1-700-700-655 חודש מתנה

סדנת הדרכה ללקוחות חדשים

סדנה ייחודית ללקוחות ucan2 מטרת הסדנה — הקניית ידע וכלים להתמודדות עם ניהול העסק הקטן — מיסוי, הנהלת חשבונות, לימוד השימוש בתכנת ucan2, תרגול ברישום הוצאות העסק והפקת דוחות.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי