילה או הונית.

  רצוי להגיש את הדיווח באמצעות רואה חשבון.

  בתגובה ל: שינויי מס 2017 – שכר בעלי שליטה #3050
  מנהל הפורום
  מנהל בפורום

  שלום רב,

  אני מציע להמתין לחקיקה , יש לנו עוד המון זמן עד לתיכנוני המס של 2017.

מוצגות 10 תגובות – 1 עד 10 (מתוך 268 סה״כ)