1-700-700-655 חודש מתנה

להקל על הספקים

מאת: רו"ח יורם שיפר, זיו שיפר ושות', רואי חשבון

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט ממליצה לרשויות המס לדחות תשלום מע"מ של ספקי חברת חפציבה

במהלך החודשים הקרובים, סביר ששלטונות מע"מ יערכו ביקורות אצל ספקי חברת חפציבה ויטילו חיובי מס על ביצוע עבודות ואספקת סחורות שטרם הוציאו חשבוניות בגינן ואף לא גבו את תמורתן.

 

אחד האבסורדים הקיימים בחוק מע"מ הינו בכך שהחוק מטיל חובת תשלום מע"מ על הוצאת חשבונית במנותק מביצוע פירעונה בפועל וזה יחול על ספקי חברת חפצי-בה שלא קיבלו ולא יקבלו בזמן הקרוב הנראה לעין את כספם.

 

יותר מכך – החוק מחייב הוצאת חשבונית ותשלום המע"מ בתוך תקופה קצרה של מספר ימים מיום אספקת העבודה או הטובין. יוצא מכך שעסק אשר מסר סחורה ללקוח – חייב לשלם את המע"מ בגין אותה סחורה כמעט באופן מיידי בכל מקרה – גם אם לא הוציא חשבונית וגם אם לא גבה את התשלום.

 

הרציונל העומד מאחורי ההצעה הינו – מקבל הסחורה רשאי לקבל את המע"מ על סמך החשבונית שהוצאה לו גם אם לא שילם את תמורת הסחורה שכן המע"מ מסתובב בין העסקים במעגל – ספק משלם, לקוח מקזז/מקבל ונותר סכום אפס (רק הצרכן הסופי משלם את המע"מ בסופו של דבר ואילו, בין עסקים אין תשלום מע"מ).

 

בתי המשפט נדרשו לסוגייה זו והתירו החזר מע"מ לעסק אשר לא קיבל את תמורת החשבוניות אולם התקנות בעניין זה מאוד קשיחות ובעייתיות. ספקי חברת חפציבה שלא קיבלו ולא יקבלו בזמן הקרוב הנראה לעין את כספם – חייבים לשלם את המע"מ בגין אספקת העבודות או הטובין.

 

יותר מכך – שלטונות מע"מ נוהגים במקרים אלו לפקוד את כל ספקי החברה ולהטיל שומות וחיובים על כל האספקות שבוצעו והספקים טרם הוציאו חשבוניות בגינם וזאת בהתאם לאמור לעיל.

 

זו אינה הפעם הראשונה שיוצאת צעקה כואבת מכיוון כזה והיו כאלה שאף העלו רעיונות שספקי הממשלה לא ישלמו את המע"מ כל עוד לא קיבלו את כספם מהמדינה אשר חייבת להם כסף מהכיוון האחר. קיימת אנומליה בכך שספק אשר לא קיבל את כספו מהממשלה יצטרך לשלם לה את חובו.

 

מקרה חפציבה אינו בודד לצערנו. אומנם במרבית המקרים הנושים הגדולים במקרים כאלה הם הבנקים, אולם הנפגעים הישירים הם העסקים הקטנים והבינוניים העומדים גם הם בפני קריסה.

 

על הרשויות הנוגעות בדבר להתעשת ולתקן תקנות מקלות במקרים בהם ספקים אשר חרב עליהם עולמם בכך שספק אם יראו תמורה עבור עמלם ויצטרכו לעמוד בתשלום החובות לספקים שלהם ישלמו גם כספים למדינה עבור מיסים אשר לא גבו, שכן המנגנון הוא כזה שספק גובה מהלקוח את המע"מ ומעבירו למדינה – מדוע עליו לשלם למדינה את הכסף שלא גבה עבורה ומדוע הוא צריך לממן את המדינה כאשר אין לו שיניים לגבות את החוב, למדינה יש את כל האמצעים לגבות את החובות ביתר קלות, שתעשה זאת ולא תגבה היכן שקל לעשות זאת.

 

האם כל אותם ספקים שחרב עליהם עולמם ועומדים להפסיד את ביתם וכל כספם, שונים מהלקוחות שקנו בית ולחלקם הגדול יש ערבויות?שומה על המדינה להתחשב באותם עסקים קטנים ובינוניים המהווים חלק נכבד מליבה של הכלכלה. על המדינה למחול לספקי חפציבה על תשלומי המע"מ עד לסיום הליכי הכינוס. על רשות המיסים ומשרד האוצר לנהוג מידה של חסד עם מאות הספקים שנכוו מקריסת חפציבה ולהקל עליהם בסוגיית המע"מ.

למאמרים נוספים בנושא הנהלת חשבונות לחץ כאן

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי