1-700-700-655 חודש מתנה

מענק עסק קטן

עסק קטן, האם מגיע לך מענק?

מגפת הקורונה הינה אחד האירועים יוצאי הדופן והמשמעותיים ביותר בעשרות השנים האחרונות בארץ ובעולם. לצד הפגיעה בנפש, פגעו דרכי ההתמודדות עם המגפה ובכללם סגרים, הגבלות תנועה והגבלות אירוח בבתי עסק, לנזקים כלכליים חסרי תקדים, במיוחד כלפי עסקים המבוססים על אירוח קהל רב. מענק עסק קטן אשר ניתן על ידי המדינה למי שעומד בקריטריונים לקבלתו, הוא אמצעי להתמודדות עם נזקי המשבר. 

 

עבור מה מקבלים את המענק?

מענק הוצאות עסק קטן מתייחס לפעילות של עסקים, לרבות פתיחת עסק זעיר, אשר נפגעו ממדיניות הסגרים שהונהגה במהלך משבר הקורונה. החל מחודש מרץ 2020, נכנסה המדינה למציאות של החלת תקנות האוסרות על יציאה מהבית, התקהלויות, איסור על פתיחת עסקי מזון ופנאי, לרבות פתיחת עסק זעיר, ושלל איסורים אשר שונו בהתאם למידת התפשטות הנגיף.

מענק עסק קטן הידוע גם בשם מענק הוצאות לעצמאיים בעלי עסק קטן, הוא הכלי באמצעותו פועלת המדינה לסיוע לעסקים, לרבות פתיחת עסק זעיר, שפעילותם טרם משבר הקורונה הסתכמה במחזור פעילות חודשי של עד 25,000 ₪ לחודש, אולם כזה שאינו פוחת משיעור ממוצע של 1,500 ₪ לחודש. לא יינתן מענק הוצאות לעצמאים שמחזור פעילותם גבוה מ- 25,000 ₪ בממוצע בחודש.

 

הקריטריונים לקבלת המענק

התנאים של רשויות המס למתן מענק הוצאות עסק קטן לעסקים שהיקף פעילותם כפי שתואר לעיל, הם הוכחת פגיעה במחזור העסקי בחודשים שבהם מדיניות ההגבלות הייתה בהיקף משמעותי, כפי שניתן ללמוד מהדיווחים של העסק, גם אם מדובר על פתיחת עסק זעיר. על העסק להציג ביחס לחודשים הרלוונטיים, ירידה של 25% לפחות במחזור ההכנסות ו- 40% ביחס ליולי ואוגוסט 2020.

באופן כללי המדובר על ירידה בהכנסות ביחס לדיווחי החודשים החודשים מאי עד יוני של שנת 2020, חודשים יולי ואוגוסט של 2020,  ספטמבר ואוקטובר של 2020, נובמבר ודצמבר של 2020, ינואר ופברואר של 2021, מרץ ואפריל של 2021 ומאי ויוני של 2021. ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת https://www.gov.il/he/service/self-employed-additional-grant.

 

איך מגישים את הבקשה?

בשלב ראשון, יש להצהיר בפני רשות המס בטופס ייעודי על עמידה בתנאי הזכאות. טופס זה ניתן לאיתור על ידי מערך הנהלת חשבונות של העסק, לרבות של פתיחת עסק זעיר, באזור האישי המצוי באתר רשות המיסים. לאחר אישור הבקשה, יועבר מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן לידי הזכאים לו ישירות אל חשבון הבנק הרשום ברשויות המס לצרכי דיווח.

 

סכומי המענק לבעלי עסק קטן

הבסיס לקביעת סכום מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן שיועבר אל העסק נגזר ממשתנה עיקרי והוא מחזור העסקאות של אותו בית עסק במהלך שנת 2019, כפי שמשתקף מנתוני הנהלת חשבונות של העסק. מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן מחולק על פי מדרגות, דהיינו מדובר במענק פרוגרסיבי עבור כל תקופת זכאות דו חודשית, והמדרגות הם כפי המפורט להלן:

  1. כאשר מדובר בעצמאים שעל פי נתוני הנהלת חשבונות, הכניסו מדי חודש בממוצע בשנת 2019 סכום  שעולה על 1,500 ₪ ואינו עולה על 8,333 ₪, אזי יינתן להם מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בסך 3,000 ₪. באם מדובר בבקשה הנוגעת לחודשים מאי ויוני 2021, יהיה גובה מענק הוצאות עסק קטן בסך של 1,500 ₪ בלבד.
  2. כאשר מדובר בעצמאים שעל פי נתוני הנהלת חשבונות, הכניסו מדי חודש בממוצע בשנת 2019 סכום שעולה על 8,333 ₪ ואינו עולה על 16,666 ₪, אזי יינתן להם מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן של 4,000 ₪, כאשר ביחס לחודשים מאי ויוני 2021 יינתן מענק הוצאות עסק קטן של 2,000 ₪ בלבד.
  3. כאשר מדובר בעצמאים שעל פי נתוני הנהלת חשבונות, הכניסו מדי חודש בממוצע בשנת 2019 סכום שעולה על 16,666 ואינו עולה על 25,000 ₪, דהיינו תקרת הזכאות לקבלת מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן, יהיה גובה מענק עסק קטן ביחס אליהם בסך 6,000 ₪, כאשר ביחס לחודשים מאי ויוני 2021 יינתן מענק עסק קטן של 3,000 ₪ בלבד.

 

מועדי הגשת הבקשה למענק

הגשת הבקשה לקבלת מענק הוצאות עסק קטן יכולה להיעשות בצורה מקוונת באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים אותו ניתן למצוא בקלות ברשת על ידי חיפוש בגוגל. טווח האפשרות להגיש את הבקשה לקבלת מענק הוצאות עסק קטן הוא לתקופה של 90 יום מרגע פתיחת המערכת להגשת בקשות על ידי רשות המיסים.

 

סייגים ותנאי ניהול הנוגעים למענק

על מנת לבחון את זכאות לקבלת מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן, של עסק קטן, לרבות פתיחת עסק זעיר, בעל מחזור עסקאות ממוצע טרם המגפה של עד 25,000 ₪ בחודש, על בעל העסק להפנות בבקשתו לדיווחי ההכנסות למע"מ על פי נתוני הנהלת חשבונות. כאשר מדובר בעוסק מורשה, עליו להיות מי שהגיש דיווח באופן דו חודשי, על פי נתוני הנהלת חשבונות, כנדרש בחוק.

פתיחת עסק זעיר מוגבלת למחזור הכנסות שנתי בסכום המצוי בקרבת 100,000 ₪ בשנה. ביחס לעוסק פטור, שהחליט על פעילותו במסגרת פתיחת עסק זעיר. עליו, על פי נתוני הנהלת חשבונות של עסקו, להיות מי שהגיש הצהרת עוסק פטור לשנים 2019 ו- 2020 שיאפשרו השוואת ירידה במחזור הפעילות. פתיחת עסק זעיר מחילה על בעל העסק פטור מגביית מע"מ במהלך עיסוקו.

 

מענק עסק קטן לעסק חדש

קבלת מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן אפשרית גם עבור מי שפתח עסק לאחר 2019 ומטבע הדברים אין באפשרותו להציג פגיעה השוואתית בפעילותו העסקית. עם זאת, ההוראות לקבלת מענק הוצאות עסק קטן עבור עסק חדש מתייחסות לתחילת פעילות שקדמה לפרוץ משבר הקורונה במדינה, קרי לתקופה שתחילתה ב- 1.1.2020 וסופה ב- 29.2.2020.

 

הקריטריונים לקבלת מענק במקרה של עסק קטן שנפתח ב- 2020

הקריטריונים של מתן מענק הוצאות עסק קטן לעסקים אלו הם שונים. הם נדרשים להיות מי שעל פי נתוני הנהלת חשבונות הגישו דו"חות תקופתיים למע"מ בשנת 2020 כנדרש בחוק כאשר מדובר בעסק מסוג עוסק מורשה או הגישו הצהרה שנתית למע"מ כאשר מדובר בעוסק פטור הידוע גם בשם עסק זעיר.

כמו כן, עליהם להיות, על פי נתוני הנהלת חשבונות, בעלי מחזור עסקאות בינואר ופברואר 2020 של על 1,500 ₪ לחודש בממוצע ולהצביע על ירידה בהכנסות במהלך תקופת הזכאות. כמו כן, עליהם להיות מי שמחזור עסקאותיהם בשנת 2020 כולה הוא בין 18,000 ₪ ל- 100 מיליון ₪.

 

קבלת מענק הוצאות עסק קטן עבור מבצע שומר החומות

לצד הירידה הדרסטית בפעילות העסקית, שפגעה בהליכי פתיחת עסק זעיר ובעסקים אחרים במשק בתקופת הקורונה, שנת 2021 לוותה גם במבצע צבאי בשם "שומר החומות" אשר השפיע על יכולת קיום הפעילות העסקית באזור עוטף עזה ולפרקים גם ביישובים מרוחקים יותר.

רשויות המס צפויות לאפשר קבלת מענק הוצאות עסק קטן גם ביחס לפגיעה בפעילות העסקית בתקופה זו עבור יישובים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, כאשר יהיה באפשרות בתי העסק לבחור בין מענק עסק קטן לבין הגשת תביעת פיצויים בגין המבצע הצבאי. עסקים בטווח של 40 עד 80 ק"מ מהרצועה אשר הגישו בשת פיצויים, יוכלו להיות זכאים גם הם לקבלת מענק עסק קטן.

 

מיצוי נכון של זכאות העסק הוא המפתח להצלחתו

מענק עסק קטן עשוי לסייע רבות לעסקים שהיקף עבודתם אינו רחב, אולם מיצוי הזכויות מול רשויות המס דורש מערך הנהלת חשבונות מיטיבי. מערך הנהלת חשבונות של ucan2 הוא הכלי האידאלי לניהול נכון של העסק בכל המישורים ובכללם מיצוי הזכאות לקבלת מענק עסק קטן.

 

נכתב ע"י:

יורם שיפר –  רו"ח, מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות',
יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2
ועוד כמה וכמה מערכות אחרות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה.
הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים
ובסך הכל ממש שמח בחלקו.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי