1-700-700-655 חודש מתנה

רכישת תוכנות מחשב כהוצאה מוכרת

UCAN2 מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מסבירה על רכישת תוכנות לעסק והאם הן נחשבות להוצאות מוכרות ותחת אילו תנאים

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מסבירה באילו תנאים רכישת מחשב כהוצאה מוכרת

ככלל, הוצאות לרכישת תוכנות מחשב הן הוצאות הוניות שאינן מוכרות כהוצאות מוכרות בשנה שבה נרכשו, אלא כהוצאות פחת במשך 3 שנים שבהן התוכנות משמשות בעסק ומסייעות בייצור הכנסתו. שכן, תוכנות מחשב מיועדות להפיק הכנסות בעסק למשך כמה שנים.

ההכרה בהוצאות על פני כמה שנים תחול גם על תוכנות מחשב שמשך תקופת השימוש בהם הנו מספר שנים מועט. במקרה כזה, יופחתו הוצאות הרכישה כהוצאות פחת על פני תקופת השימוש המשוערת בתוכנות. כאשר נרכשו תוכנות חדשות במטרה להחליף תוכנות קיימות בעסק, ניתן לראות ביתרת העלות המקורית של התוכנות הישנות שהוחלפו כהוצאות מוכרות בשנת ההחלפה.

כאשר בעבור תוכנות המחשב משולמים דמי שימוש ושירות שנתיים, ניתן להכיר בהוצאות אלו, כהוצאות מוכרות. הוצאות עבור שדרוגי תוכנות המחשב אשר מבוצעים בתדירות גבוהה או התאמת התוכנות להתקדמות הטכנולוגית העדכנית בשוק, בכדי לשמור על המיצוב העסקי של העסק, יוכרו כהוצאות מוכרות.

במילים אחרות, אף לגבי הוצאות לרכישת תוכנות, יש לבדוק האם ההוצאות נועדו לשמירה על הקיים ועל המיצוב העסקי הנוכחי או שהמדובר בהוצאות הוניות המשביחות את נכסי העסק ויוכרו בחלקים שנתיים כהוצאות פחת.

ככל שרכישתן של תוכנות חדשות או שדרוגן של תוכנות קיימות נועדו לשמירת הקיים, כך תהא הנטייה להכיר בהן כהוצאות מוכרות.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים
ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי